Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Στα 14,6 δισ. οι ταξιδιωτικές εισπράξεις
S> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 220-Τιμή Περ.:1.00E A.Φ. 5171 Σάββατο 24.02.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Τη Δευτέρα
η τακτική
ΓΣ της
Τράπεζας
της Ελλάδος
Τσαχαλατο :
υμβολαί
>>> Τελ.
Εκτίθενται ξανά
οι συλλογικοτητες
Υπερβολικά απαισιόδοξοι ΝτράγκιΡέγκλινγκ για τα ομόλογα
Τη Δευτέρα 26 Φείρουαρίο
2018 και ώρα 12:00, στην αίθ
ουσα Γενικών Συνελεύσεων
του Κεντρικού Καταστηματος (2ος όροφος), θα διε
ξαχθεί η 85η Ετήσια Τακτική
ιενική Συνελευση τον
Μετόχων της Τράπεζας της
Ελλάδος, όπου θα παρουσια
στεί η Έκθεση του Διοιχητή
για το ετος 2017
Από το μεσημέρι της 1
ημέρας, η Έκθεση θα είναι
διαθεσιμη στον δΙΧτυακό
(www.bankofgreece.gr)
ούγκμαν:
Ανάσαουότη Η Ελλάδα έχει λόγο
να φύγει τώρα
απο το ευρω
EXT ληξη
OODYS
Δεν θα έδινα σήμερα συμβουλη
σε καμία χώρα να φύγει από την
ευρωζώνη, τονίζει ο νουπελίστας οικονομολόγος. Πολύ
δύσκολη η δημιουργία νέου
σου οι χώρες είχαν διατηρησει
τα δικά τους νομίσματα και ήταν
εύκολο να τα αποσυνδεσουν
Στο ευρώ αντίθετα, η διαδικασία εξόδου είναι εξαιρετικά
MoODY's
MOODY'S
Σε αναβάθμιση - έκπληξη | νομίσματος. Η ιδανική λύση πολύπλοκη.
του ελληνικού αξιόχρεου σε 1 της επιστρογής στο Μάαστο- Η δημιουργ
B3 από Caa2 προχώρησε ο | ιχτ το 1992.
οίκος Moody's διατηρώντας
θετικό outlook.
Είναι η τουτη αναβάθμιση την διαδιχασ α της εσυτερικής σε. Ο ίδιος !'ποστήριξε πως η
μετά από αυτές της Fitch και υποτίμησης χαι το κόστος της ιδανική λύση θα ήταν να έμπαιτης S&P, η οποία ωστόσο εξόδου από το ενιαίο νόμισμα νε κάποιος σε μια μηχανή του
ήταν πιο επιΤυλακτική, ενώ η | είναι πολύ υψηλό, οπότε δεν χρόνου και να μεταφερόταν
Moody's δειχνει τιο αισιό- εχει αυτη την στιγμα ο ο να στην α ουσα στο Μααστριχτο
δοξη σε ό τι αφορά την εξοδο απο οοήσει από την ευρω ονη 1992 και να ητούσε από τους
της χώρας στις αγορές χυοίς δηλίοσε σε συνέντευξη του στη Ευροπαίους ηγέτες να μην
να χρειαστεί προληπτική | Handelsblatt ο νομπελίστας TQoXi0ήσουν
γραμμη στηο15ης
Έως το τέλος Μαΐου, πρέπει να έχουν εκδοθεί απο άσεις
τον πεουρερειαΟων και στο μεταζυ οι φαρμακοποιοι να
εχουν δηλιόσει εαν επιθυμούν διευρυμένο ωραριο
νομισματος όταν χρησιμοποιεί
το νόμισμα χάπουου άλλου είναι
κάτι πολύ δύσωλο, υπογράμμιΗ Ελλάδα έχει ήδη εφαρμόσει
Δύο διήμερεύσεις και δύο
οιανυκτερευσεις 0α πρεπει
να πραγματοποιουν τα φαρ
μαχεια, μέχρι να εκδοθούν
οι αποφάσεις τον πεουρερυργού Υγείας, η οποία παρατυ εται σε οημοσιευμα του
Iatronet.gr
Με την εγκύκλιο, ο Ανδρέας
Ξανθός διευκρινίζει πως θα
ισχνσουν τα εζης.
οικονομολόγος
Πολ Ονοματελίστας οικονομολόγος εια
ρχων για το ωραριο
σε πως δεν θα έδινε πλέον
σε καμία χώρα συμβουλή να
αποχωρήσει από το ευρώ. «Δεν
το έκαναν το 2012 δεν θα το
χάνουν τοίχου», ποόσθεσε.
τόνισε
Υπενθυμίζεται ότι την Παρασηευή και η Fitch προχώρησε σε αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας κατά
μία βαθμίδα, σε "B" από "B",
με θετικό το outlook
Όπως τόνισε, το ευρώ είναι από
μια άπο η πιο μεγάλο πρόβ
λημα από τον κανόνα του χουσού, γιατί στον κανόνα του χουΑυτό προβλέπεται, μεταξύ
)του υποTEA.