Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
18po ής Νιόλας Καρλάνος 1951 1974 li
Εκ86 pa E pilu L Σ ολιανή ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2018
kpi δος Β (1974).
Appla u 6880-11571 050e
Ηαποοφάτικη περίοδος στη Δράμα
Κάποτε οι πλατείες ήταν
| γεμάτες από καρναβάλια
Σε διαδικασία ωρίμανσης ο φάκελος
Εκπληκτική εμ
άνιση από
Νέος Παιδικός Σταθμός
θα δημιουργηθεί στην περιοχή
τα δελφίνια Του ΚΟΔ
στους χειμερινούς
αγώνες Β. Ελλάδος
της ανάπλασης δίπλα από
ση του διαγωνισμού από την οικον
Η Ακαδημία Αθηνών για Σκόπια Ομόφωνα η κατακύρω ομική Εππροπή της Περιφέρειας Ι
Απαραίτητη η αλλαγή ΑνοιΥΤΟ ΤΟ Χιονοδρομικο Φαλα κρου
του Συντάγματος
Μεαρ μή ερωτήματα προς τηνΑ. αδμα!
ΣΤΟ Kapv ιβάλι χωριστής
την Καθαρά Δευτέρα με
Σαββατοκύριακο, Καθαρά Δευτέρα! Τηνη ρριαση
λιστών
και μέχρι τέλος της σεζόν
της Χουριστής, με την κορύφωση τον εκδηώσεων να γίνεται την Καθαρά Δευτέρα με
την παρέλαση των αρμάτων και των καραΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ τοπρωϊτης Παρασκαής
160 ουαρίου στο ΔΑΥΤΕΑτης nepapéμε το πρόγραμμα των εκδηλίσεων, σήμερα ΣdpBaro 17 Φεβρουαρίου.
στις 9 το βράδυ, θα προηματαπο θεί ο
«Τρανός Χορός, στο κέντρο &αοέδασης
"Plua». Το μουσκό σχήμα-ΝΤάντα Τέτοα
Επιτροπής της ΠΕρφέραας ΑΜΘ, για την καταΒ' Φάσητης
τιμά την ταική, δημοτική και όχι μόνο μουσική, γιατί boe1 ατοδεΕει ότ κοτέχει και παρέχει άpea στη ποιότητα και απαράμιλλη
«Η Ακαδημία ΑΟΝύν παρακολουθούσα
αδιαλείπιαςτο ονικής σμασίας αυτό θέμα,
exa κατ επαναληψη δωτυπώσει &μοία τις
66ος της με βάση αδάσεστα ιστοριά,ποΑναλ τικότερα, στο πρακτικό avaqdpsτα ότι
υπρξεχρονοβόρα διαδι ada καθώς και καθυστέρηση της έγια4r χρηματοδότησης: puyKEκαμένα, tema οπό την από το Νόμο χρονοβόρα
τα κάθε λογής βιώματα,
της. Τέλος, η Οκοομα Εππροπή της Περιφέρειας ΑΜ. ΜακεΑύριο Κυριακή 18 Φεβρουαρίου, θα
ΕΛσημάνει ότι απαρατητη προ όθεση
or οιασδήποτε συμφωνίας για την ονο ada
του κράτους των Σκοπίων TpdrEL να dva η
χονται κουστερήσεις για urtaypari της ο Ίβασης ώστε να
Elleinumpen του86ματος, δηλαδή ησυ éxaa της lemoup
γίας του ΧύονοδρqKod Ké τρου Φαλακρού κατά την παρούσα
wa ουτης
φαλιρού για τη χονοδρομική mepl0δο 2017-2018-Β Φάση. κα
IN.NOYAKA0E που υπ βαλε ην
Η διάρ αα της σύ-Ρασης ogi4 τα σε 58 pipe από την υποτρικό δρόμο από το τρέρωνο έως την πλατεία, με κ p, μουσική και χορό στους
του, η εγκ
χιονοδρομή
1 δο Επ σημα τα ά η κ υστέρη ητου "MONTE NOYA AT
ρυομούς του
M. AleEj νδρου, κλπ.) και της ακιοποίησης
της ιστορίας του ΠΟΑησμού κα των συ-60Μον της χώρας μας.
