Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Φεβρουαρίου
Αριθ. Φύλλου 5474
Τιμή φύλ. : 0,15 €
Καθημερινή εφημερίδα Κοζανης
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
«Εξοικονομώ κατ' οίκον»:
Αναγκαίες διευκρινήσεις
με αιτία
άλλη μια παραπληροφόρηση των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας
Σελίδα 1
| Σύνταξη στα57,5
Αρνητική η ΔΙΑΑΥΜΑ
στην μεταφορά σκουπιδιών
ano Kamn και κερκυρα
για 1,5 εκα. μισθωτούς
για 1,5 εκατ. μισθωτούς
Έρχονται 25 νέα απορριμματοφόρα
Στη σύνταξη στα 575
έτη μπορούν να "βγούν
Πάνω από 1 εκατ.
μισθωτοί, τόσο
του ιδιωτικού τομέα,
αρκεί να έχουν ένσημα
πριν από το 1993
Τέλος εποχής Για το κέντρο
Νεοσυλλέκτων Γρεβενών
Μετατρέπεται σε Σημείο Υποδοχής Οπλιτών
Γ' Εθνική:
Φουντώνει η μάχη
του πρωταθλήματος
Σελίδα 1
Τοτρίφιμα
ΑΠΟΨ ΕΙΣ
rupanooti
Δεν είναι αστείο,
Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι
Γενικά, όλα τα τρό
Εχει ομολογήσει (αναγκάσθηκε, δηλαδή, από τις κατρα
πακές nou έφαγε ) τις "αυταηάτες» του και της κυβέρ.
πέζι της Καθαρή
Μόνο Που και αυτό το Παραμύθι, μοιάζει με το "λύκος
στα πρόβατα!». Και να ισχυριοθε(«αυταπότη" ή-νευδαί
σθηση» ο πρωθυπουργός, δεν πείθει πλέον κανέναν ότι
δεν πρόκειται για ενδημική ανικανότητα και ερασιτεχνι
σμό του ίδιου και της κυβέρνησής του-για την σύνθεση
καιτην απόδοση της οποίας είναι an°κλειστικά υπεύθυνος
διαμορφώνονται ελεύ
θερα. Η παραδοσιακή
σε τίποτα από το 'ψωμί.
που προμηθευ
Νόμισε (γιατί τον ηαρέσυρε ο ανεξαρτήτως δρών Νίκος
Κοτζιάς ) ότι είναι σε θέση να κουλαντρίσει τις σχέσεις
της Ελλάδος με τις ΗΠΑ. τις ΗΠΑ του Τραμ-ειδικότερα
Πήγε, υποτάχθηκε, έδωσε τα πάντα (από Σούδα μέχρι
λεφτά για αεροπλάνα) και όχι μόνο δεν τηρε τίποτε, αλλά
τον δούλεψε κανονικότατα-και δη δημόσια. ο χρυσό.
καθημερινά. Παρα
σκευάζεται από το ίδιο
ευρ, με το κοιν
της είναι μεγαλύτ
από αυτή του κοινού
μαλλος πλανητάρχης!
συνέχεια στη σελίδα 4/