Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
MEPINH ANEEAPT
Ιδρυτής-Νυκόλαος Καρα λάνος 1951-1974 Ίδιοκτήρια-ExddtpnDromp6δοο L Σηλιανή ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Περίοδος Β, (1974)*
Ap.φύλλου 6880-11578 0,50€
aJ10 την J1αλιά Δράμα
Αναρτήθηκαν χθες
οι οριστικο! πινακες
του προγραμματος
Κοινωφελούς Εργασίας
Πίσω πήρε την αλλαγή
Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Τα επεισόδια εις
ο υπουργός Παιδείας
Δ. Κυριαίδης: «Τελικά omo0οχώρησε
Για 34 Δήμους μεταξύ αυτών
της Εθνικής Παίδων Κ15
Τετάρτη με θέμα
Στη Δράμα Χθες ο περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας-Θράκης Χρ. Μέτιος
Ανασχηματισμός
«ΕφηςΣίγχρονης ες!
Ελληνικής στορία ος συμμετοχή δραμινών επιχειρήσεων
flu ς και η
Συζήτηση στο Επιμελητήριο για
στο Οικονομίας,
Κουβέλης στο Αμυνας
onawnS Δραγασάκης aolq βάνα τα
:ΜΕΡΑ Δρος
σε εκθέσεις τροφίμων στην Ευρώπη
κατηρ τ ςουυπάρ oom on or,
της Συχρονης Ελλη ικής Ιστορίας», διοργοκό υ Ρο μα ός Ομιλος 4 μας και η
στη θέ ση του Γιάννη Μουζάλα αναλαμβά.
va ο Δημήτρης Βίτσας, ενώ η μεγάλη έκπληξη είναι ότι ο φίπης Κουβέλης μπαίνει
στην κυβέρνηση και μάλιστα δίπλα στον
Καμμένο, αφού αναλαμβάνει αναπη
Μέπος: Στηρίζουμε την ανάπτυξη μιας Περιφερειακής Συνεταιριστικής Τράπεζας
7 τα απόνυμα στην ίθουσα του Επιμελη, Του
ονάση Πολυμένη
ΔΡΑΜΑ βρέθηκε
Αν Μακεδορωτής υτουργός Εθνικής Αυνας.
ώτερης και ΣύΥχρονης Ιτοίας του. Πα ΕΠ
Νκόλαος
οποίος eruo έπτεται την πόλη κάθε εβδο
μάδα. Στις εποκέψος του
ΜαΚΕδονίας
τη νέα σύνθεοη της κυβέρ.
ητς μετά τον pin ανασοματισμό στον
Χθες Τετάρτη 28 ΦΕβρουαρίου, ο κ. M6Αυξάνεται το όριο
Ιτου Ευμελητηρίου Δρομος
γών κ. ΚαλατΟδη, ενώ συνοδευόταν από την
Από Τηνσυνά ηση oEmpen piodp ος. Αό qp mpdc,
Kogi Ου, γός κρατείας και κ ep ητ
ε τρό
πορεία των διαδικασιών της αορρόφηση της Συ εταιρ
στκης ΤράΕζος Ε
Περιφ epean ς Συνεταρισυκης Τρό te o
Ειδκότερα:
ΑΜΘ κα Κοσμίδου. Μετά από το Επ μελητ ριο συνα τ
θηκε με τον πρόεδρο της Συ εταιριστικής Τράπε
μας κ. Αλε ανδρ η προκειμένου νο ενημερωθεί για την
ΝΕΕς ελαφ ύνο
ς σ α aphal ont als με
dén η του ορ υ αναλήψεων, άρση του πεpop ύ στο ά αγμα λογορασμών κα αύ
ας Δρά
ρου και τη δημιουργία νέας
Νέος υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυ.
