Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Διαφωνώ μα
ΠΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
Φεβρουαρίου
Αριθ. Φύλλου 5470 |
Τιμή φύλ.: 0,15 € |
ελεύθερο
Καθημερινή εφημερίδα Κοζανης
BOATAIPOr
Η Εγνατία Οδός απονείωσε
Τις οδικές αφίξεις στην Ελλάδα
απο βαλκανικες χωρες
Σελίδα 12
rci'ργιος Κασαπίδης Βουλευτής Ν.ΚΟάνης:
Προτείνει την καθιέρωση
σήματος αγροτικών προϊόντων
Προστατευόμενων Οικολογικά
Ευαίσθητων Περιοχών (ΠΟΕ.Π)
για το Πλαστικό χρήμα
Σελίδα 11
Πάνω από 62 εκατομμύρια
φορολογούμενοι θα κληθούν
το επόμενο διάστημα
να un°βάλουν ηλεκτρονικά, μέσω
του TAXISnet us φορολογκέs
δηλώσει-2018 για
tn φορολόγηση τον εισοδημάτων
nou anecnoav το 2017
Οι φορολογούμενοι nou δεν
έχουν καλύψει τα anat0ύμενα από
τον νομο nood, σε συναλλαγες
με πλαστικό χρήμα κινδυνεύουν
με επιπλέον φόρο 22%.
Εβδομήντα ένας δήμοι
εντάσσονται στο πρόγραμμα
για την αναβάθμιση
των δικτύων ύδρευσης
Αναμεσά τους και ο Δήμος Κοζάνης
Σελίδα 21
Ε.Π.Ε. Κοζάνης:
Αποτελέσματα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥθΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Σελίδα 13
Σαββατοκύριακου 24 Επιδείνωση
Σελίδα 24
καιρου
Ευτυχώς υπάρχει
και το FBI
Σύμφωνα με το,Εκτα
κτο Δελτίο ΕΤυδείνω.
σης Καιρού που
εκδόθηκε από την
Εθνική Μετεωρολο.
γική Υτηρεσία (ΕΜΥ).
Νέαεπδείνωση αναμένεται να παρουσιά
σει ο καιρος την
Πέμπτη 15/02/2018 Xtoνοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και
στα ημιορεινά της Δυτικής Μακεδονίας
Εχω γράψει παλιότερα για την ιστορία που μου είχε
διηγηθεί στέλεχος χειμερινού θέρετρου, όπου, στην
κατάμεστη σάλα την ώρα του δείπνου μια κυρία ΠΕ.
τάχτηκε από το τραπέζι φωνάζοντας δυνατά στον
ιατρό σύζυγο: " Η Κούλα εκδρομή στο Μαϊάμι και εγώ
στην Κωλοπετινίτσα. τόσο άχρηστος είσα
Οτώς θα καταλάβατε επρόκειτο για ιατρικό "συνέδριο" όπου το κόστος φιλοξενίας εκάστου υπολογι.
Οταν με βάση την απόδοση κάθε "επιστημονικούσυνεργάτη.
συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 14