Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Λαγκάρντ: Η Αθήνα θα παραμείνει υπό επιτήρηση
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Emaipantssaeotetetgr Β
ορειού
Ελλάδος.ΕΠΑΝΟΝΙΚΗ-210a2010
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τετάρτη 21/02/2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 1.00 E- Ετος: 260-Αρ Φύλλου:
«Αβέβαιο» το αποτέλεσμα των stress tests
25 χρόνια !
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ «Αρκούδα» για τις ελληνικές Τράπεξες η BofA
Βορείου Ελλάδος
Βλέπει <<Πολ ΤΙκή πίεση» Υια «καθαρόΤε ρες» Τράπεζες
Βλέπει ανάπτυξη 2,1% φέτος
Αναβάθμιση της Ελλάδας
στε σεμια καλήστιμή |
γιαε 0 0 ΠΟΤΟΠ
γραμμα Τον Αύγουστο
σηχρεωτέςθεμαροσφερου φετος νεα σημαντικήμερα
οδεύει προς «υβριδική καθαρή έξοδο» με σημαντικούς
όρους. Βλέπει ανάπτυξη 2,1% φέτος και μείωση χρέους
στο 151% ως το 2022.
Σε αναβάθμιση της Ελλάδας κατά μια
βαθμίδα σε «Β» ano «B.» Προχώρησε
look. Ετσι, «ισοφαρίζει» την S&P nou
Προ λίγων εβδομάδων σε
ηροντας θε ο ο
δω hnpox one σε
Αύξηση Τζιρου 4,5% για Την Pernod
Ricard Hellas
onven,
ανάλογη κνηση.Η Fitch στην ανάλυσή
της εκτιμά ΟΤΙ η βιωσιμότητα χρέους της
κεντρικής κυβέρνησης θαβελΤιωθεί
υποστηριζόμενη από την διατηρήσιμη
ανάπτυξη, τη μείωση του Πολιτικού
ρίσκου, ένα σερί επίτευξης Πρωτογενών
πλεονασμάτων και επιπλέον δημοσιονομικά μέτρα nou Ψηφίστηκαν και θα εφα
ρμοστούν έως το 2020
Με ιδιαίτερα θετικά οικονομικά μεγέθη έκλεισε γιατην Pemod Ricard Hellas η χρήση για
το οικονομικό έτος Ιούλιος 2016-Ιούνιος
2017.Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της
εταιρείας άγγιξε τα 79 εκατομμύρια ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του ΕΦΚ), Παρουσιαζοντας αύξηση κατά 4,5% σε σχέση με την
Προηγούμενη χρήση, Παρα Τις συνεχιζόμενες
δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην
αγορα. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν
σε 1,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πενταπλά
σια άνοδο.° Cyril Claquin, Managing Director
της Pernod Ricard Hellas, δήλωσε σχετικά
«Τα ανοδικά μεγέθη που καταγράφονται στα
Πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματά μας
αντικατοπτρίζουν τη δυναμική πορεία της
Pernod Ricard Hellas, σε μια αγορά που αντιμετωΠίζει ακόμα Πολλές δυσκολίες. Οι θετικές
επιδόσεις μας οφείλονται στην αύξηση των
Πωλήσεων μας σε συνδυασμό με τη σταθεροΠοίηση των λειτουργικών εξόδων μας.
από Wood & C°με
ebuyp
και Τιμη 24 ευρώ
Νέα ανακοίνωση για Ενωση, «Με την εση της Novartis θεσμικά όργανα για γιαΤΙς οποίες δεν
την Πολιτική anna- ano 12 Φεβρουα- επιβεβαιώνει τις κάθε ηραξη ή μηορούμε ούτε
ράθεση που έχει ρίου 2018 ανα- ανησυχίες μας.
ξεσηάσει όσον κοίνωση, η Ενωση Οι δικαστές και αρμόδιες για την έχουμε οηοιαδήποαφορά την υπόθεση επισήμανε τους κν- εισαγγελείς λειτουρ- αξιολόγηση και τε θέση, επιNovartis, με αποκο- δύνους Που εγκυμο- γουν μέσα στο κρίση σε κάθε σημαίνουμε και Παλι
ρύφωμα Την κατάθ- νεί για τη Δικαι- Πλαίσιοτης Προσω- υπόθεση είναι οι ότι είναι αναγκαίο
Παράλειψη. Μόνες δικαιούμαστε να
τηςΕνωση
ΙΚΟΤων και Εισαγγελέων
μετατη
μήνυσηΣαμαρά
Παπαδημητρί:
πό οσύνη η
κής και λειτουργι- κατά περίπτωση να πρυτανεύσει η
Ερχονται
αλλαγές
στο Νόμο Κατσέλη
τον Πρώην Πρωθυ- Πολιτικής aVTinapa- κής ανεξαρτησίας επιλαμβανόμενες Ψυχραιμία και η
πουργό Αντώνη θεσης. Η κατάθεση
Σαμαρά εξέδωσε
Ενωση Δικαστών εισαγγελικών λειτο- Του Πλαισίου αυτού Ανεξάρτητα από Τη καίες για τη διακαι Εισαγγελέων
ΟΠως αναφέρει η ρίστηκαν την υπόθ- έλεγχος από τα των καταγγελιών εσης»
αι νηφαλιότητα ως
μηνύσεων κατά Συνταγμα. Εντός εισαγγελικές αρχές. Προϋποθέσεις αναγ
υργών nou χει- προβλέπεται
βασιμότητα ή μη λεύκανση Της unog