Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
Δεν Παρευρέθηκε στο δικαστήριο η οικογένεια Βακάκη
3.300000
οι ουννενεις ano
Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 . Αρ. Φύλλου 1.072
ΗΛΙΑΣ ΒΡΕΤΤΟΣ
Τυχερός μέση2.600.000
καλύπτει ,
OEA.7
αένε οι γιατροί
η ασφαλιστική
σε 13
Α Η ολέθρια σχέση και το ταξίδι των 15.000€ στο εξωτερικό
με το νιατρό
λίγΟ Πριν το 1670
σελ. 4-5
Τα ανωνιώδη μηνύματα Της Ειρήνης
ΠΕΘΑΝΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ
An°καλύφθηκε το μυστικό
Avouluu τη μηχανή ενώ έκαναν
σεξ και βρέθηκαν νεκροί, 14
Από αναμμένο τσιγάρο έχασε
τη ζωή της η Knpoaivu Kanuu
λησίαζε έβρισκε φρικτό θάνατο