Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&11ΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 -ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26987 ΕΤΟΣ 890v
Www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210-321587
Πακτωλός χρημάτων από το
Πακέτο Γιούνκερ στην Ελλάδα
ιεραστιες οι
ουνατοτητες των
ogisticspip.
Μπορεί να συνεισφέρει
τριπλάσια έσοδα στο ΑΕΠ αΠ
οτι προσφερει σημερα ο
τουρισμ°S
λεσματα που χαταγράφει η
χωρα μας τα τελευταια χρονια
λήρωσης
«βημάτων» για την ανάπτυξη της εφο
διαστ ικής αλυσίδας συμφώνησαν οι
συμμετέχοντες στο 16ο ειδικό
για τις «Εφαουογές της Πολυκ!ιτήQ1ας
τριτη συνεχομενη χρονια στην
φορές», που έλαβε χώ!α στο Εμπορικό
και βιομηχανικό Επιμελητή!10 11ειραιά,
πορροφηση των ευρωπαιχων
ων. Χάρη σε αυτή την
προσπάθεια εισέρρευσαν πε
δνλίων
εία Επιχειρησιακών EQew
Ευρωπ
Στο μικροσκοπιο
της Πετρεη 1ης
ιομηχανιας n
ις στην Ελλάδα
ευσεις στην
ρωπαϊκό Τ
λική χ!ηματοδότηση από το πακέτο
στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα
τελευταία στοιχεία (ΦεβρουάQ1ος 2018)
Κομισιόν. Η χQηματοδότηση από το
που σύναψε το υπουργε
ίο Οικονομίας με
σιάζει αναλυτιχά τα επιχειρηματικά σχέ
ν ΕΤΕπ . T000
ΕΠ στην ΕΕ.
που θα υποστη ριχθο
Σχέδια υποδο
12 εγκεκριμένα έργα που χρηματοδοτού
νται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν
δύσεων (ΕΤΕπ) με την υποστήριξη του Ε
ΤΣΕ, με συνολική χρηματοδότηση σχεδόν
δύσεων (ΕΤΕ) θα κινητοποιήσει επι
ρω επεσαν στην πραγματικη οιχονομια α
πό το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
και τη συνεργασία με την ΕΤΕπ τη χρονιά
σεις στη χώρα μας. Τα νέα στοιχεία κα
τατάσσουν την Ελλάδα στην π!ώτη θέ
ση με XQ1τή010 τις επενδύσεις ως ποσο
ευρώ, που προβλέ
ο ενδιαφέρον της
πετρελαϊκής βιομηχανίας τους επόμεκαθώς επιβεβαιώνονται οι α
έχουν ήδη δρομολογηθεί συμφωνίες με την
επενδύσ
στό του ΑΕΠ
πρωτιά αυτή είναι
που θα φέρουν συνολικέ
οχονομία άνω των 20 δισ. ευρώ, σύμφωνα
καλύψεις σ
ολοκληρωθεί η εκδήλωση ενδιαφέροντος
πουργείο Οιχονομίας, με την Ευρωπα
9 εγχριθείσες συμφωνίες με ενδιάμεσ
ονίου και δυτικά
που χρ
πρωτιά στο πακέτο Γιούνκερ έρχε
τιμησε ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι οι δια
ται να συμΤΑήρωσει τα πΟΛύ χαλα απ
εων (ΕΤΕ) με την υ
δρογονανθράκων, Γιάννης Μπασιάς, μι
λώντας στο Athens Ene
Forum.
Αυστηρο μηνυμα κοτζια στην ιουρκια
άθαρο μ
Μηνυμα
αισιοδοξίας από
μετατροπη
AyXVQα στέλνει, με συνέντευξή του στ
«ALPHA», ο υπου!γός Εξωτε!ικών, Niότι δεν πας το ίδιομη ος8ύμα
με οε ερώτηση αν αυρ σεένα άλλο ση
ε ένα άλλοσησε: «Αυτό πρέπει να τ
1 και προσέθε
ος Κοτζιάς, τονίζοντας πως «στην υπό
θεση που υπήρξε γύρω από τα νησιά των
με κάποια έννο
μήνυσε μάλιστα πως δεν θα υπάρξει ξα.
ι όλο μι
ΟΠΕΚΑ
Ίμιων το το πήρ εύωαπό τα νησιά το
ΟΓΑ σε
ια την προσπ
νέος φορέας φέρνει την
καταρνώντας
Απαιτητικη δουλειά απότις υποηφιες χώρες
Ψηφιακη εποχη,
νά τέτοια ει!ηνική συμπερφο!α από την
ελληνική πλευρά
κρατία, την κομματικη «Προ
στα σια» και τις Πεηατειακες
σχεσεις
των Δυτικών Βαλκανίων ζητά η ΕΕ
Αλβανία, ΠΓΔΜ, Σερβία, ΜαυροΒούνιο, Κόσοβο και Βοσνία
ΠρέΠει να Βελτιώσουν τις δημοκρατικές επιδόσεις τους και να
ξεριζώσουν τη διαφθορά και το ορΥανωμένο έγκλημα
πε για την Τουρκία: «Και παραβιά
ε ευ!εία συναίνεση υπεονηφίστη
Ενωση
κε στην Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο
νόμου για τη μετεξέλιξη του ΟΓΑ σε
γανισμό Πονοιακών Επιδομάτων και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (011 ΕΚΑ), με
στόχο να αποτελέσει βQαχίονα του εθνιρισε την Τουρκία νευρική
την ένταξή τους, πως θα πρέπει να εφα!μόσουν δύσκολες μετα!Οθμίσεις προτού να
τους επιτραπεί να γίνουν μέλη της εύποης Ενωσης
ΕΕ έχει
φέρεται ως χαουμπόι στα
ατολικής Μεσογείου, λόγω της ΑΟΖ και
πιθανή ημερομηνία ένταξης το 2025
κής αλληλεγγύης
ς χώρες της ΕΕ παραμένουν επιφυλακτικές ως προς το αν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα