Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ιδρυτής-Νυ όλαος Καραθάκος 1951-1974 Ίδιο ripW-Exddtp.α Σταυρίδου L Σηλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΙΙΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2018
Περίοδος Β, (1974)"
Ap. φύλλου 6880-11.573 050 €
Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε η 1η
Στην Ξάνθη η «SYNERG EIA
18° και όχι στη Δράμα όπως
είχε αρχικά προγραμματιστεί
Με επιτυχία το τουρνουά
blitz "Χειμώνας 2018"
Δράμας από το 1900
της ΔΕΚΠΟΤΑ στο Δημοτικό
μέχρι και το 1950
ΜΕρος πρώτο
Τρεις ομάδες συγκατοικούν
Εξαιτίας της έλλειψης αναισθησιολόγων!
Μόνο τα έκτακτα περιστατικά το Κονων γγ σόδημα
paiovan penne με λυνων ικοτη
των πλειστηριασμ
χειρουργούνται πλέονΜε τον Νόμο 451 2/2018 από χθες λουΣΤΙΣ 27 Φεβρουαρίου πρόΚΕπα να πιστωθεί
το ΚοΝΜκό Βοόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
σία των Tponanonoeuv ή της veaς αίτησης
Telpc), ave ρτητα από τον χρόνο
πίδο0ης επιταγής και επβολής της
στα Ευρ οδι Το ίδ ιο κα για τις Ν. Λιάτσης: «Μεταβατική περίοδος-Από εβδομάδα έρχεται ένας ακόμα»
των Πλατηρια μών θα λαμβάνει χώρα Tou eav ση noluion
του 2017 και άκτοτε δεν έχουν Tpononomed
ρίου 2018 λόγω συ
ών από το ήνα έγκρισης Kun
την 1
προσκομίζοντας τα απαιτο μενα δικαιολογOKONEIO APAMAT
αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στα
Ένωση Εργαζομένων Κάτου λιτών
Ελλάδοςδαποτίνοντας ότι πολλοί δανε
οληττες δεν γνυρίζουν τον τρόπο άοκη0ης τυν δοοίωμάτουν τους έναντι της
αυβολής κατάσχεοης évea ημιουργήσει
λόγων. Με το ήημα της έλλαψης
αναισθήσ ολόγων, ο οΠρονος Τύπος» exei
ασχοληθεί ήδη μάσα στο 2018 με Tpia aTen
ρεπορτάζ:31 avouapou, 2 και 10 φεβρουαρίου.
Δημοσε0rve στην ΕφημΕρίδα της KBp.
νήσεως(OEK 543) η υουργκή απόφαση με
ός Τύπος» αΙΝΟΝώνησε χθες με τον
youc, οι οποίοι παρέχουν ενημέρωση και
προφανώςδωσ ολεύοντα να βγάλουν όλατα
μεου Δράρας κ. άνθη, ο onologeie ότι αυτό
γίΕτα ως μέτρο rie0ης προς τη δοίηση προKEqué ouvaMei τοπρό ημα και να ép8a évoca όματουΑ&
χιστον αναοοοολάγος και ότι προς το τέλος της cSδαμάδας
&ndwS του Εθνικού Οργανοημού Παροχής
Yr peo ών Υγείας Πρόνοιας (ΕΟΠΥΥ) για το
έτος 2018 γα Παροχές που αφορούν σε
απτικά 18p
ταάκτακτα Περιστατικά ως μ τρούεσηςπρος τη δοίηση προκαμένου να έρθει και άλλος οαισθηοολόγοςστο Νοοοκομείο
τρόπο οποτεδητοτε μετά τις 21/02/2018
μου, α το δε epη
θα υπάρξα αχετια ονακοίνωση από την
νωση Ιατρο.
Τοθεμααν πτυ e KDra τησν e plooητου Δημοτιού Σ Ruλίου Δ μας ο &1ο κός σύμ ουλος της αμπολ σης και
Επίσης, ο ρωπός Tuno on ώ ησε χ ες και για άλλη
μαφορά μετο δο του Νοσοκομείου Α ro orolo
Τυφωνα με την
μενο όριο δαπάνης καθ0pi ΕΤαι στα 50 εκατ
eu ώσεε σαβάση ή 25εκ re ώμεαΚΟία του πλε στη
14:00
του πλαστηροομού (ουμΒολα ογρά oo
ς 18:00, εφόσον δεν αλλά
δοκοληθ ση που β σκο ται οιχ ρουργοί, κθώς λο το
έργο τους δυο ολε ετο απότην έλλε oa onaayu .
