Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 27.02.2018
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 1.00 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 5982
Δημοσιεύθη ε την ΠαQασ ευή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1100 ήρύχθηκε το έργο που φέρνει το τρένο στο Λουτοά
Παρά την έγκουση του Προεδουκού Διατάγματος από το ΣτΕ
Οι εκκρεμότητες στο Ελληνικό και το ορόσημο του
Παρά την έγκριση του Προεδρικού Διατάγματος από
η επένδυση βρίσκεται αντιμετω
εκκρεμοτήτων. Η μετεγκατάσταση χQηστών. Ο φορέας
διαχείουσης του πάρκου και η μεταβίβαση των τίτλων.
είναι η κορυφή του παγόβουνου.
αρναβάλια
llu)αβατιχότητα 60-70% στα
αρναβάλια της χοΟας eel_
αν οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίαν ΕσόΣε διαβούλευση το σχέδιο
νόμου για καθολική ψηφιαη τηλεοπτική αλυψη
Παρωνυχίδα μπροστά στις πολλές εκκρεμότ- ιάς
ητες του σχεδίου ανάπτυξης του Ελληνικού
ειναι η εγκριση του Προεοοιχού Διαταγμα- Ελέγχου Διασφάλισης
τος με το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης | Δημοσίων Εσόδων της ΠάτοΣΟΑ) από το Συμβούλιο της Επικρατείας
(ΣτΕ) την περασμένη Πέμπτη
ας TQu;ματοποίησε 102
ελέγχους στο διάστημα αυτό,
με τις επιχειρήσεις-πα)αβά
τες να ανει)χονται στις 00
(ποσοστό πα!αβατιχότητας
64,7%).
ΠροχοΟησε σε 2 αναστολές
λειτου)γίας xu0ής χαι σε μία
οατάσχεση παρ,βιασμένου
400ολογιχού μηχανισμού.
Παρέμβαση
στον ΕΟΚΑ
απο επιστημονι ους φορέις
H YEAAE Θεσσαλονίκης
πς,αι ματοποίησε 102 ελέγχομε τις επιχειρησεις-πααβάτες να ανέρχονται σε 50
Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Τηλεπικοινωνιών
και Ενημεου)σης έθεσε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση
το Σχέδιο Νόμου για την επίτευξη της καθολικ
κής τηλεοπτικής κάλυψης της ελληνικής Επικράτειας.
Σε κοινή παρέμβαση τίνος Κόλλιας, Γιώργος Στα
προχωρούν το Οικονομικό σινός χαι Δημήτρης ΒεοΕπιμελητήριο Ελλάδος
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλα- προς το διοικητή του ΕΦΚΑ,
δος και ο Δικηγορικός Αθανάσιο Μπακαλέξη, με
Σύλλογος Αθηνών, σχετικά την οποία ζήτησαν συνάνμε τα προβλήματα που αντι- τηση για την άμεση επίλυση
μετωπίζουν καθημερινά τα τον Τοβλημάτων (νέα βάση
μελη τους στις συναλλαγές υπολογισμού τον εισφορών
τους με τον Ενιαίο Φορέα συμψηφισμός εισφορών
ηαταλόγισε
ενω ποοχωσησε χαι σε πεντε
αμεσες αναστοηες Λειτοασ ει
ε πιστο
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίν(οση, με τη συγκε
κριμένη νομοθετική πρωτοβουλία, επιλύεται ένα καίριο
ζήτημα, που έθεταν μετ, επιτάσεως οι τοπικές κοινωνίες,
καθώς δρομολογείται η εξάλεψη των προβλημάτων
λήψης τηλεοπτικού σήματος που αντιμετωπίζουν περίπου
500 χιλιάδες κάτοικοι τον λεγόμενων «λευκών περΣτην Αττική πραγματοποιήθηκαν 104 έλεγχοι και
εντοπίστηκαν 71 επιχειρη
σεις-παραβάτες, με το ποσονοι
ιτιχοτητας να
ια το σχοπο αυτο, οι
δρου των τριών επιστημονικων φορεων
μοοορώνεται στο 68,27%.
11ραγματοποιήθηχαν 4 άμεσες αναστολες / ειτονογιας.
στο σύστημα, x.Am).