Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Η «Εκθεση Λακωνικών Προϊόντων»
εανά στο κοινό της Αττικής
Αηό 1 έως 3 Μαρτίου στο Μετρό Συντάγματος >σελ. 11
| Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
axeaweiv
[email protected]
στις σελίδες 12 & 13
ΛΑΚΩΝΊΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
n4nm 1 Μαρτίου 2018 | Έτος 22° | Αρυθμός 5350 | Τμή φύλλου 0,50€
Τηλ. 2731 081253 Fax:2731 081250 * [email protected]« www.lakonikos.gr
Από το Περιφερειακό Συνέδριο στην Τρίπολη
Παρατείνονται
Μουσείο και νέο Ειδικό Σχολείο για υμμεταφορά
Σπάρτης εξήγγειλε ο Τσίπρας |te u ετοουν το έργο
μαθητών
Δίκαιη avanTU
(μέλλον στα δικά μας χέ
τους ο Τατούλης
ναχθεί στον «αέρα» η σχολική
χρονιά, ύστερα από την από.
φαση των ταξί στη Λακωνία νο
διακόψουν τη μεταφορά μαθητών [από 15/2/2018. αλλά
και υπό την απειλή να ακολουθήσουν την ίδια τακτική
μεταφορείς από άλλους νομους, την ύστατη ώρα το
Υηουργείο Εσωτερικών anoφάσισε την έναρξη της διαδι.
κασίας για την έκδοση
νομοθετικής ρύθμισης nou θα
παρατείνει τις υφιστάμενες
συμβάσεις μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 20172018. Η an0φαση έχει
28/2/2018, κάτι Που σημαίνει
ότ ου μφωνα με nnyές ano
την Περιφέρεια οιοδ yota
της Λακωνίας μπορούν νομό.
τυπα να ξεκινήσουν και πάλι
Το δικό
Σε νέες εγκαταστάσεις μέσα στην πόλη θα στεγαστεί η σχολική μονάδα
Ενα ονε ηλ ρατο επί δεκαε
τίες αίτηματης τοπικής κον Πρας επ ε αιωσε όσα ειΠώ ο ne o tounan «υμο ματοδότηση» unYp μμισε ο
νίας της ΣΠ ρτης και της θηκαν κατά την επίσκεψη φίξ». «Αναγνωρίζοντας τη ση- πρωθυπουργός.
Λακωνίας, η ανέγερση του Χαρίτση-Κονιόρδου στη μασίουλοηοίησης του έργου, ΕΠίσης. ένα
νέου αρχαιολογικού μουσείου Σπάρτη, επισημαίνοντας ότι έχει διασφαλίζουμε τη χρηματοδό. κοινωνικό-εκπαιδευτικό θέμα.
Βαίνει σε τροχιά υλοηοίησης εξασφαλιστεί χρηματοδότηση τηση κατασκευής του έργου, η στέγαση του Ειδικού ΣχοΑπό το ήμ του 10ου Περ φε τηςμελέ ης με 275 εκατ ευρώ από την ίδια χρηματοδοτι λείου Σάρτης
ρειακού Συνέδριου για την από το εθνικό σκέλος του Προ- Πηγή ενώ είμαστε σε Προχω- στάσεις, φαίνεται ότι
Ανάπτυξη και την Παραγογικ Υρόμματος Δημοσιων Επενδυ ρημένες συ ητησεις με την Ευ εκπληρωνεται δια στόματος
Ανασογκρότηση στην Τρίπολη
ο npa
ουργός Αλέξης Το
λέπετο να υλοποιηθεί στο
Υια τη συνδρομή της στη χρη
ακόμα ευαίσθητο |
τη μεταφορά μαθητών από
σήμερα Πέμπτη 1/3
σε νέες εγκαταΣε έγγραφο της Περιφέρειας
nonovnou nou
φει ο περιφερειάρχης η 16τούλnc, αναφέρονται τα εξής:
puni ATpaned. Επενδύσεον
Αλέξη τσίπρα συνέχεια σελ.9
Έκανε λόγο για εξαιρετική συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου
ύστερα από επικοινωνία με το
Τις Προοπτικές για ανάπτυξη παρουσίασε η un. Τουρισμού Ελ Κουντουρά
τερικών μας ανακοινώθηκε
ότι έχει ήδη εκκινήσει η διαδικασία για την έκδοση νομοθεΣτα νέα αναπτυξιακά και ουκονομικά οφέλη για την Πελοπόνvnao nou an°φέρει n
υλοΠΟούμενη εθνική τουριστική
ΠΟλιτική με στόχο τον τουρισμό
365 ημέρες το χρόνο, αναφέρθηκε n un°υργός Τουρισμού κ.
Έλενα Κουντουρά μιλώντας στο
100 Περιφερειακό Συνέδριο της
κυΒέρνησης στην Τρίολη,
ρογωγική δραστηριότητα και
μέσα από την ανάπτυξη των θεματικών τουριστικών ηροϊόντων
nou συνδέονται με τον Πολιτισμό-ο ono0ς ηρωταγωνιστεί-,
τον a8λητισμό. τη φύση, τη yo.
στρονομίο, δημιουργούνται ου
npoun°θέσεις για την ενίσχυση
των τουριστικών ροών όλο το
και για την επίτευξη της
Βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης.
συνέχεια σελ 9
τικής
ρύθμισης
συμβάσεων για το σχολικό
έτος 2017-2018 με αναδροχρόνο
Η κ. Κουντουρ τόνισε ότι ο
τουρισμός αποτελεί άκρως Πο| μική ισχύ από 28-02-2018 Ως
συνέχιση του έργου μεταφοράς μαθητών από 01/03/2018
και έως το χρονικό διάστημα
Που θα καθοριστεί με την προαναφερόμενη ρύθμιση»
ΑΝΟ-ΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
NAKINI Komn0|
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ημέρωση με συνέπεια.
lakonikos.gr
10 ΧΡΟΝΙΑ
ημέρωση που φτάνει παντού.
του Παναγιώτη Τζουνάκου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα