Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Νέο βιβλίο από την Insurance Innovation
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πέμπτη 15/02/2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 1.00 E- Ετος: 260-Αρ Φύλλου:
Περισσότερα από 600 άτομα στη 16η διοργάνωση
χρονια
Retailer της χρονιάς η Σκλαβενίτη
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Ποιες εΤαιρίες διακρίθηκαν.
Για χρέη έως 50.000 ευρώ
Ποιοι χάνουν τη ρύθμιση
ανάσα Των 120 δόσεων
Φωτίου: Tour TO
vou0OYEO10 για τον
Εκτός ρύθμισης για ης 120 δόσεις μένουν οι 7 στους 10
μικρομεσαίους την ίδια ώρα που το υπουργείο Εργασίας
δίνει με εγκύκλιό του αναλυτικές διευκρινίσεις για τη
σχετική διαδικασία, εντάσσοντας στη ρύθμιση και τους
αγροτες.
Τελικά, η ρύθμιση των 120 δόσεων
ΠΟυ περιμενε ολη η αγορα για να
ΕΠιδομάτων
βρει ατος αοδειου ετο κυκλοφορα | Στήριξη Των συμβολαιογράφων στο
eseamenou θεσμό της Διαμεσολάβησης
χρεών της αποδεικνύεται ΟΤΙ αφορά
μόνο λίγους. Και αυτό Παρά ης
αλλεπάλληλες εκκλήσεις των
φορέων τους που ζητούσαν από
την κυβέρνηση η ρύθμιση να
καλύψει όσο το δυνατόν μεγαλύτε
ρο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων ωστε να μπορεσουν να επανε
λθουν στην κανονικότητα και να
αποφύγουν τα λουκέτα
τελευταίου
«Ο θεσμός της διαμεσολάβησης και οι νέες
εξελίξεις με το νόμο 45 12/2018», ήταν το
θέμα Της ημερίδας που διοργάνωσε ο οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων
Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ) και ο Συμβολαογραφικός Σύλλογος Αθηνών, Πειραιώς,
Αιγαίου και Δωδεκανήσου, στα γραφεία του
ΣΤο πλαίσιο της ημερίδας έγινε αναλυτική
συζήτηση για ΤΟ Πώς διεξάγεται η διαμεσολάβηση, Ποιος είναι ο ρόλος των συμβολαιογράφων και ποια είναι τα νέα δεδομένα μετά
την Ψήφιση του νόμου 45 12/2018 για τη
μερική υποχρεωτικότητα
αποφασίζει
Το ΕΣΡ
για ΤΟ MEGA
ΣΔΟΕ: ΑΠίλειες
Απώλεια εσόδων στην έδρα της Γενι- ταία
Τουλάχιστον 600 κής Γραμματείας κατασχέθηκαν κές ετήσιες αΠώλει- βεβαιωθέντες φορεκαΤ
στοιχιζει σε ετησια Συστηματων Του Τομμυριολαθραια μικο εγκλημα uno- ανερχονται στα
βάσητο λαθρεμ- υπουργείου Οικονο- τσιγάρα, 27.810 λογίζονται στα 50 εκατ.ευρώ. Ενδεικ.
ποριο καπνικων μικων
προϊόντων σύμφω- Σύμφωνα
να με στοιχεία και στοιχεία nou nap- γοντες φόρους και ευρώ μόνο απότο λαθραίων Τσιγάρων,
εκτιμήσεις nou nap- ουσίασε η avan- δασμούς να φτά- λαθρεμπόριο Kan- σύμφωνα με υπολοουσιάστηκαν σε ληρώτρια
ημερίδα για την υθύντρια Δίωξης 250.960.604 ευρώ. Στη χώρα μας Πέρυ- αντιστοιχούν 2
επταετια ημερίδα, οι συνολι- γάρα, με τους
ευρώ,
Πληροφοριακών σχεδόν 1,3 δισεκα- ες από ΤΟ ΟΙΚΟνο- ους και Πρόστιμα να
τόνοι λαθραίου Kan- δισ. ευρω, εκτων ΤΙκό είναι Πως σε
με νού με τους διαφυ- οποίων 11 δισ. κάθε ένα κοντέινερ
:εκινα αμεσα το «σαφαρι»
τών ανασφαλίστων οχημα
διεγισμούς της OLAF
νικων Προιοντων.
ΠΟΛεμηση της Ναρκωτικών Το
σι εντοπιστηκαν
anoεκαΤ. ευ
επίπεδο, όπως ανακατασχέθηκαν 142
Διαφθορας η οποία ΣΔΟΕ
πραγματοποιήθηκε Πόγκα,την Τελευ- φέρθηκε στην ίδια εκατομμύρια Τσι- καιΦΠΑ
λειών δασμών, ΕΟΚ