Στην εκδήλωση, θα συμμετέχει ο &άσημος παραυθάς Ματθαίος Μίμπλ, ο
οποίος έχει ετυμοτεί το δύσολο έργο να
συνδυάσει σε μα μοναδική αποκριάτικη
ιστορία χιλιάδες παραμαα. Πόσα όμως
Η ως άνω εταρα, εοι η μοναδική που α μετείχε στον εν
λόγιο διαγωνομό και ειχε καταθέσα qmp06Equa τον φάκελό
γραφή της κα το συνολικό τίμημα για την χτέλεση των όρων
σε 74.152
μόνον-δεν dva προσδιορστ κός της ταυτ6Αλλαγή Σχολής για το Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου Δράμας
be b i παρο θα μπορούν Καρ ντης υ σε
& τη» ΑΠΕ ΜΕΙ Κίνδυνος να φύγει το Αρχιτεκτονικής lm nava Ano adm το
Η παρατανόμαη aopq ότητα δεν είναι
προος το αμφέρον και των
γιορτή
|Τοπίου από Τ
Blocko Da Grecia «Fasarioso», η χορευτιή
Πέντε άτομα για κλοπές
και κατοχή ναρκωτικών
αμπροής Καλφοπούλου στην Χωριστή
χορ δα καλο τον τη με
(Papa Tom), θα μας παρουσιάσει ένα χοpeUTIO show, street dance που θα συνο-κυριαζίδης: Απαξιώνουν το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ ΑΜΘ
Η ομάδα Vin Young, αποτελείται από
ούς διαγυνομούς χορού στην Βόραο Ελ.
Αράας, τρεις κλοπές από ουίες, που
διαπράχθηκαν τον τελευταίο μήνα στην
κτονικής Ταϊου με έδρα τη Δράμα
αλλά Σχολή εντός του ΤΕΙ ΑΜΘ και
Συνελήφθησαν το πρωί της της 15
ΦΕΑρουαρου, στη Δράμα, από τους ποαπό την πόλη μας και να
Ο ΑΘλητικός Σύλλογος nop0ιδοαακού
Taek Won Do (MF)-ZEN', θα παρουσιάσα
επίδειξη Dance με το παιδικό τμήμα και το
παιδικό τμήμα σε ρυθμοός Zumba Kids με
YUvoka ετών, σε βάρος των on ίων σχη
ματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες
όμως αυτό να δευκροςετα άμεσα.
τρελά masque night του Credo, με τη συμμετοχή του Dj Dimitri Oredo στη χωριστή
Ειδικότερα, όπως πρ0bu4 από την μας της Νέας Δημοκρατίας κ. Δημη
14-2 2018, κνούμενοι με ΙΧΕ. αυτοκ. ρθρο 13 του ομοσχεδίου για την
νητο στηνπόλη της Δρόμος, δέρρηξαν ίδρυση του Πανεπ στημίου Δυπκης
ρκό τους διάφορα χρυσαφκά-κοσμή φέρεται: p. Το Τμήμα Αρχτεκτονκής
φΩΤΟ Π.Τ. .
Ο κ. ΑμήΤης ΚυαςΒ
Εστης overcu ξης Τύπου.
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Δρόμα εντάσσεται στη Σχολή ΤεχνοΠάτκας-Μασμανίδης
Mega σήμερα, το Τμήμα Αρχ
Τοπίου της ρυμος αήκει
στη Σχολή ΤΕΧνολογίας reDr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
νκοο. ΤΕΧ ολογίας
1 ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
όπου είναι και ο φυσικός
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Πτολεμαίων 10, Δράμα
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
σεις του x6ες το μεσημέρια
Αναίμακτη-Αξονική Στεφανιογραφία
Καθημεριν
8:30-14:00 και 1 7:30-20.30, εκτός αηόγευμα Τετάρτης
Παράδοση
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
στα σαντουιτς
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα