Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
EITIA
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σαπίζει»
eH'Ελλάς μετεβλήθη
σέ άπέραντο φοενοκομείο
Η έαχάτη ποοδοσια, ο Κόλλιας και ό συνασπισμός άνοήτιον και βλαχών
νουν τόσα now «οθε ημέρα ώστε
ev bivai
utoa and ila Συντακτική
necekapn.to morocom daro το pna."
κο διοΟυν τον éuvro τους 'oldev at ήνουν
tistovcinmec, to
Airw.ozumi ,dw
την δυογραφία στο κ
anitn.rc έα uidepry; tlupporK μ
τήν éurthoδύναμις
Τής ημέρας
Όταν τά μικοόφωνα λένε την αλήθεια
Σήμερα
Διαβάστε το άρθρο
κάτι διαφ00ετικό;»