Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ @p
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πληρώσαμε
το πραξικόπημα 2
ten bare ut omo tour
fdpo uurice5 mb e comen mbit
eH1στοοικη άτιμία ΗΠΑ
για την ελληνικότητα των Τμιων
Ιταλία; ο Ειναι δικά σας»-Το άποοοητο τηλε reaq ημα Μπαρτόλου
pozn.ooi boon iinowywb
tgv Κρίσιμη ppebea tant,
0inowrow."A4aminap boor
Το σύνδρομο
Τής ημέρας
Ο άγιος Υάκινθος ό κουβιχουλάριος
Σήμερα