Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 01.03.2018
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 1.00 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 5984
11οάθυρό μεταβίβασης μη εξυπηρέτούμενων ανοιγμάτων σε έναν ή πεοσσότε00US εντουκού5 φορεις
ΤτΕ: Μειώθη αν στα 95 δισ. τα NPEs
Ποιοι είναι οι βράχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι
Ομόλογα, χοέος και υλοποιηση ποογράμματος 01 εστιες χινδύνου
Ποιοι είναι οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι
κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Κρίσιμη η αποσαφήνιση των μετοων για το χρεος και η ομαλη πορεια
των ομολόγων. Πιθανοί πονοκέφαλοι από Brexit και
γεωπολιτικές εξελίξεις
Με μϊκση άνοδο
άνοιξε το
οηματιστήριο
Σε υποτονικό κλίμα πράγματιποιουνται οι συνα ^αγες στο
ανοιγμα της σημε!ινης συνεΟυασης του οηματιστηQlou
Ο Γενικός Δείκτης Τιμων στις
Τρεις εστίες κινδύνου για την πορεία της ελληνικης οικονομιας στο
εγχώριο μετα το αλλα και αρκετούς εξωγενείς παράγοντες, οι
οποίου ενδεχεται να χουν (ονητικό αντίκτυπο, περιγράφονται στην
εκθεση του Διοικητή της Τρίτεΐας της Ελλάδος για το 2017.
11:00 ιαμ0Q4G)νεται
838,52 μονάδες σημειο)νοντας
μ1xQή άνοδο 0,18%
Καθυστερήσεις στην υλοποίηση των συμ4ωνηθέντον με τους δανειστές και τυχόν αποκλίσεις στην επίτευξη των δημοσιονομικών
στοχών, μη έγκαρη αποσαΤηνιση των μετρων ελαφρυνσης του
χρέους, αλλά και πιθανές ανοδικές τάσεις στην αγορά ομολόγων με
δυσμενείς επιπτώσεις στη δυναμική του χρέους, περιγράφονται ως
οι κεντ υχοι παράγοντες αβεβαιοτητας σε βραχυπρόθεσμο ορίζονενοφος: Δεν ειναι αυτοστων συνα / α
αν εΟΧεται στα 1,98 εηατ. ευρο
κοπος η πωηηση περιουσια ων στοιγειων
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειωνει άνοδο σε
ποσοστό 0,15%, ενώ δείκτης
της μεσαίας κεφαλαιοποίησης
ενισχύεται σε ποσοστό 0,49%
Από τις μετοχές της υψηλής
κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτεσημειωνουν 01
απασχόλησης πρόκήρυξε
η Fraport Greece
στα 15,480 ευρώ), της ΔΕΗ
(+0,93% στα 2,836 ευρώ), της
ΕΥΔΑΠ (+0.83% στα 6,050
ευρώ) και του ΟΛΠ (+0,78%
στα 10,280 ευΟ»).Αντιθέτως τις
nu τερες αποιειες καταΤην ημερίδα "Investors' Workshop: Development of
Thermal Springs in Greece, την οποία διοργάνωσε το
Enterprise Greece σε συνεΟγασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και με την αοογή της Γερμανικής
Ποεσβείας στην Αθήνα, υποστήριξε και συμμετείχε το
ΤΑΙΠΕΔ.
γ0άφουν οι μετοχές της ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ (-1,12% στα 5,290
ευρώ), της Aegean Airlines (1,09% στα 9,100 ευρώ) και της
Τιτάν (-0,88% στα 22.650 ευρώ)
Τριάντα νέες θέσεις απασχόησης προκήρυξε η Fraport
Greece, με την προθεσμία υποκαι στο πεδίο «Καριέρα/Διαθέ
σιμες Θέσεις» να υποβάλουν την
αίτησή τους ηλεκτρονικά.
«Η Fraport Greece παρέχει
Από τους επιμέρους δείκτες, τη
μεγαλύτε!η άνοδο σημειον
οι δείκτες της Υγείας (+2,21 %)
χαι των Βιομηχανιχο)
των (+1,58%), ενώ απώλειες
δοχίον, προοπτικές ανάπτυξη
και εξέλιξης σ' ένα δυναμικά
Στόχος
των ιαματικών πηγών στη χώρα μας και τις επενδυτικές
ευκαι ίες που δημιουργούνται για τον τομέα του ιοματι
κού τουοισμού και του τουρισμού ευεξίας από την περαι
Airport Duty Manager, Airport
Operations Coordinator. Ainside
Supervisor, Terminal Supervisor
Για περισσότερες πληροφορίες
για τις ειδικότητες εργασίας και
της εχδήλοσης ήταν να αναδείξει τη δυναμι
μέσα από συνεχή εκπαίδευση
και επιμ00φωση του ανθρώπινου
δυναμι
-0,67%) και των
ου) αναπτυ5η τους
ενδιαφερόμενοι/ες χαλούνται να ητες θα εξεταστούν με πλήρη
aport-greece.com σε ανακοί