Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ " ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26989 ΕΤΟΣ 890v
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμη 0,60 ΕΥΡΩ
www.dimoprasion.gr
Πολιτική σταθερότητα και
αιροσκοπτη Προσ αση στις
Αναπτυ η και
κριση Προτεινει η
Ανάπτυξη και αλληλεγγύη» αντ
της ΕΛΛαο ας απο το Προνραμμα
λιτότητας» και πρόταση για δυο «αν
Ed!τητους» οργανισμούς αξιολόγησης
των χωρών που βρίσκ
σε κρίση προβλέπει μεταξυ άλλων η
«γνωμοδότηση» την οποία ψήφισε η ολο
μέλεια της Ευρωπαχ
Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), προς
την Ευ!ωπαϊκή Επιτροπή, μετά από διε
Qευνητικες αποστολές στις χώρες αυτές
«λιτότητας» οαιανισμούς γιαιολόγησης
έθηχα
κοινωνια πρεπει να ένστερν
τη διαδικασία που θα ακολουθήσει για την
επιτυχή έξοδο της Ελλάδας από το πρόITA
«Αντί της λιτότητας, τα όργανα της ΕΕ
πρεπει να υΑΟποιουν, σε
ς περιπτώσεις
πρόγραμμα η Ελλάδα θα έχει πλήρη πρόσβαση στις αγορές, με τη δημιουργία ενός
Σταθερη σε νΨηλά
επιΠεοα η ανεργια
στην περίπτωση της Πορτογαλίας. Αυτό
ταν το ποσοστό ανε!γίας στην Ελλάδα
τον ΝοέμβQ1ο 2017 (20,9%), ενώ τ
χρονα η επίδοση για το σύνολο του έτους
λάδας ν
προγQάμματος θα συνεχιστούν με την
των «πο
ύ σημαντικό, όπως
διασφάλιση πλήρους πρόσβα.
Qε ο προεδρος του Eurogroup, Μάριο Σε
σης της Ελλάδας στις αγο
πρόγ!αμμα και η πολιτική σταθερότητα
τένο, μιλώντας στην επιτροπή Οικονο
μικών και Νομισματικών Υποθέσεων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις Βουξέλ
ι την εμπιστοσυνη τοσο στο εσωερικό όσο και στο εξωτερικό χαι για να
να με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία
επιτυχή e5000 από το πρόγQαμμα» ανέφε
(ΕΛΣΤΑΤ), το ποσοστό ανεργίας στην
Ελλάδα παρέμεινε σταθερό στο 20,9%
γησε ότι, κατά το πα
Ισακαηωτος: «Σημαντικα τα οικονομικα
λόγω επιβράδυνσης τη
πίδρασης του τουρισμού). Σε όρους, μέσου
επιτευΥματα της χωρας»
θηκε στο 21,7% από 23,6%
τε!βολικά απαισιόδοξους σχετικά
με την τελευταία έξοδο της Ελλάδας
στις αγορές χα!ακτή Q1σε ο υπουργός Οι
ικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, τον
προεδρο της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι και
τον επικεφαλής του ESM, Κλάους Ρέ
γκλινγκ, παρουσιάζοντας, το απόγευμα
της Τρίτης στην Επιτροπή Οικονομικών
και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλιου τα σχέδια της κυβέονησης
της χώρας από το
πρόγ!αμμα προσα!μογής τον έρχόμενο
Αύγουστο. Ο κ. Τσακαλώτος χα!αχτήQ1
κυβέρνηση για το 2019 και 2020, ο υπουργός σημείο
ζήτηση πάνω σε αυτό. Στη συνέχεια έγι
συζήτηση για τα προαπαιτούμενα που δε
ogroup έγινε συζήτηση για το ομόλ
Δικαιοτερες
εισφορες νια τους
μη μισθωτοός
«Βλέπει» το
υπουργειο
α την προηγουμενη
μπόδιστης ροής των πλειστηριασμών που
δομάδακ
απαισι
γω υποστηριζα
αυτό το προαπαιτούμενο και ότι η ΕΚΤ ή
ταν πιο αυστηρή στο θέμα αυτό απ' όσο θα
ότι δεδομένης της κατάστασης στις αγο
ταν επιτυχημένη Υπηρξε πολύ φιλική συ
σμό για τον επικεφαλής της ΕΔΑ
ραΥμο σε επιΠΛΕον εζου, σιες στον
ESM από τα κράτη - μέλη
Οι μη μισθωτοί καταβάλλουν πλέον
χαμηλότερες και δικαιότερες εισφο!ές με
βάση το εισόδημα και όχι επί πλασματικών και αυτόματα αυξανόμενων, ανά
τQ1ετία, ασφαλιστικών κλάσεων, που ή
τία για την αδυναμία πλη!ωμών
την αύξηση χρεών αι την απώλεια κοισέ επίσης «πιο αυστη!ή απόσο θα
πρέπε» τη στάση της ΕΚΤ αναφ0Q12α με
το προαπαιτούμενο των ηλεχτρονικων
ενίσχυση του ESM φαίνεται πως δεν αποτελεί προτεραιότητα αυτή τη στιγμή
πλειστηριασμών
Στη συνέχεια απάντησε σε ερωτησεις
για τα Οατη-μέλη της ΕΕ. «Δεν είναι ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή να κάνουμε αλλαγές
στις υπά!χουσες συνθήκες ούτε να δώσουμε πεQ1σσοτέρη εξουσία στον ESM. Αυτό που
χ!ειαζόμαστε είναι ένας εξισοοοοπη μένος συμβιβασμός», ανέφερε ο Roberto Gualtieri
Σχετικά με τη φερόμενη διαφωνία με
μέλος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, κατά
τη διάρχεια συνάντησης στα πλαίσια της ΒουλγαQ1κής προεδρίας που
πQαγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βου,ξέλλες
νωνικοασφαλιστιχών διχαιωμάτων»
επικεφαλής της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι και
για τα μέτρα που συμφώνησε να λάβει η

Τελευταία νέα από την εφημερίδα