Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 15.02.2018
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 1.00 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 5975
Τονίζει ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ Α ης Σ έQτσος
Το λαθρέμπόριο απνού θέτει σε κίνδυνο 60.000 θέσεις
για 3.000 άνεργους νέους από τον ΣΕΠΕ
Επ100τουμένο TQ0%ράμμα καταρτισης
Μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Στις 380 ώρες η διάρκεια του προγράμματος. Η συνολική αξία του εκπαιδευτικού επιδόματος είναι 1.471,60 € μικτά.
ΓΣΕΕ: Επ
τοΣτο πλαίσιο του Προγράμ!
Επιδοτούμενης
Με βαθύτατη ανησυχία η Συν 0μα)σπονδία παQακολουθεί τα
Κατάρτισης και Πρακτικής Ασχησης για Άνεργο- ΙτΕΧταινόμενα,τον Εθνικό
υς Νέους, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφο- (ογανισμό ΙΙιστοποίησης
ρικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ως Ποοσόντων Χαι ΕπαγγελματιlIQ00ανατολισμού
συνδικαιούχος με την Ειδική Υπηρεσία Επιτελική | (EOIIIIE11) κ αι ιδίας τα ζητή
Δομή ΕΣΠΑ-Τομέας Απασχόλησης και Κοινω- ματα της έκδοσης του νομικά
Αν ήθηκε 3,7%
η επιβατική ίνησ
στα αε00000μια
έωλου Κανονισμού Λειτουργίας
νικης οικονομιας του Υπουργειου Εργασιας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ
χαι των σ
παράβίασης τον εQγασια ών
δικαιωμάτων των εογαζόμενον
αναφέρεται σε ανακοίν)ση της
ΓΣΕΕ.
Την περάσμένη Δευτέρα πράγματοποιήθηκε στο Υπουργείο
Εογασίας συμφιλωτική διαδιΧασία με στόχο να συζητηθούν
τα πο)βλήματα που έχουν
προκύψει με πρόσκληση του
Γ.Γ. του Υπου°γείου x. Νεφελούδη. Και ενώ συμφωνήθηκε
διαδικασία
την ΙΙέμπτη, 82, με τη συμμεόλων των συμμετεχόντων
τη Καθαρη Δευτέρα
o ESM για Ελλάδα
να επαναληφθεί η
Από τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ για την
κίνηση των αεροδρομίο)ν τον Ιανουάριο του 2018
προκυπτουν τα παρακατω ενθαρρυντιχα στοιχεια,
που προμηνυουν οτι χαι αυτη η χρονια θα ειναι
Υπου07είου Παιδείας, πληΟ)(pπα
οσον α4ορα την αεροποοιχη χι νηση της
νάκη αποκλείστηχαν οι εκπ06σωποι της ΓΣΕΕ από το διάλοτου Eurogroup θα συνεδρία- συμπληρωματικό Μου της
σει το Το συμβούλιο των Ελλάδας, όπως αυτό διαμορΔιοικητών του ESM (σ.σ. φώθηκε μετά την τρίτη
χίορας μας
Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων στα ελληνικά
αεροδρόμια ανήλθε στις 20.359 (από τις οποίες
πρακτικά είναι οι υπουργοί
αξιολόγηση
το απευθύνα
1.666 εσωτεριχού χαι 8.693 εξωτερι
σιάζοντας αύξηση 0,2% σε σχέση με το αντίστοιχο
ωζώνης)
προκειμένου
Με βάση τα προβλεπόμενα η
γίνει ένα ακόμα βήμα για Κομισιόν θα υπογράψει το
έρους του ESM
απο το
προς τον κ. Υφυπουργό
Καλούμε τον κ. Υφυπουογό να
1 της
μετά την έγκρισή του
αποφαση
ανακοινωση η συνεοοιαση
πλήγμα, τονίζει η ΓΣΕΕ.