Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Ευκαιρίες χρηματοδότησης για ελληνικές ΜμΕ από Παγκόσμια Τράπεζα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σάββατο 23/02/2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 1.00 E- Ετος: 260-Αρ Φύλλου:
Η κοπή της πίτας από τη Βρετανική Πρεσβεία
χρονια
«Στόχος η προσέλκυση επενδύσεων από τη Βρετανια»
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
τοχος μου φεΤος εινα να φερω ΠερισσΟΤερες
υλοποιείται σε δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων
op0ικαιΠρουποθεσειςΤουΠρογραμματος
Δικογραφία κατα εταιρίας για εικονικά
«Στέγαση και εργασία για τους αστέγους»
Τους όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησης του Προγράμματος, με
τίτλο «Στέγαση και εργασία για τους αστέγους», καθορίζει κοινή
orca talco
λου ργικήΑ πλασ Τριας της υπουργου Εργασιας Ε ληλεγγυης
λου, της αναπληρώτριας υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Θεανώς Φωτίου και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, ΤΟ Πρόγραμ
μα «Στέγαση και Εργασία για τους
αστέγους» υλοποιείται σε δήμους
με πληθυσμό άνω Των 100.000
«Λαβράκια» έβγαλαν οι έλεγχοι
της Οικονομικής Αστυνομίας
κο ελευ συμφωνα με το στοχε
της τελευταίας αΠογραφής.
(4) επιχειρήσεις και συγκεκριμένα διαπιστώθηκε:
Συνεχίζονται ο, στοχευμένο έλεΥχοι της Διεύθυνσης
Οικονομικής Αστυνομίας σε καταστήματα-επιχειρήσεις, για τη διαπίστωση παραβάσεων της φορολογικής
και ασφαλιστικής-εργατικής νομοθεσίας.
Ως αρχή διαχείρισης του Προγράμ
ματος, με τίτλο «Στέγαση και
Εργασία για τους αστέγους», ορίζε
ται το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας
και Ανθρώηνου Δυναμικού
(EIEAA)
σε κέντρο διασκέδασης να απασχολούνται (3)
εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν ήταν καταχωρημένοι στους
Πίνακες Προσωπικού, κατά παράβαση της εργατικής
ασφαλιστικής νομοθεσίας
Ειδικότερα κλιμάκιο αστυνομικών πραγματοποίησαν
την 09, 10 και 17 Φεβρουαρίου 2018, ελέγχους σε
συνολικά (12) καταστήματα-επιχειρήσεις στο νομό
ΑΤΤΙκής.
απαντηση
Προβλήματα
σε επιχείρηση παροχής γευμάτων, να απασχολείται
εργαζόμενος ο οποίος δεν ήταν καταχωρημένος στους
επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού, κατά Παράβαση
της ασφαλιστικής-εργατικής νομοθεσίας
ΣΤο πλαίσιο των ελέγχων βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε
Περισσότεροι από έναντ 24,799 εκατ. των εισπράξεων από εισπράξεις από 3.573 εκατ. ευρώ
27 εκατομμύρια Ταξιδιωτών το 2016, κατοίκους των κατοίκους των Ειδικότερα,
Τουρίστες επισκέφ. Η εξέλιξη αυτή είχε χωρών Της ΕΕ-28, οι χωρών της ζώνης εισπράξεις ano τη
θηκαν την Ελλάδα ως αποτέλεσμα Ο' ΟΠΟίες διαμορφώθη- Του ευρώ αυξήθη- Γαλλία ανήλθαν στα
την χρονιά που πέρ- ταξιδιωΤικές εισπρά- καν στα 9.843 εκατ. καν κατά 20,6% και 992 εκατ. ευρώ,
ασε. Τα στοιχεια της ξεις να εμφανίσουν ευρώ και στην διαμορφώθηκαν στα αυξημένες κατά
Τραπέζης της Ελλά- αύξηση κατά 10,5% αύξηση κατά 5,6% 6.270 εκατ. ευρώ, 17,3%, ενώ οι
δος δείχνουν ότι η σε σύγκριση με ΤΟ Των εισπράξεων από ενώο εισπράξεις εισπράξεις απότη
εισερχόμενη ταξ- 2016 καθώς διαμορ- κατοίκους των από κατοίκους των Γερμανία αυξήθηκαν
διωτική κίνηση φώθηκαν στα χωρών εκτός της χωρών της ΕΕ-28 κατά 31,5% και διααυξήθηκε κατά 14.596 εκατ. ευρώ. ΕΕ-28, οι οποίες δια- εκτός της ζώνης Του μορφώθηκαν στα
9,7% και διαμορ- Η εξέλιξη αυτή μορφώθηκαν στα ευρώ αυξήθηκαν 2.553 εκατ. ευρώ
φώθηκε στις 27,194 οφείλεται στην 4.327 εκατ. ευρώ
εκατ. ταξιδιώτες, αύξηση κατά 13,8% Αναλυτικότερα, μορφώθηκαν στα
απο τον ιοιωτικο Τομεα
εισερ)((μενος
τουρισμος
Δικαστήριο:
Χρόνος εργασίας οι κατ'
οίκον εφημερίες
ετοιμοτητας
ΤτΕ: Στα 27 εκ
κατά 3,6% και δια
ΟΙΤουριστεςπερυσι