πρόσλη ηενός αμα a
κασ αγια
ρύ ΕΤα Onsehe an TNep)
avoiod σολάγος θα ép8a στο Νοσοκομείο και τα
ρου vea θα ου σουν να λε του ο να οκ
ενη εβδομ δαένος τέταρτος
Ο«Κλαστό pol Syaro 2018
θη ε σύμφωνα με τις δαπάνες προγουμουν
Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο του
ημερομηνία δεν ργοας και ο υπάλληλος
γιατηαγ ε pub η κατηγορία &quopp
Onως αποκάλυψε ο κ Μπλοιχος ήδη σταμάτηουν από την
τη τα τακά χε ουγεία και ο τα μνο τα το το Ο
Οπλασ ηρο μοδι ep e τα κατ mv
ετο με αμε το ουργε ο Υγεί
οάρτηοης αναγγελίας από τον ουμβολαΧup
ΕΟ μι é pre
Επερώτηση Της «Κοινωνικης Συμμαχ ας» για το ύονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού
DEM 1
διαιούχους του ΟργαΜΟμού θερατατκο
H κοινωνία της Δράμας απαιτεί πειστική
απάντηση για την εικόνα που παρουσιάστηκε
φετος στο χιονοδρομικό κεντρο Φαλακρου
ων απατά το wmoum nurmτα
Μνημόσυνο
Αυτό πρατκά σ μάνα ότια ασφαλισμένοι
μεναλη ο γιατηναγράοατών ειδών
ripon τα συς των ψυχών
Οι νέες αιμβάσεις αφορούν καταστήματα
Πεδίο σκληρής ανΤΙΠαράθεσης μεταξύ περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχη το Φαλακρό
καταστήματα ώ που δρατ on iv
ται σε ΑΤτική, θεσσαλ0wn, Λάρισα και Σαρες, ενα αμφωνα με τις ΑΤυήσας του
υπουργείου Υγείας σταδιακά αναμένετα να
onnopred Πανελλαδικό δίκτυο συβεβλη
ακριβώς έχα αυβ
σχετκά με
ράθεσης μεταξύ του nep
Προσκόπων
όλο από, αναρωτιέται η Παράτοδη-Κονονική Συμμαχία» της μείζονος annoliτευσης του nepupepelawd Συμβουλίου
λον. Τον φορέυν της Δρ
μας, και γενικά όλης της
Δρανής κοινωνίας, ε51τίας της ελληόςΧρηματο.
βουλος Δράκ ςτης Ono pe a ocoy δότησης του πό την
χίας»κ.Ποργος Ζυηδης, κατέθεσε τελεσματικής δ ί ησης
v Kupura, της OpeoBoft ς 25η
odpouaplou 2018ώρα 08:30 στον
Ιερό NadAy. Χρυσοστόμου Δράμας!
τόσο γιατην μεση ένταξηστοδυτυο όσοκαι
για την Βμπρέτηση των ro.τών».
σχετική, pur
ος το Περφ8padko
οδρομικό Κέντρο Φο Ο
smiem
on,το Xu
ή ει έγκαιρα για την
ΕΟΠΥΥ, Που θα Πσταταεί ότι πρόΚΕπαι για
τηςΔράραςκαιγΕΜκά όληςτης Δραμνης αλλά και η αγορά γενιά της ΠΕ
Δράμας επλήγησα!διαίτερα λόγω
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
[email protected] πεδίο οκληρης αντηολατε σε έναν αΠΟλογ σμό της περιόδου 2016-2017 ώστε να ξ4en
ονο κουισ α ματαΠυ!
με ο ουτε τα μόρα υπήρξε
ΝΕΟΣ ΑΕΟ ΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν ΙΚΑ)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
σημα néoveh αι πρωτοφανείς.
[email protected]
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Παράδοση
στα σαντουιτς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα