Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΑΤΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΔΕΝ «ΧΤΥΠΑΕΙ»
ΤΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ
En 15 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΟΙ 76 ΠΙΟ
-ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ
ΤΟΥ «ΠΟΛΕΜΟΥ
46-47
«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΟΙΚΕΊΩΝΕΤΑΙ
ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΗΘΗ ΜΠΑΝΑΝΙΑΣ»
coinEZES με φόντο τα
Kahista Etruotas, s ΕΚΤ
ΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΝ ΠΟΥ
μά5 μιλάε για το Σκοπιανο, tn
to κυβερνητικό εργο και
λα τα
oun ouvthmon nou είχαν με
Deepsea Metro II, TD onoio non
axianews
01 ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΣΤΟ ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΑΤΙ ΤΣΑΚΩΒΗΚΑΝ
ΜΑΡΗΣ . ΣΑΒΒΑΗΣ
«ΤΖΟΓΑΡΟΥΝ>
Με Novartis και Σκοπιανό
MEERH ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΕΊΜΟΥ ΠΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟ ΟΘΙΝΟΠΩΡΟ ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΟΥ ΔΟΡΑΤΟΣ ΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΟΑΟΓΙΑ
ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΚΟΤΑ
ΣΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ
ΣΚΟΠΙανό και Novartis anoceλουν τα κατά zmt ματα τον ημερων με τα οποια έχουμε ήδη μηει σε
Προεκλογικό κλίμα Πόλωσns . Την mo κρίσιμη ώρο, όταν η χώρα εΠΙΧειρεί ην εεοδό tns ano co wniono
εκτνάχθηκαν στα uun τα εητόκια τον ελληνικών, ομολογων, καθώs κυριαρχεί ανησυχία
ΣΕΛ 2
ΤΙ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ
ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ:
META TH NOVARTIS
KANE TA AANEIA
TAN KOMMAT
τουδιακιπη tns TrE riavvn
τρίτουμνηιονίου.avics
2018K145ng
guapucoa" με φόντο κο.trs Eten EIS
6ηνειστεwn τοεπομενοι xp VM,
καιοι
ino tivunoeconms Novartis
nou θα be
popa Είναι αυτό τον
ΑΚΙΝΗΤΟ )ΝΤΗΡΟΓΛΟΥ
ΚΑΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΣΤΟ EHTEPIKO
ΣΥΝΕΝΤΕΥΕΗ Τ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΕΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ
EPAart business
autoSPor