Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
www.e-aggelia.gr
AP OTAAOY D 55 ΙΤΟΙ 14s . ΤΙΜΗ 1 € . LABSATO 24 ΟΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 201
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΝΕΑ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΟΖ ΚΥΠΡΟΥ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΤΟ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ ΤΗΣ ΕΝΙ
844,12 μονάδες
Πτώση 0,14%
ΣΚΗΝΙΚΟ
ΙΜΙΩΝ
ΠΟΜΙΔΑ
Ποιους αφορά
η απόφαση
για τα πάρκινγκ
στις πιστές to 3
ΜΙΣΘΟΙ ΤΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
ΩΘΗΣΗ ΑΠΟ ΕΕ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
1 |Τρέχουν οι εξελίξεις
Μετρημένα λόγια
κονομίας and trn S&P και η ttσΤο Σκοπιανό
ano tn Moody's Περιόριοον ns
ovvene1ες στην Ελληνικη αγορα
Οι πλούσιοι
και φτωχοί της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
φόρα ωστόσο δεν ήταν αρκετές
νια να αναστραφεί κλίμα.
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
κινείται στο 4,4% alIO Περ nou
4,35% nou έκλεισε συ) x8covn
ΠΛηξη καιά δύο Βαθμίδες onO tov
αμερικανικό οικο είχε οδηνησε
Ε ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
χαμηλότερα, στο 4,25%, ωστόο
λους. Το spread Evavu του νερμα.
VIKOU und Kupoi νεται κοντά σης
370 μονάδες βάσης.
Αυτό ongacivE10t1 ακόμη είμαστε
ραμικρός τρηΡός συς διεθνεις
αγορές αντανακλά αρνηυκά στα
Κορυφαία επιλογή
για τους Σέρβους
τουρίστες η Ελλάδα
ελληνικα ομόλογα
Kai auto to Εέρουν καλά στην
οδό Νίκης, nou φροντίζουν να είδωλοί νίνεται στις δηλώσεις tous.
Ο λον,κός