Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τα νέα αχρά
men nou
merecem omano,
'Εξωσις στους πληβείους
έπιείκεια για την πατοικία!
uco νουν υπονοους και βουλευτές έπαρχιας
Αποκαλυπτικη επιστολη
i da capeK ra-5 p pr om .
Τα sevobo
?cia Too; Airr10K, tirm Pd»
vmwinoin.nai into mt.Mtilitr
Άνοιγμα Στου ονάοα
στον ΣΥΡΙΖΑ
Στην πουτη έμφάνιση μετά τήν παράπουπή
Τής ημέρας
'Ολα «πλεοωμένα» από το χράτος
Σήμερα
obu. Esi, un,
μη mplai. μ@
rnt, Ελλάδα.lum apo des
egum a ilm serveroi.
por RTr Tar
be oro