Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ιδρυτής-Νόλας Καραθάκος 1951-1974 Ίδιο ripW-E 86tp". Σταυρίδου L Σουλα
ανή ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Παρίοδος Β (1974)"
Ap9όλλο
6880-11.577 050 €
Παραιτήθηκε ο πρόεδρος
του Περιφερειακού
Συμβουλίου ΑΜ.Θ
GJ10 mrVJ1αλιά Δράμα
Τα αποτελέσματα
του Περιφερειακού
Διαγωνισμού
Ρομποτικής στην ΑΜΘ | |
«Αυτοκτόνησε»
ο Ξηροπόταμος
Στο παγκόσμιο
άθλημα
κ. ΣΜποταίτης
Μαρία Τσακίρη
ται ηνερχόμενη Κυριακή OTOV ΤΕυκό στην Αθήνα
Δρομολογείται.
η ενεργειακή αναβάθμιση
του νοσοκομείου Δράμας
woug 6DL ευρώ από την Περιφέρεια ΑΜΘ
μας Δ. Κυριαζίδη |
Απαντήσεις σε ερώΤηση του βουλευτή Δρ
! Προβλη
Ενημερωτική εκδήλωση
για τη σύνδεση της Δράμας
ματα με Την υπαγωγ
επαγγελματιών και επιχειρήσεων
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ της εκδήλωση διοργανώνα η Οργανωτική Επτροτή της «Ευ epστη ρύθμιση των 120 δόσεων καιάς π χαρ ματκών Εαγγελμα πικών
Επιστολή στο Υπ. Οικονομικών είχε αποστείλει το ΕΒΕ Δρ μας | Δρόμο, με ένα άκρως επίκαιρο θεμα:
νΦορέων για την Προώθηση Αναπτυξιακών θεμάτων» για τη
Συνδεση της Δράμας μετην Εγνατία οδό
Η ανοκτή ημερίδα θα πραγματοποηθεί
-κυβερνητικό επιτελείο: Υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό
26 Ιανουαρου, το Ειμελητήριο Δράμας απόστολε
στολή προς τον υπουργό Οικονομιών κ. Τσακαλώτο, με
qua τις pdu ίσεις οφειλύν προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία
και προς το Δημόαο, τηνπερίφημη ρύΑυση των 120 δόσευον.
μεσημέρι στην ole0υσα πολλαπλών χρή
με τον Δοκητή του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας κ Νίκο Λάτση και umpeΣτην επιστολή του ε8Ehn, το Επ μελητήρο
Δράας τεαμανε τα σημα τικά προβλήματα
που δημουργοντα από την α YKBgi
μένη διάτέη, όπως ότι, το όρο των
50.000 apé apop όσους
Ομλητές στην ε ημερωτική εκορωση
γειες που πρέπει νο γίνουν για τηνυο.
αναβάθμαης του νοσοκομείου Δράμας,
κτλ), ενώ για τους επαγγεχ
κατεβαίνα στς2000 and
20.000 apo ει υόερα για όσους
Πρόγραμμα της
2017 ay πρώτα δεν τακτοποτέούν με ολική πληραμή ή p18μο
με την πάγια των 12 δόσεων
eTo κόστος για την ένταη στην Οαση και η προΒλεπόμενη
γραφειοκρατία α τι άσσονται σε απαγορευτικά για τους μκρομεσαίους οφειλέτες εππεδα ΔΕΝΤΕΡλαιβάο τα στην peur
ράτητα τους πράμα απαρά
σεως που πραγματοπο Οαν στις
140 2013 απο οσον τη σ μπραξη με
Και η οφειλή με την προσαύξηση της στην
σκοπό την ανάπτυ η του Ναρό Δράμας
μέσα από την πραγματοποηση κοινών
4κές προσφυΥΕς στην δικοοσύνη και γιατο θεμα από».
Τονιζότα/ ΕΠίσης ότ , dev μπορούν να ενταΟον οφειλές του
προχωρήσε. στη σύνταξη του φακέ
Την ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση
το ακότη Πρόγραμμα και στην
Υποβολή πρότασης από τη ΔΕΚΠΟΤΑ για ορκωτούς λογιστές που θ
μα χεΟ
οδόστοση της ορ μας με την Ενοπία
Ξεκινούν οι διαδικασίες
από τη ΔΕΚΠΟΤΑ
για διαχειριστικούς ελένχους
Λογαριασμός ΔΕΗ
υλον ρ οςος
eroun είναι η véa
για τους καταναλωτές. Η νέα υπηρεσία
δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της
γιει τη δ m a aumpeta re
Ιατρικός Σύλλογος άραμας
Ομοσπονδία ΕταΥΥΕΝαυών, Βιοτεχνών
Σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο η οριστική απόφαση Όμοση ρων Δράμας
Mmopei δηλαδη ο καταναλωτής νο εγ.
Ypopei στην υπηρεσία ebill και va eru, Tou ea-άση Πουμένη
ξει ηλεκτρονικό λογαριασμό που θα
Χον προηγομενυον ετών στη νεδρίαση του Δημοτυού
Αδέσμευτος Αγροτικός Σύλλογος Ν. Δρά.
εκδίδεται κάθε μηνο όχι κάθε δίμηνο ΔΕΝΟΤΑ έχει ξε i ήσα εδώ και Συμβουλίου στις 25 laότως είναι μέχρι σημερα με την απο- λίγο καρό. Πρόσφατα μάλιστα, το νουαρου 2018, όπου σε
στολή του λΟΥαρασμού το σίτι ή την θέμα συ ητήθηεσεπροηγο(με ες ου- κάποιοσημάοοκΨαρ
νοράσας του Δημοτικού Σ Βουλίου
ράς, είτε πα ότ,
υπρξε
λογιστή, ΚΝητό ή tablet σε συνεργασα με
όλες τις tpartie ς και όλες πς κάρτες
Συγκοφ μένα, καποια στιγμή σε συΤήσεις που έγιναν στο αίμα, ο πρ6εδρος της ΔΕΚΠΟΤΑ κ Γιώργος
σύμαγιαπς00pep τητες
τον προηγο(qENN gtiw
όσοναφοράτο ΔΣ, για τη
Η ΔΕΗπροσφέρει τη νέα uru eciatx- σεις της δημοτικής ρης ήταν η
πραγματοποίηση διαχοροστών ελένουν
στην επχείρηση, καθώς από το 2011
μέσω της αναβααυσμένης ιστοσελίδας μέ καιτο 2016 δεν υπαχουν υσολο
της και της mobile εφαρμογής για συ-Ι για οί κα έτα δεν θα μπορούσε να
κλείσε και ο ισολογισμός για το 2017,
νομιέςΚΛαστάσεις που να
κλείσα η Empipηση από το 2013 και
μετά και δεν έχουν κλείσε, όπως και
τακτος διαχαρστκός aEY pc από
το 2011.Διόπτο 2011 ηπρώτη εταριή
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
στικά πρόκοα για μια véa Π.
eu η προέρχετα ατό
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
onXaveuen, οποτε κρίνουμε
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (οισθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
Αναίμακτη . Αξονική Στεφανιογραφία
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
[email protected]
ρήσουμε στο 2017, διότι δεν
Καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Παράδοση
στα σαντουιτς
Παναγιώτου
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα