Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Το Παρόν:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ψυχρολουσία η νέα νύχτα των Ιμίων
Κοινή γραμμή ΠΟλτειακής και ΠΟλτικής
Ανώμαλη Προσγείωση του Μαξίμου
xopis αλλαγή του Συντάγματ0s
Περίμεναν ότι μετά την επίσκεψή του στην Αθήνα θα άλλαξε στάση ο Ερντογάν
ΥΠερτιμήθηκε αμερικανόS Παράγονταs, ότι θα ήταν μαξί μαs
ΔΕΝ υπάρχει συμφωνία
Διαμηνύει η Αθήνα στα Σκόπια
ΤΟ ΠΑΡΟΝ
Α οτελεί τη μεγάλη και μόνιμη απειλή για τον Ελληνισμό
«Δορυφρους» της θέλει να κάνε την Ελλάδα και την Κυπρο η Τουρκία
οβητηση των ελληνικων κυμα τηsueva ανα να ονο νολέε sms « » μονιμη υρειλή για τονΕλληνισμό και Ερντογάν στο στο λατ ε
τελευταία εικοσιτετρ ωρα διαυδαισθήσε1S Που είχαν
ορισμένοι στην Αθήνα, ειδικά όσοι πότι με την επίσκεψη Ερντογάν
και τ0us τεμενάδεs npos τον ίδιο εξευμενίζεται η Τουρκία αλλά και όσοι θ
ωρούν ότι μπορουν α
διαμαρτύρονται γιατί δεν έσπευσαν να
μαs σώσουν οι σύμμαχοι και ε
και ο
οι γνωστέs αστείεs θεωρίεs, σύμφωνή
OVLas να στείλει μήνυμαου η εμπλοκή
ms στη συριακή κριση και τα ανοιχτά
λύουν τι
έχει καμία απολύτωs σημασία
έξοδα να πω
χρό oos μαS Προσ ειωνουν στη
βάθμισηsns τουρκικns απειλή, ano
ακόμη κι αν ισχυαν αυτες οι θεωρ!
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1
Αυτή Πρέπει να είναι η ηχηρή απαντηση του ελληνικού λαού και όλων των Πολιτικών!
Εχει χρέ0s απέναντι
στη Δικαιοσύνη
ΗΕΛΛΑΑΑΑΕΝΠΑΙΖΕ
Κύριε Ερντογάν
σανβόμβα n παραίτηση απότη θέση τ
Εισαγγελέωs Διαφθοράs tns Ελέvns Ράικου. Και
ατns onoias γυρίζει εδώ
Μπλοκάρει
η Τουρκία tis έρευν
στην κυπριακη ΑΟΖ
για τ σματα
όνο
po ns
Κι αυτό να το καταλάβουν καλά οιγείτονές μας, εχθροί και φιλοι
σημείωνε ου δεν εχει την ΠροΓια άλλη μια φορά κρύφτηκαν οι
σύμμαχοί μας
φθαρμένων ρ τικών λετουργών και συμφερόντων
και οι εταίροι μας, για να μη στεναχωρήσουν τον Σουλτάνο
στον χώρο του φαρμάκου
που σήμερα κατέχει σημαντική θέση ότι είναι καπροφανώs λέει ηολλά Η κυρία Ράικου,
ε εκμυστηρευθεί σε Πολι
κουρίμε κάτι ου
ΑσηΟά Προστασιας τη
ρωτη
κατοικα
ύτερα να ενα στην έρ
του
Ένακαιρ κο
ο sms εσεση
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1
rns Novus stundean Engndor. ano τους εφοριακούς!
Klas, Που εγκυμονεί σοβαρ0US K
τns Novartis
Στ0US ρυθμ0us του Σαμαρά
«χορεύει» ο Μητσοτάκη
Κοινωνική έκρηξη
Προ των Πυλών
όλο και
νίων. Και σήμερα κνδυνεύει
για το σκάνδαλο τηs Novartis
Στην Περίτηση nou n ιταλική Ε
Να καταθεσουν στην ροανακριτικη
οι 3 προστατευόμενοι μάρτυρ
εχουν κατασιηνωσει στη χώτην αδεια και τns κυλικό όμιλο τns TOTAL, υποκύψει στ1sn|έσε1s
από ένα κεραμίδι είναι ο μότην Κύπρο, και όχι μόνο. Κι αυτό
διότι μετά από μια τέτοια εξέλιξη καμία ξένη
εταιρεία δεν θα δεχτεί να αναλάβει αντίστοιχο
νιμ0s στόχ0s, το όνειρο κ
ντιδρασε s τι
και στ0US ηλειστηριασμ0us
θε Έλληνα,
τα εσε s συμβολαιογράφο sou ε χαν βέβα nan λεια τη οικογεΣΚΟΠιανο και Novartis ανησυχούν
τ0us επενδυτές!
