Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&11ΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26986 ΕΤΟΣ 890v
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210-321587
Www.dimoprasion.gr
0,60 ΕΥΡΩ
Ton 201ιαδικασίας Υπερφορολόγηση, ακριβά δάνεια
της ΔΕΠΑ και νΨnnn ανεργια η «Προικα»
αι ο κρατικοι οιησης
των Μνημονίων
τιχοποίησης της ΔΕΠΑ, ανέ4ege 0
διευθύ.
Τζώρ.
Avguo
προσφορες για
Athens Energy Forum
των μετοχών του ΔΕΣΦΑ.
Ο κ. Τζώρτζης ανέφερε ότι η φετινή χρονιά οη
ματοδοτεί επίσης την είσοδο της ΔΕΠΑ στη λιανική
αγορά ενέργειας μέσω της πλήρους απόκτησης της
εξελίξεις σε σχέση μ
10 αγογό φυσι*ού αερίου East Med
παρεχόμε
που σχεδιάζεται να μεταφέρει φυσικό αέριο από τ
Οπως τ
σεναρια
ευρωπαικου
αντιμετωπιση του οημογραφικου προβλήματος της γήρανσης του πληθυσμού,
α τQ1α μεγαλυτερα πορληματα
να παρατείνεται όσ
τέλος, η αποτελεσματική λειτου07ία
που μας κληροδότησαν τα Μνημόνια ε
ναι η υπεαφορολόγηση της οικονομίας, η
axQ1βή τραπεζική χ!ηματοδότηση και η
υψηλή δΌθ!ωτική ανε07ία, επισημαίνει
ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομι
κών εξελιξεων. Ενώ «οι τρεις κυριότερες
προκλήσεις που δεν έχουν επιλυθεί χατά
τη διά0%εια των μνημονιων και αντιμε
τωπίζει η χώρα μας καθώς οδεύει προς
αναβάθμιση του συστήματος εκπαίδευσης/κατάρτισης, την ώρα μάλιστα που
παρατήρείται έλλειψη εξειδικευμένου
προσωπικού και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η
αναδιάρθρωσης υπερχρεωμένων επιχε
μετα το Brexit
Θα ΒΥουν όλοι κερδισμένοι;
της αγορας έργασίας
ς στη μεταμνημονιακή
περίοδο, ο ΣΕΒ υποστηρίζει ότι ακόμη χι
ρυθμισεις στο πτωχευτιχο χαι προ-πτω
πλειστηριασμοί
ικό δίκαιο
ενάρια του ευφωπαιχού προϋπολογισμού
Ελλάδα παραμένει δέσμια της εξυπηρέ
τησης του, γεγονός που επιβάλλει την α
παρέγχλιτη προσηλωση στη δημοσιονομική
Βοετανίας-παρουσίασε η Ενοωπαϊκή Επιτροπή,
εν όψει της άτυπης Συνόδου των ηγετών στις 23
σύστημα εξωδιχαστιχου μηχανισμού
ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων δεν αποε βρουαρίου
πειθαρχία, σε μόνιμη βάση
Ο ΣΕΒ τονίζει ότι το πρόβλημα της υπερφορολόγησης των συνεπών φορολογούμενων χαι των οργανωμένων επιχει
ρήσεων «θα διαιωνίζεται όσο το Δημόσιο
αδυνατεί να αυξήσει την παραγωγικότητα
αση της για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προνυψηλά α
θυστέρηση
η θέλουμε. Στη συνεχ
α διαθέσουν τα χρήματα που απαιτούνται για τους
φιλόδ Εους στόχους τους», δήλωσε ο Πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, για
τας και της δυσκολίας: «Πιστεύω αχρά
μπορούμε να τετραγων ο τετονο Ο αντα να
συμφω)γήσουμε σε έναν προϋπολογι
σμό, από τον οποίο όλοι θα είναι
Μειωση
οεικτη
τιμων
καταναηωτη
είωση
ς. Μέρος της με
νόδου, Χινήθηκ
ο πληθώρισμό
ενοίκια ,ατοιχιών, ηλεκτρ
ρος της μευσης αυτης αντισταθμιστηκε από την αυ*2,1% στα «Διαρκή αγαθά-Είδη νουωχοιού
αντουργικά προϊόντα
νουάριο εφέτος, κυρίως λόγω της μειωσης των
ως των τιμων στα νοσοκομεια χαι κλινικές
κυριος
τιμων στο πετρελαιο θέρμανσης
Q1σμό. Στον αντίποδα, ανατ
ρίωςτων ημών στον εξοπλισμό τηλεφωνίας και τη
τα μεYana εργα
υποδομης στην
Ελλαδα,
δραστη
λογω μευσης xv ιος των τιμων σε οπτι
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, τον Ιανουάριο
οικιακης χρησης μεγάλες οικιακές συσκευές
ηλεριότητες
v0,2%είχτης τιμα Χαταναλωτή σημε οριούχές ή μη), είδη άμεσης
ωσεοε oo
ωσε μείωση ο
»,λόγο με
στην « Υγεία
τιμών σε φαρμαχε ηκά προϊόντα π
ε ναντι
Επιτροπη
ΕΛΕΥχου
αραιατρικές νλόγω μείωσης χυρίωςA
την αντίστοιχη σύγχυση το 201 7 με το 2016xcu από
αύξηση
..:'ση
υπηρεσίες
0,7% Λου Χαταγρά4η
Προϋπολογισμού
Εντος των προσεχων ημερων Πρασινο φως Υια
την εκταμιευση της επομενης δοσης
εξέλιξη αυτή προήλθε κυρίως από τις ακό
η μεγάλη πρόοδο που συντελεστη χε τα
μεγάλων έ γων υποδομών στην Ελλάδα, τα οποία
τις μειώσεις τωνοεικτων κατα:
1,2% στη «Διατροφή και μη αλκολο
τά», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε ψωμί και
δημητριαιο, αρνί και Χατοίκ, πουλεριχα, νοητά ψά
ρια, γάλα νωπό πλήρες, τυρια νωπά λαχανιχα π
χρόνια
των προσεχών ημερών, χωρίς να αποκλείεται χαι στο Eurogroup της 19ης Φεβ0ουαρίου, οι υ.
γοί Οιχονομιχών της ενο ωζωνη
αναψου
πράσινο
συγχοημα
τοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ενως. Μέρος της μείωσης αυτής αντιστα
πόμενης δόσης για την Ελλάδα, ύψους 5,7 δισ. ευρώ. Αυτό προκύπτει από τα όσα δήλωσε αξιωματούχος
οίος σημείωσε ότι εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτά τρία θέματα, τα οποία τα
Ιν αύξηση χυρίως των τι
διαπίστωσε η ΑντιπΟΟσωπεία της Επιτροπ
ολογισμού
χαρακτήρισε «τεχνικής φύσεως».
υπόδηση»,
Κοινοβουλίου, σε συνέντευξη
Ειωματούχος της ευρωζώνης δήλωσε
ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις ανάμε
ο Γραφείο του Ενουπ
σα στις ελληνικές αρχές και τους θεσμούς για τα τρία ανοιχτά θέματα τα οποία αφορούν την

Τελευταία νέα από την εφημερίδα