Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 15 φΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2018
t Ιδρυτής-Νκόλις Kapa λάνος 1951-1974 Ίδιο
ripu-E
δότρια Σταυρίδου L Σ υλιανή
ΠρίοδοςΒ' (1974)*
Ap9όλλο 6880-115690 50€
Ερώτηση Δ. Κυριαζίδη στη Βουλή
|Meowooiw1ση που65ωσε στη δημοσιότητα
Τον περιφερειάρχη
ΑΜΘ κατηγορεί για το
Χιονοδρομικό Φαλακρού
oavr|περιφερειάρχης Δράμας
Λοιμώδεις νόσοι
Αστυνομικού Τμήματος
Μεταγωγών και Δικαστηρίων
η προετοιμασια για
τον Πανσερραϊκό
Μέρος
ώ Παρελθόν αποτελεί πλέον η εικόνα Χο Πιθανόν ανοιχτό ού
για Σαββατοκύριακο
και Καθαρά Δευτέρα!
νουν τα 5 εκατ. ευρ
προς το Δήμο Δράμας
Των σκουπιδιών στη νότια
περιφερειακή οδό της Δράμας
Του Θανάση Πολυμένη
μήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο Δράρας,
πρώτο θέμα της τακτικής συνεδρίασης του
Δινοτικού Συβουλίου Δραμας με τίτλο: «Εκηση της 15 2018
φάσης τη ο
Αμεσα ανταποκρίθηκε η υπηρεσία Καθαριότητας και Πρασίνου Του Δήμου
-"Της Σοϋνας Θεοδωρίδου
το θέμαε
αρελθόν αποτελεί πλέον η ακόνα των
ακουπιδιών στη νοτια περφερειακή οδό
έσοδα, ebpv προηολογοτεί éo0δα 2.770.00
3.023.000 ευρώ. Ένα
άλλο αμείο ανα τα πρόστιμα και ο προσαυρα ανάμεσα σε Να Αμαό και Αμη
230.000 ευρώ και έχουν βφαιωθεί 574.000
Ο κ. Σολάκης αναφερθηΚΒ σε ένα ακομα
κός νομος του 05% για τα καταστήματα
εστίασης Εχαν ΠρούΠολογιστεί 860.000 ημερο, η neonRaeapr
θος άλλων σκουπδιών, τα mia καθάρισαν με μεapé) και με το ν60 νόμο για τα καταστήματα
λογής αουπιδια και ογ_
-1 Υίετα προσπάθεια ώστε την Παρασκεή
one n°λλους επαγγελματίες να δηλώσουν!"κοσμούουν"
τους τρους τους. Εδώ φαίνεται καθαρά ότι,
τον ευνίό αυτό νουο, τον έχουν χρηου onΑ,ει ναυπεναμσουμε για αόμημα φράση πλέον reavo και μετά από την σχετική
ο Δήμος Δραμας, διοέτα αρμόδια υπηρεσα περι-1 mson που υπήρξε, ότι θα έχουμε θετική
συλλογής ογκωδών αντικα ένυν, η οποία κατόπν Βυξη και το Χονοδρομκό θα λατ0upτηλεφωνικής συ Ενόησης avonopheτα άμεσα Υήσειτο Σαββατοκύριακο και την Καθαρά
μέχρι
ι πολλοί συ δημότες μας.
Αναφερόμενος τέλος
καιμα εύει τα αντικεμενα nou της éXow uno5aEa
ανεύθυνη στάση συμπολιτών μας
οποίοι πετούσαν τα σκουογκώδη ηκείμενα καλό θα ήτυν να επκουνούν με την um ρεσία του Δήμου στο τηλ6ouvo 2521022263, Ετο, α ανδημότες μπορούν εύκολα και γρηγορα να araM σο ντα» από
άχρηστα οτικΕυενα και Παράλληλα να éxouv μία υπεύθυνη
χωρίς άλλη συζήτηση. Το θέμα ψησίστημε
τους στο συνεχριμένο σημείο.
