Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη | Φεβρουαρίου
Αριθ. Φύλ.:6391
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
για το τέλοs
στην προπληΑναστάτί!.. | "Αγριεύει" η Εφορία το 2018
για τουs οφειλέτεs
γυαλιών
||πλέον ο αριθμός των
φορολογούμενων, φυκαι νομικών rpo.
σώπων που οφείλουν
στην Εφορία, ως αποτέλεσμα της κατακό4.068.857, δηλαδή. αυξήθηκ
300% ή 2.979.066 φορολογούμενους. Μόνο
την τριετία 2014-2017
ο αριθμός των φορο,
ρυφης μείωσης των λογούμενων μελη
λόγω της κρίσης, αλλά
και της πρωτοφανούς
υπερφορολόγησης. Τα
στοιχεία της Ανεξ pπρος τη φορολογικ
διοίκηση αυξήθηκε
κατά 1.282.147 οφειλέ
Αντιδράσεις έχει τητη Αρχής Δημο -Οι ληξιπρόθεσμες θεσμ σο οφειλών από χώρες
οι αλέσει η επίσημη
Εσόδων
του!αποκαλυπτικά
είναι
οφειλές από φόρο πετον ΕΝΦΙΑ αυξήθηκε κτικά σε έναν εφιάλτη
EOnYY ότι αλλάζει ο!αποτελεσμάτων
τον ριουσίας,δηλαδή κατά κατά περίπου 1 δισ βαδίζοντα
κύριο λόγο τον ΕΝΦΙΑ,
φορολογικής εξόντ
είχαν διαμορφωθεί την
Πρωτοχρονιά στα 2
-Οι ληξιπρόθεσμες αστερισμό των χρεώ
ειδών για τους σης
κονομίας
ασφαλισμένους του
τικών δισ ευρώ ο ενώ στα σοδήματος (φυσικών ρυθμίσεων,ηΕφορία
επιλογών Που έγιναν τέλη του 2010 ήταν κα..yo
ιαδημοσιονομική μόλις 300 ε
διόρθωση με
μοχλό τα φορολογικά ληξιπρόθεσμες οφει 18,82 δισεκατομμύρια νωμέν φορολογι
μέτρα.
Kal νομικών προσώπων) διαμορφώθηκαν
την Πρωτοχρονιά στα
εντός του 2018 θα σφί.
ξει ακόμη περισσότερο
τη θηλιά στο εξουθε
συνέχεια στην 11
κατομμυρια. Με άλλα λόγια οι
κύριο
λές από φόρο κατοχής
ευρώ. Στα τέλη του
σώμα εξαπολύοντας
ήτων αυξήθηκαν 2010 το σχετικόποσό νέο μπαράζ κατασχέ
Συντάξε!s:
Ti Πρέπει να
κανετε για
να παρετε
-Ο αριθμός των Φο- από το ξέσπασμα της ήταν μόλις 7,53 δισ. σεων, σε τραπεζικές
κρίσης κατά23 διο
ευρώ, όσο είναι περί
ρολογούμενων μελη.
ευρώ εν ο μόνο τη τεθηκε κατά περίπου 5,5
Ανελέητο κυνηγητό
καταθέσεις καιπεριουπρόθεσμες οφειλές
- λευταία τριετία αυξη- σιακά στοιχεία σε
προς. Τη φορο
διοικηση στα τελη του
nou ,το. T000. 1ου
στραττει ετησίως
1.000.000. οφειλέτε
200.000 ελέγχους σε
2009 ήταν 1.089.791. δημόσιο απο τον
Στο τέλος του 2017 ο
ΕΝΦΙΑ Μάλιστα, μόν
Την ώρα λοιπόν που
τα μισό,νοικοκυριά και
αριθμός αυτός είχε
την τελευταία τριετία
όλο το φάσμα της οι
αναδρομικά
Οδηγός για
την αποφυγή λαθών
στι s διασταυρώσεις
ανασφάλιστων
οχημάτων
1 Tis grapatrnreso
κου ρικών τους συντά
Το αρμόδιο υπουρ
γείο δεν έχει επβεβαι