Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"Η ΑΛΗΘΕΙΑ
wwwalithia.g
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
PIOY 2018
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΧΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ADHIKA 8 ΣΕΛΙΔΕΣ
φτόμαστε με i qu nupa τέ
ΤοβομαστΕ ποτέ 6e, μάθαμε να
Σκεφτεστε ΕΛΛηνικα,
όπως με του
μο τον
μ τομο.
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
ΜΠΑΣΚΕΤ: Οι κούπες σε ΒΑΟΛ και Αιγέα!
ομένη φωνή του. Κάπου όμως Ενδομυχ0
την ΕπόμΕνη μείωση μισθών και ούξηση Ε
ΑΥΕΗΜΕΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΑ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
τέυκό κέρδισε μέ 55-51 τον 4,0. Bpo_
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣ ΧΙΟΥ
ψυχοφθόρα πρόκριση για τη Δάφνη
Η ΔΑΦΝΗ Ba Βρεθεί στον Ελικό ου Κυπέλλου της ΕΠΣ Xiou, aipo
έναν συναρπαστικό οώνα. Η κανονική διάρκα anEe0-0 και η
|Όμορφη πόλη
απέκλε σε στα Νένητα
τον Κανάρη με 5-4 στα πέναλα, ύστερα από
ndn'ελκυπικά στας Επισκέπτες, auppai,ποΡουσιοζοντας τη μελέτη Βιώσμης οστικής ονάπλασης το
Η Υεμάτη 0ap υκτικό οιθουαο οπό ονθρώπους κάθε ηλικίας έδειξε
Διαβάστε ακόμη
βράδυ της Πέμπτης 15/2/18 στο ομήρε10
ΠΑΧ<<μετακομιξε » στην ayonTL Kn ομάδα K14 του ΠΑΟΚ!
των κατο κων
με 4-0 από τΙΤν αντίστοιχη της ΕΠΕ Αθ
16% στο Πανελλrno Πρωτάθλημα Προεπλογής Εθνικών ομά^
μελέτη παρουσα
της πάλης που μέχι τώρο ξέρουμε και Kup,ως την περιοχή
ματος Λυκείων έ4ταουν σε αγορι
υ και το ΓΕΛ Βροντάδου!
κυκλ ι
υσικο
εμπόδιο"π urBao onon με το υπολαιπαου ναλ 0001 01 E E me lippo r και η οας, με
2.448.000 ευρω για Παθο- τωντίο ΟΕ ναδιπλής κοτε κυ υς, ενώ μετονομιηπιάτο- σεαλλά σημείο τα Κ που
λογικη, ψυχιατρικη Κλινικές στο σκετ Ny B εολτε ναδόγμα ο κο σεμιηλα της Εταςτώαλλάξεοεντελώ όψη που σήμε on pond το
Νικολάου Πλαστήρα, σε μια μικΡη οπό.
Επίσης άηΒοαλλάξει
Δηματ κάς κηπος καθως στην Εναρμό.
κέντρο της πόλης.
Κυκλοφορεί το μνημειώδες έργο της Αθηνάς Ζαχαρού-Λουτράρη
Από το κατάλ ona των EWp0φων του στη B1Gho
poudio της, τα τΕΛΕυτ 012
Απίστευτος όγκος δυουνάγνω οτων ΚΕιμένων μΕ
r). YmpfE D πΡώτος επιμελητής του ApxmM04
μενη μηΡοστα ου την ιστοριο του vno10
Me'άλη Ευθύνη, απίστευτο υλικό, xilQDE5 EP.
κά και εντάσσονται στο Emx6
Η Αθηνα το κατάφερε. της
ίζουν ου
opren.
".."..a
μείο Χίου και προϋπολογισμό 2.448.000 Ευρώ. Το έργο
πειλαμΒανειτην ανακοΤ ση των κυ ριων 3 &4για τη ate odn
της νέας παθολαηκής και Ψυχατρικής Κλινικών, καθώς και την |
Εξασφάλιση της Ενεργειακής αναβάθμισης mur ώστε ν κοτα
στιχο με το ipopo κάθε καλλΕΡΥ
ουτη τη δουλειότης ΠΡΕΠΕΙ να τιμηθει μΕ δημοσ
αυτο οικο, μασ
αογραφος. νομισμα
της συγχρονης Εποχής.
00ωπι τητα.
xa plan, κατά τον Η
:Από τη Μοστρα και τους ΑΥάδες
UDr ΒΕΟΔΟΣΟΣ ο ΑΡΤΥΡΟΥΔΗΣ
MA NIPAKHA
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