Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

8oC, 12.00

15oC, 8.00 μ.μ.

€0.80

11oC - Υγρασία 68%-89% - Άνεμοι: Δ-ΝΑ 1 μπ. Ανατολή ηλίου: 7:12 - Δύση ηλίου: 18:06

Óôïí åêëåêôü åðéóêÝðôç ôçò ÊÝñêõñáò, Êþóôá ÎåíÜêç!
Ήλθε στο νησί να συνεργαστεί και
να οργανώσει έκθεση έργων του
στο εδώ μουσείο ασιατικής τέχνης,
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του
έτους Ελλάδα-Ιαπωνία 2019. Ο
μεταξύ πολλών άλλων ιδιοτήτων,
εικαστικός Κώστας Ξενάκης,
παγκόσμιος άνθρωπος και
καλλιτέχνης ενσωματώνει και
διακονεί την πιο γοητευτική
δημιουργική συμπεριφορά.
Ξεκίνησε να εκδηλώσει τον θυμό
του, διωγμένος και πάμπτωχος
αλλά νέος και προικισμένος, από
το Κάιρο στο Παρίσι. Κι επειδή
γράφοντας μια σελίδα του πήρε
μια ‘βδομάδα, το ζωγράφισε. Κι
εκείνη η πρώτη πινελιά έγινε
ποταμός σκέψεων στον καμβά,
περιπλανήθηκε τα πέρατα της
Οικουμένης. 3 >>

Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4591

ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΙ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΔΗΜΩΝ

Ç Ïäýóóåéá ìéáò ùñáßáò éäÝáò


Ôé åßðáí óôçí «Å» ï
áíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò &
ï äÞìáñ÷ïò ôçò ÉèÜêçò

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΙΘΑΚΗ. Σε λευκό χαρτί συμφώνησαν οι Δήμαρχοι του Ιονίου, να σχεδιάσουν τη στρατηγική της αξιοποίησης της Μυθιστορίας του Οδυσσέα. Το θέμα
συζητήθηκε στην συνεδρίαση
της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων την Πέμπτη.
Σελίδα 5>>

Autostrada
áðü ôçí ÔåñãÝóôç
Ýùò ôçí ÊáëáìÜôá
3 >>

Ðáíáãéþôçò
Ìáõñüðïõëïò:
¹ñùáò åßíáé...

4 >>

Το γιουγκοσλάβικο
επιβατηγό «Βασιλιάς
Αλέξανδρος Ι»
>>
6

Ïäçãüò ôùí êáñíáâáëéêþí åêäçëþóåùí & ãéá êïýëïõìá óôïí Åñçìßôç 10&11 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα