Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 16o • ÖÕËËÏ 3703o •ΠΕΜΠΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Σε εξέλιξη η
αναβάθμιση των
Βρεφονηπιακών
>> ΣΕΛ. 2

ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

Κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις λόγω των
έργων στην παραλία
>> ΣΕΛ. 12

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

Κατάρτιση Οδικού
Χάρτη για τον
Μαραθώνιο Καινοτομίας

Πέρασε στην
ψηφιακή εποχή
Έ

χει ήδη τεθεί σε εφαρμογή και
λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία,
στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, το
νέο σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης
και Διακίνησης Εγγράφων και Ψηφιακών
Υπογραφών, σηματοδοτώντας μια μεγάλη ψηφιακή αλλαγή στη λειτουργία του.
Πρόκειται για ένα πλήρως διαδικτυακό
σύστημα για την κεντρική διαχείριση και
διακίνηση των εγγράφων, προσαρμοσμένο με σύγχρονο τρόπο στις ανάγκες
λειτουργίας ενός δημόσιου φορέα και
βελτιστοποιημένο ως προς τη χρήση ψηφιακών υπογραφών και ως προς τη διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων, σύμ-

>>ΣΕΛIΔΑ 13

ΦΩΤΟ-ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Αιμοδοσία
και συλλογή
τροφίμων
>> ΣΕΛ.15

«Απαιτείται ριζική
μεταρρύθμιση»
Συνάντηση της ΚΕΔΕ με τον Υπουργό Υποδομών για
το νόμο που αφορά στις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων

>>ΣΕΛ. 14

φωνα με το θεσμικό και κανονιστικό
πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα και στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η υλοποίηση του έργου, διάρκεσε περισσότερο από ένα χρόνο και απαίτησε την
εμπλοκή όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Κάθε έγγραφο, από την άφιξή του
στο Δήμο μέχρι την κατάληξή του στο τελικό διαχειριστή, ακολουθεί μια απόλυτα ηλεκτρονική διαδρομή χωρίς τη μεσολάβηση εκτυπώσεων σε χαρτί.
Με το νέο τρόπο διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων, προκύπτουν σημαντικά
οφέλη για τη λειτουργία του Δήμου, για
την εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και
για την προστασία του περιβάλλοντος.

>>ΣΕΛ.9

Ολική αντικατάσταση
του ηλεκτροφωτισμού
με λαμπτήρες Led
Ο Δήμος Ηλιούπολης είναι από
τους πρώτους έξι Δήμους στην
Ελλάδα που εντάχθηκε στο
χρηματοδοτικό πρόγραμμα του
Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων και της Τράπεζας
Επενδύσεων για την
αντικατάσταση όλου του
Ηλεκτροφωτισμού της πόλης με
λαμπτήρες Led νέας τεχνολογίας.

>>ΣΕΛ. 13



Τελευταία νέα από την εφημερίδα