Το σημείο δηλα 0Kp ώς από την a o ne η γέφυρα μετα
Νέας Αμισού και Αμπελακίων, ήταν γεμάτο με οικοδομεα υλικά
χρημάτων a
Πριν το Πάσχα
Α' δόση του
ματος
Συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
ΝΝΗΣΕ x®εςτο μεσημέρι στις 13.30 και
ακαημε στις 18.00, για να ανεχτεί
Το ψήφισμα για τα ΤΕΙ ΑΜΘ
λαγο σε ρος io o o ou u ino θα αντιπροσωπευει αποκλειστικά το καλύμακή ηνον ηταν μα
τη Δράμα και τα αιτήματά της!
Παιδιού |
μερα κού Ω 00 η ράτηηταλήτεγυ
peri για υπεξίρεση χρηματικού ποσού από
Τηδεομευση-στωσης, ύψους 585 Εκατ
2014. Πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανσμού του Δήμου Δράμας οείνη την εΠΟΧί
θεϊδούγι λην καομένου ου επιδ ης
χος Προγρήμαμάμ Τοχρημο ικό υαρό
-ομοφωνία στη διαμαρτυρία και διαμόρφωση
στην αρχή είχε rworonomeel neplnou στις
50.000 ap , ενο ργίτερα με ώοκε στις
ηρίσματος από Τους ετικεφαλής
έων Του Νομού
η ο ο
θηΚΕ στη
Γιατηνκαταβο
Επικειται να ουσταθεί επιτροπ
ή των δημάρχων και άλλων φορ
ματος, σεπ
Hur άλληλ umm TI ή ένα σε,
στην μαατης, Παρ, όλα αυτά δεν έχε
καθεί αόμα από το αρμόδιο πειθαρχικό όογονο το onolo δεν έχα συνΕδριάσει για τη
Πο διού "γιατο 2018 θα κταβληθείπαντο
Ηπρώτη δυ χεγίνα στις 27 ΣΕΤτααρίου
2017 στο Τριμελές ελαο δικείο Δράμας
1 και μετά από συ Εδρίασ μισής ώρας πept
κά ιδρματα της
Ευδια για την Α δόση, ΔΕΝ είναι απαρατητη η εκ νέου υποβολή Α21. To véo οκοκής Μακεδονίας(6πως των Σερρών
και άλλων), με έδρα τη eeoooo
νίκη αν ένα από τα θυτα που
είχανιδιαίτερη βαρύτητα σ ην 3η
mou) που εδρεύουν
στην πόλη μας
Αρακά, αενο dΧά 2μηνο, δηλα ή θαπληρώνετασε 6 δ6ώσουμε ότι η Μα δεν Παρίσταται στη δ αδικοοας της μείζοος
ναμην ΠΟρθε τελι
φαλής ar s mpord5as ms
Anomo
"ΤΕΟ ΟΑμο
ιχηγόρουςτης.
Οι πρ μείς a ήσεις προηγούμενων
Ετών θα εξετάζναι με το σχύον κατά την
τηση για ο
Συμ ουλίου Δρ μας, το ατό
της Τράης 13 ΦΕΒρουαρίου.
υτοβολή τους θεσμό πλαίοο.
Η διαδι ο ία υποβολής Α21 για το έτος
2018 θα κινήσει σύντομα με ηλεκτρονιοδιαδικασία αν ίστοοη με ατή που Εφαρμ6δημοτική αρχή ΑΟ μος η oola ot
πρε να ουζητηθεί ως έκτακτο θόμο,
ανττολίτευσης ( κ.κ. ΠαπαΕμμα.
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
ος 2017
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
κατά της, ο οο της μό
φο να τη ψήφο ση οου
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
2 & 25210-20806
Αριστοτελείου Πανεπιστημί
Δέχεται κατόπιν ραντεβού .
[email protected]
ος ου βουλος Προγραμμ aou
επίκουρος καθηγ τής του
Τηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
ι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός αηόγευμα Τετάρτης
48 χρόνια
Παράδοση
στα σαντουιτς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα