Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
μέχρι θανάτου
ελεύθερα
Παρασκευή
Φεβρουαρίου
Αριθ. Φύλλου 5476
Τιμή φύλ.:0,15 €
Καθημερινή εφημερίδα Κοζανης
BOATAIPOr.
Δήμαρχοι Δυτικής Μακεδονίας
προς Υπ.Υγείας :
Ζητάμε την άμεση στελέχωση
του ογκολογικού Τμήματος
του «Μαμάτσειου. Μποδοσάκειου»
Σελίδα 1
TOipse | Αφορολόγητο
Βουλευτής Αντωνιάδης Γιάννης
Εθεσε Ερώτηση αναφορικά
με τη διακοπή λειτουργίας
του ΑΗΣ Αμυνταίου
και στα
«μπλοκακια»
Ο αριθμός των εργοδοτών
ο φορολογούμεν0s napexci
us υπηρεσίες τ0us an°τελεί
το κριτήριο που καθορίζει
αμείβονται με μπλοκάκι
θα φορολογηθούν qéros
ws μισθωτοί ή us ελεύθεροι
επαγγελματ-es.
ΑΠΟΚτά στέγη
το Κέντρο Περιβάλλοντος
Δυτικής Μακεδονίας
Σελίδα 21
Σελίδα 13
Το αγωνιστικό
Καταναλωτών
Δυτικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονικοί
πρόγραμμα
Σαββατοκύριακου
πλειστηριαΑΠΟΨΙΉΣ
Με τον σμ°4512/2018
ano τις 21/02/2018 λαμβάνει
έναρξη ηδιεξαγονή,των
πλειστηριασμών anoκλει
στικά με ηλεκτρονικό
τρόπο για τις οφειλές με
Σελίδα 24
Ενα ακόμη σόου
στη Βουλή
ταξύ των ιδιωτών
ζες, ανεξάρτητα από τον
χρόνο επίδοσης της επτα
γής και εηβολής της κατά.
σχεσης, nou σημαινει ότι
ταργείται η Φυοική διεEFo
Μέσα στη μαυρίλα των καιρών πρέπει να επισημάνουμε και πάλι τη θετική Παρακαταθήκη που
θα αφήσει το, κατά Βαρουφάκη, τσούρμο των
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Κι αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από
τη γελοιοποίηση κάθε ταμπού της μεταπολίτευ.
σης. Ξεκίνησαν γελοιοποιώντας το σύνθημα ότι
Ενας άλλος κόσμος-εκτός μνημονίων-είναι
εφικτός». Συνέχισαν γελοιοποιώντας το «ηθικό
τους κάθε Τετάρτη
στα Ειρηνοδικεία. Το ίδιο
ισχύει και για τις οφειλές
του Δημοσίου, όπου η δε
ξαγωγή των πλειστηρια
σμών θα λαμβάνει χώρα
αποκλειστικά μέσω ηλε
κτρονικών μέσων, με ημε
ρομηνία έναρξης τους την
πλεονέκτημα της Αριστεράς».
1/5/2018.
συνέχεια στη σελίδα
Σελίδα 6