ξης αναλαμβάνυ ο Γόννης Δραγασ
Δημοσεύθκε σήμερα 28 Φεβρουαρίου
στην μερίδα ης upép ης 6 7
Μια πρωτοβουλία του Δραμινού εφοπλιστή Άρη Θεοδωρίδη
Υπουργός Μετον πή ής
οτηερ op Naque ap brar ums «Q(ΤΟΥραφιες Της Δραμας την προπο ργος ου στ
ZQquova με τ van pa η ατό οιγμα νέων » Eee A ovom Ar ρωτή Υπουργού
πρόσ οόλλησμότητα ακοαιημ Η αναφορά στην Αννα Κορακάκη και το σκοπευτήριο! -ίσης, upu υργό Παιδείας ΕΕ ιστεί θερμά για
μεταφορά KBpaduv που
18ης Ιουλίου 2015(N 84) όως
και του υπεροχου κοσμου Της
da ίκη συνδυ αιού ου σε υφισταμενο λογαριασμό σε πιστωτικό δρυμα, ave5 ρτήτως
της δημιουργίας véou οδικού meλάτη (α Του Θανάση Πολυμένη
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μερόπη Τζούση
ΤΑ ΤΕΛΗ του 2017 (ADé βριος), κυκλοφόρησε μια
από τις καλύτερες φωτογραφκές δουλειές για το
της Δρόμος, άτου οναδεκνο ται η ιστορία
από 1.000 apo0 σε 2.300. Συγκυμμένο, er-1 της ο mAmquός της, τα τοπία της, η παλιά και η συγφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ο μέχρι σήμερα ειδκός γραμματέας του
Σώματος Eree ώρησης Εργασίας, AeoΠροειται για μα εξαρετκής παότητας Οδοση, για
σελίδων με τίτλο: οφωτογροφίες της Δράμας κα του υπέροχου κόσμου της», από την
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία-KYKNW-HEx5οσ
έγινε με πρωτοβουλία του Δραυνού εφοπλιστή κ. Αρη
ανά καταθέτη (Customer
ανά πιστωτικό Βρυμα, από τα ιδρύματα
έαν πανόδετο τόμο 240
σμού ο κος Κωνστανίνος Στρατής
quiq ατος στο
ο ατοίος έχει ιδρυσε τη
-KYK 'QU-κα eyKandja τις δραστηριότητές της με την
Drama
επόμενες ημέρες, ενώ καμία άλλη αλλαγή
Το συγιεκριμένο λεύκωμα περιλαβάνει φωτογραφικό
. Δευκολύ εται Τερατέρω η μεταφοράκε- υλικό και κείμενα για τη Δράμα τους avepirouS της
padio"προςτο εξισταιό απότα maTUTK) την ιστορία τα βουνά τα ποτάμα και τον κάμπο της.
Οματα και τα ιδρύματαπληραίν Συνε- Πρόκεται για μα ξεχωριστή και ouvoprta συκή καταKp4 να, επΠρέπεται η αποδοχή και εκτέλεση γραφή της ιστορίας του μαγευτικού τοπίου της περιοΕυχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους και
εντολοιμεταφοράςΚΕφαλαίων προςτο εξιχής.
κωδικό πλάτη
Cu tormer ID καί ανά ημερομαυρο και έΥχρωμο φωτογραφικό υλκό aro ένον ataa
ιστορίας του τόπου. Η έκδοση, δεν δίνει μόνο μα πανοραμή εκόνα της δοχρονικής φυσονυμίας της πόλης και του νομού της Δράμας, αλλά ατοίπτει πόσο ελιαστική [email protected] μετς mYbo; κα τα νερά της ως.μοντέλο» για
σημοτκούς φωτογράφους από τις αρχες του 20ου αίνα μέχρι
αποτελεί ένα ακόμη βήμα στο πλααο του
πολλούς κα
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ
σταδικήχιλάρωσητων σήμερα.
Εισημαίνουμε επίσης ότι, το φωτογραοκό υλικό, προέρχεται από apea
μεταφορά KEpaduw. Της 15ης Μαου 2017
Μασμανίδης
εμπλουτίζεται κα από Πολqurt υπέροχες συνοδεύεται 11 ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
φωτογραφ ες,ο
οδκά και
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
μενα και Ματες που συ
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
qupor κά τη Δράμα δεν έχει
Αξονικές Αγγειογραφίες
στικό, ούτε τουριστικό, αλλά
αποτυπώνει στις σελίδες του
[email protected]
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
48 χρόνια
Παράδοση
στα σαντουιτς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παναγιώτου-Π
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα