Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
isis.gr
YEARS
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς
Κ Ι Α Κ Ι Σ
Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018-έτος 19ο-αρ. φύλλου 4563-0,50 ευρώ
Τα "παιδία παίζει"
με τα συλλαληΤήρια
Πλήρωσε την επιχείρηση παράνομης εξα.
γογής λαθρομεταναστών με μια νταλίκα
Στο Πολύκαστρο με.
τατέθηκε το συλλα.
λητήριο που αρχικά
ορίστηκε για τους
Ευζώνους στις 4
Μαρτίου. Και δεύ.
τερη συντονιστικο
ζητεί την πλατεία
Πολυκάστρου μια
εβδομάδα νωρίτερα
στις 25 Φεβρουαρίου για να διαδηλώ.
σει υπέρ της
σελίδα 3.
Νέα διοίκηση στο Μουσικό
Πολιτιστικό Σύλλογο Κιλκίς
σελίδα 5
ΟΣταύρος θεοδωράκης για
Το παράδειγμα των 8 γυναικών
Αγνωστο. ούλ,
τους διοργανωτές του αρχικώς εξαγγελθέντος συλλαλητηρίου να καταγγέλλουν τους
λογοι εμφανίζονται είτε να ζητούν την πλατεία είτε να θέτουν υπό την αιγίδα τους τα συλλαλητήρια
σελίδα 3
του ιυναικοκαστρου
Διάλογος ουσίας με εκείνους
σελίδα 6
Η Νέα Σάντα στα 23 σηπου επι
μένουν να παράγουν
υποδοχής οπλιτών
Στελέχη της
Συντονιστ!κής Επιτροτής Κιλκίς
του κινήμα
τος Αλλαγής
ΕΣΣΟ τα σημεία κατάταής οπλιτών σε 23 περιοχές της
ολόκληρη την Ελλάδα.
σελίδα 6
Ta Σημεία Υποδοχής ΟπλΙΤών θα λει Touppr0ουν σε
Η ΤΕΧΝΗ προσκαλεί
στις "Δούλες"
σελίδα 5
σελίδα 6
Παρέλαση
χαράς στο
Καρναβάλι του Κιλκίς
σελίδα 7