Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ιδρυτής-Ν κόλαος Καρα λάνος 1951-1974 1διο ripW-E 86tp1α Στα p
o L Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2018
Περίοδος Β' (1974)"
Ap φύλλο
6880-11.575 050 €
Εκδηλώ Εις για τα 100χρόνο Δόξα Δράμας
|-a101nvJ1αλιά Δράμα..
Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
της Ουγγαρίας είνα η Αννα
καιο. Διονύσης Κορακάκης
Η Χαρά Κεφαλίδου γιασηχονουση ΑΕΙ-ΤΕ ΑΜθ
που θα γίνουν
για εμάς χωρίς εμας»!! ως έτος Δόξας Δραμας»
Δράμας από το 1900
μέχρι και το 1950
να ανακηρυχθεί
αντικειμενικές αξες
Απαντήσεις του αν υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για το Φαλακρό
ίτηλίμηκ
οκ νογείων
ηερις ουοοκα οι εκημητες για
Η Περιφέρεια Πρέπει να καταθέσει Συγκέντρωση Μοτοσυκλετιστών
περιοχές της Δρ μας
a τη μελέτη βιωσιμότητας για να πάρει
my adeaudicin uwa
τρές φορο ριο raw, μυαμ
σίες γιατις αλλαγές σαςτιμέςώνης και
Όστώ ελκάο ολφίο πω καλά
το Φαλακρό το 1,6 εκατ. ευρώ
ΡΧαρίτσης: «Το φαλακρό μπορεί να χρηματοδοτηθεί
προσημου κά ειδος ο κόδίδος
πρέπεί να τεθούν δια ναμου σε αχύ ως
χώρος ste enleyei και το 201
αρ μόςιδωτών εκτιμητών α αν των που 1 και από άλλα προγράμματα, αρκεί να κατατεθούν προτάσεις»
ναφέρουν σε πέρας μέσα σε 20 μέρες!Του Οάση Πολυμένη
να εκδώσουν νέες τιμές των ακινητων για
Φαλακρού, αποτελεί σχεδόν μιστήρα
Οι ιθύνοντες γνωρίζουν σίγουρα, όμις κοΤΟ υ για να πα ποια μτ0eia aan τη
Ηηλική αηπαράθεση μεταξύ του αντγια τον διορομό πιστοπο
νένας δεν Probe σε μια επίσηη
ημένων εκσμητών που θα κατοι σουν τις
χώρας που θα αναλάβουν να αποτμιηθείαπό 23 έως 28 Μαίου και αναμένετα
κ.Ιπεριφερεόρ
Α. Μακεδονίας-Θράκης κ.λιάδες μοτοσυλεηστές από όλη της ΕΠαπα άτσιου. Εί της ουσίας δίνα! δεν ωφελείΟΒκομάπερίπτωση το ίδιο το
Mémou, οδιΥεί σε μα κατάσταση, η οποίαH DM δημιουργήθη°οε προ, από 36
χρόνια από τη ΛΕΜΟΤ και συνεα,ετοι να
διοργανώνεται από την ΜΟΤΟΕ. Ενα ο
ουν τις |
Από την άλλη πλευρά, ακαιροας ouveκες κατά τις οποί ς, ο άλογα με την χροιά το φλοκρό
exa oou ή όχ. δυσκολεύουν ακόμα repoorgp0ης συνθήκες Στο μετα ύ μα με
Δραμας κ. Πατακάκή, βρίσκετα ακόμα σε εκκρΕμότητα
απότοαρμόδιο Υπουργείο Οκ ομίας και Α άπτΕης Το
οποίο, φερετα να ζήτησε
ου τητας που λε te, προκειμέ ου να προ
χρηματοδότηση του 1,6εκατευρώ που ebedr
τηθεί
e ηγ σεις τους, γιατς Τιμές Zo ης τις
μια οκονομοτεχνκή μελέτη βο-1 συλλο κός
Εσμός των μοτοσυκλετιστών
Em av ea a τ ς aeEeroo το ναπό
που ηοστά
p ε να στε
ου στην
υτεροβάθμα Επτροπή για την οπο- σχεδόν την τελευταία στ
ουΥή λαθών κοι στη συνέχεια θα ψηφ. peaa, με
στούν οι νέες αντικομευκές. Αυτές θα
ισχύσουν αναδρομκά από 1.1.2018 για
ΙΥμή (Αύγουστος 2017) η Πepupéόμοα υτεύθυνο γι' αυτό τον armoupepopon
einm ! Ο Δραμινός αθλητής
υπεραποστάσεων Μ. Γιαννάκου! ατήσεων ενισχυσης
γεωργών για το 2018
Ι «κατέκτησε» το «Rovaniemi 150»
Σε «απευθείας σύνδεση» με τον Αρκτικό Κύκλο,
ο Μάριος Γιαννάκου μιλάει στον «Π.Τ.»
Μνημόσυνο
της Σουζάνας θεοδωρίδου
-εκίνησε στα μέσα ΦΕΑρουαρίου από τη |
Ατο χθες, Παραοκευή 23 Φεβρουαρίου ο
βάλλουν τις εοίες ατήσευ;τους για το 2018.
Την Κυρ Loa, της ΟΡθοδοξίας 25η
ΦΕβρουαρου 2018ώρα 08:30 στον!
από τις 17 ίαςης 19 ΦΕβρουαρίου
Μάριος Παν άκου, μετο πείσμα και την ert
μονή του τα κατάφερε κατερμάτισε τον
άμεσες EVOORS, οι ΕΜαχύσεις των μέτρων
των μπόνησών Αιγ ίου Πελάγους καθώς
και ΕΧΕΝΕς των μέτρον αγροτικής α άπτΕης
Ιερό NadA
Χρυσοστ μου Δράμας
αγώνα των 150 ΧλιομέτρυΝ, σε ληότερο arb
Στο απόκοομο τοπίο του Αρκτικού Κύκλου, δΕξόχετα κάαε χρόνο ατό
το 2012 ο ανωνας των 150 Χλιομέτρων, oou o a8λητής Klemu σε Kobeσμό καιτην τροφήτου σε ατομικό anepo, βάρους Teartou 10-1 5 κλών,
Στον φετινό αγώνα, συΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
eepμοκρασίες που αγγίζουν τους-20 με-90 βαθμούς Κελσίου.
τέρμ το οτο ο 15, μετα
αι μα ο μόνοι μα με
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΟΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
πότη, Καβάλα, χρόνη Muσύγχρονων διαγνωστικών
Αξονικές Αγγειογραφίες
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
[email protected]
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, Εκτός απόγευμα Τετάρτης
για τη, προετοιμασία
48 χρόνια
Παράδοση
στα σαντουιτς
: "Καλαμιά',
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα