Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο,τι ψάχνεις είναι εδώ!
ζονται τα ευμήματα
Η αθλητική κίνηση
Πανελλαδικής οργάνυσηςηςΝΔ
| napouσιάζεται στη Σπάρτη, od'
"για τη-χάλκινη Αθηνά»
| της Σηάρης>σελ 10
στις σελίδες 12 & 13
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββατο 24 ΦεΒρουαρίου 2018 Έτος 22, | Αριθμός 5347 | Τμή φύλλου 0,50€
Τηλ. 2731 081253 Fax:2731 081250 * [email protected]« www.lakonikos.gr
Στο Περιφερειακό Συνέδριο για την Ανασυγκρότηση Πελοποννήσου
αναπτυςιακες Προτασεις
υποβάλει το Επιμελητήριο
ολιτισγια νέο
ΙΕΕου
Πολη στις 26 και 27 Φεβρουα
Σπάρτη την Τρίτη 27/2, ο ον.
ξανδρος Χαρίτσης και η
Συγκεκριμένα, ο κ. Χαρίσης
θα Βρεθεί στις 1100 στο χώρο
του «ΞΕΝΙΑ» με τον δήμαρχο
Παναρίτης: «Η Λακωνία θα πρέπει να τεθεί σαν Προτεραιότητα»
Προτάσεις Προς συζήτηση στο Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του των λακωνικών επιχειρή- μενες κρατικές ηολιτικές npdεπικειμενο Περιφερειακό Συ Επιμελητηρ ου 1 ά η Πο- σεων 5 τις δυνατότητες ανά Πει να στοχεύουν στην ανά
Η επίσκεψη των δύο στελεχών της κυΒέρνησης στη
Σηάρτη και μάλιστα η (συμβο| λική) napouoia τους σε χώτης Πελοηοννήσου (Τρίηολη
26-27/2), κατεθεσε η διοικηση
του Επιμελητηρίου Λακωνίας
λαμβάνοντας υπόψη την κατά
σταση που επικρατεί στην πε
ριοχή αρμοδιότητας της,
δηλαδή εντός των γεωγραφι
ουν τους Παρακάτω άξονες του τουρισμού. 6) τα ηροΒλήκαι Προβληματισμούς 1] Σε ματα και η για αιτήματα τόσο
ό.τι αφορά τις un°δομές, 2) των ε
στην έλλειψη επενδυσεων της όοο και όλων των Λακωνων
Πολιτείας σε μεγάλο και μα ηλιτών. Οκ. Παναρ της npo
κόηνοα έργα 3 τις ανάγκες σθέτει ότι η επεξεργασία και
για την διακίνηση των α λο- διατύηωση του η οτεινόμενου
θετικές μεταβολές όλων των
δεικτών και περιοχών και άρα
σμού θα ηρέπει να ε νοι n
100pponn avontu n un ό την
έννοια της άρσης των ανισοτή
των Που χαρακτηρίζουν τις
and τελουν α εκπληρωτο
οραμα αρκετ νδεκαετον το
κεντρο ΠΟιτι μου και onτικών υπηρεσιών στο ενο
την ανάγκη για εξωστρέφεια
noienon nd0ς όλες οι ασκούσυνέχεια σελ. 8 | μοφιξ1, Προφανώς αφήνει
Ατμόσφαιρα 15ου αιώνα
«απλώθηκε» στη Μονεμβασιά
σμού, κ Μαρία Βλαζάκη, κατά
πόλυτα επιτυχημένη η 7η «Βενετσιάνικη Περατ αδα» στην
Για έβδομη συνεχή χρονιά
στολές εποχής στα Υραφικ μο- | Προέδρου της Δημοκρατίας
νοπάτια της καστροηολιτείας | στηΣηάρτη:«Κύριε Δήμαρχε.
ηλαισίοσε φέτος η δραματο- n Σηάρτη ea an°κτήσει νέο
δίαμα ηρος τον Ευ. Βαλιώτη.
κου ηαραμυθιού«ΟΠργκηπας
Τουέιν arno την θεατρική ομάδα
τις καλές καιρικές συνθηκες.
Η Ευρωπαϊκή
δεύτερη συνεχή χρονιά ράφγια
καν από την αρχή δύο ενετικές
φορεσιές θέτοντας μία καλή
ιδέα, διαχρονικά,
κάτω από το πρίσμα
λογοτεχνικού Στοχασμού
συνέχεια σελ.9
γράφει ο Γιώργος Ατσαβές
>σελ.3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα