Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πάνω από 5.000 αιτήσεις για Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ρεύματος
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 220 . Τιμή Περ.:1.00E A.Φ. 51 68 Τετάρτη 21.02.2018
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
Μέρχε
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Interamerican:
>>> Τελ.
Ελλάδα έχει
Υποπτο φορτίο εντοπίστηκε στο
πλοίο DIMITRIS C της Danaos
00ηγός του «Orange Grove» για πέμπτη
καταγράψει
σημαντική
1 πολιτικήτηςΟΕβασίζετα
στο μέλλον,atuQu)ζώνη
ν αλληλεγγύη και την ισχύ
χανονων, υπο
Η Ευροζώνη έχει επεράσει
την περιο00 τον προγραμμα
των διάσωσης, καθώς η
Ελλάδα έχει καταγράψει
σημαντική πρόοδο και όλες
οι οικονομιες pQ1σχονται σε
ανάπτυξη, δήλωσε κατά τη
α συνέντευξης Τύπου
στο Βερολίνο η Άνγκελα
Μέρκελ
Η πολιτική της Ευρωζώνης
στο μέλλον θα βασίζεται
στην αλληλεγγύη χαι την ισχύ
σα4ων κανονων,
αινονογιος φορέας
ALPHA BANK
Νόμος του κράτους
τογενές πλεονα
| η μετεςΕΛίζη τον
ΟΓΑ σε
α 2,6 δισ.
ALPHA
ΟΠΕΚΑ
Με ευρεία συναίνεση υπε -Πρόκειται σύμφωνα με την
ηφιο ηκε χτες στην Ολομέλεια ανακοίνοση, για μια ιστορικη
της Βουλή ς το σ έδιο νο υου για τομή, που χλε νει τον κύκλο του
Το γεγονος οτι σχεδον ενας στους δυο οικονομικα ενεργους
νέους δεν βρισκει εργασια οδηγει αφενος σε οικονομίχα
προβ ηματά χαι αφετερου σε οινων χα προ ληματα οπως η
αναβολή δημιουργίας υχογένειας, υπογραμμίζει η Alpha
τη μετεξελιξη του ΟΓΑ σε παλαιού μοντέλου, στο οποίο
Οργανισμό Προνοιακών Επιδο- είχε στηριχθεί όλα τα προη
μάτων και Κοινωνικής Αλληλεγ- γούμενα χρόνια το τρονοιακό
Τον Ιανουάριο του 2018, το
ταμειακό αποτέλεσμα της Ιγύης (01 1EKA), με στόχο να
κεντρικής οιοικησης παρου
σίασε πλεόνασμα 1.098 εκατ
χράτος, το μοντέλο της qLNxveeαποτελέσει βραχιονα του Ε0νι- οπίας, το ισχυρό κράτος της Με βαση τα στοιχεια της ποσοστού ανεργίας σε ετη
κού Συστήματος Κοινωνικής Φρειδερίκης.
έναντι πλεονάσματος | Αλληλεγγύης.
2017, |
οικονομικής συγκυρίας για σια βάση παρατηρείται σε
την αγορα εργασιας που ολες τις ηλίχιαχες ομαοες,
δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ, το εξέλιξη που συμβαδίζει με
ποσοστό ανεργίας παρέμει- τη σταδιακή ανάκα της
νε στο 20,9% για τρίτο οικονομιας. Παρά τη μευση
συνεχη μηνα τον Νοέμβριο αυτη,το χάσμα ανάμεσα στο
του 2017, εναντι 23,3% τον ποσοστο ανεργιας της ηλι
Νοεμβριο του 2016, τονίζει η κακής ομαδας των νέων
Alpha Bank ΑΛΦΑ-0,15% ηλικία 15-24 ετών και τον
στο εβδομαδιαίο δελτίο για
την οιχονομια.
Όπως τονίζει, η μείωση του
183 εχατ. ευρώ τον
αντίστοιχο μήνα του
συμφωνα με στοιχεια της
Τράπεζας της Ελλάδος. ligy,ασίας,έρχεται να
Ο ΟΠΕΚΑ αποτελεί τον δεύτε
ο πυλώνα του Εθνικού Συστή
ματος Κοινονικής Αλληλεγγύης
Ο πρατος είναι ο Εθνικός
Μηχανισμός με τα 240 Κέντρα
Κοινοτητας στους Δήμους, όπου
όλοι οι πολίτες, δίνοντας τον
Ο καινούργιος φορέας,
σημειώνει το υπουργείο
οδηγήσει
το νέο χράτος προστασίας και
αλληλεγγύης στην ψηφιακη
εποχή, να καταργήσειτην ταλαιπαρα τη γραφειοκρατια, την
Παράλληλα, το
ταμειακό
Κρατικού πο
εκτοξεύτηκε στα 2,682 δισ.
κομματική «προ ασία», τις ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ
πελατειακές σχέσεις. Έρχεται
τους,
ενημερ(ίνονται για τα
μεγαλύτερων ηλικιακών
ομάδων διατηρείται σε
ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο
μησει τον κοινω- οιχα
νικό αποκλεισμό, αποδίδοντας
σε όλους τους Έλληνες πολίτες
τα δικαιώματά τους με αξιοπο6τειαπαροχές, υπηρεσίες και προγράμματα σε όλη την Ελλάδα.
Οι δύο πυλώνες διασυνδέονται
εσοδα του τακτιχου TQOUTO4.158 εκατ. ευρό, από 3.694
εχατ. ευρω περυσι,
, τους με ενιαίο γ
σφοοιακό σύστημα.