υ κ
κεται. Κι αφού μέσα από
anamσει από την κυβέρνηση
vaKns στέγηs για δεκάδεsx1
ι την
τοικία, βγήκαν οι εφοριακοί και
ή που οι κατοικίεs τουs
ι ο άται η ΝΔ και Πάει σε
ακραία πόλωση με τον Τσίπρα
ταδε με λειττοκαλι
νατριέΠκατάφερρεακ
συνε δου και κατιέρετα n
αρέσει η κυ
χρεώνει ο
ντουν να ε
λυ αουν στο σμα εν νεοη
ικαστικοκλητήρas μηορει να του χτυπήσει την πόρ
τ0us
ση την εμπορική αξία και ό
την αντικειμενική Που είναι
Περ0ES
wus Πλειστηριασμού, nou έχει
προγραμματισθει να ξεκινή
νει το όνειρο πραγματικότη
Επισημαίνουν, μάλιστα, τη
H Novartis
Εεκινάνε οι Πλειστηριασμοί, με Πρώτη
δόση 1.341 ακίνητα
Δάνεια 11,5 δισ. ευρώ έχουν δεσμευτεί να Πουλήσουν οι τράπεζες μέχρι το τέλος του 2019
Δεν επέλεξε τυχαία ο πρωθυπουργός
Αντε να ζήσεις την οικογένειά σου
στο υπουργείο Αμυνα
Η Τουρκία του Ερντογάν και
ο Ερντογάν των Τούρκων
κεε ο υνφορτικά νααεράσενέα ονομε 24,17 ευρώ μεροκάματο
Μόλ538905ε εργά ονται μισθ κόλων
σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ. Στο συνολο των ασφαλισμένων η μέση andOX0ληση είναι 20,68 ημέρε, στουs aopaλισμένουs
στS KONéser χειρήσε1s 20,80 και στουs aopaσυ
μφέροντα
ται Πίσω από την επιμονή για το κλείσιμο autns
tns un0θέσε0us. Και η μεν κυβέρνηση του Τσίπρα αλκαι κόμματα τns αντιπολιτεύσεωs έσπευσαν να |
Απάντηση σε όλο εκείνο το
ηση) δικαιολογημένα αγανακτεί
η υποταγή στ!s εντολες των Αμερικανών. Εκείνο που δεν ηροέβλευαν ήταν η αντίδρασκό2017 στονΕΕ έφθασε το τριτο τρίμηνο
Πλόσε, ρε, δου.ευει
0EAAnvasano τουs εργαςομενουs
ηση
ξημένο, μάλιστα, κατά 1.7% σε σύγκριση με
tns και σε εκλογέ. Ο ΑλέξηS χρειαζόταν επειγόντως
άποιον αντι ηερισπασμό, ώστε να στρέψει αλλού την
ρώ. Άντε να ήσει ο
μερικως απασχολού
Περισσότερουs ano 236 εκατομμύ|
Ans μπορούν να ζήσουν μ
Με την απομάκρυνση τns πετυχημένns
και ακέραιο s διοικησns του Αντώνη Αυγερινού
μασ1as έπρεπε να γίνει σε χαμηλ°us τόνου, για να
Na σημειώσουμε ότι ο αριθ os τον ασφαλισμενων με με
ική απασχόληση ανέρχεται σε 636.424, με τον μέσο μισθό
να ενα 389,65 ευρω του δε εργαζομενου με Πλήρη an
λοτερο ποσοστό απασχολησns στην ΕΕ 58%, και στη Σουη
δία το υψηλότερο, 82%, σύμφωνα με τα στοιχεία tns τριμηνααs
έ θεση τη E por Enitpor nsya τ vana o no κ
Χαμέ
OS Ο Ελλην KOS
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 51
σχόληση ανέρχεται
τ y1ολογίες Κινδυνεύει η επενδυση Μαρινάκη-Σαββίδη στο Mega
Ημεγάλη ληστεία Στα συρτάρια των ΔΟΥ οι οφειλέsan αγγελιόσημο Φοροδιαφυγή
1 στα Ταμεία του Τύπου Το Μάρτι0s των αποφάσεων για την τηλεόραση 1
KO we as EV
Κατασχέσε1s για χρέ0s
10 ευρώ στην Εφορία!
στην TV