Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ιδρυτής-Νυόλαος Κοφβάνος 1951-1974
boereoa-Endorpux Σταυρίδου LZr λινή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ
14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ2018
Περίοδος Β (1974)"
Ap?άλλου 6880-11.568 0,50€
Ι,ΓΑρόγλου δυο
Με μετάλλια ξεκίνησε
απο την J1αλιά Δράμα
| Η Μακεδ
Οινολογίας και ουΥΧώνευση του ΤΕΙ AMe
για τον ΣΕΡΓ Δράμας
Επιασε το όριο
ο Κώστας Δουβαλίδης
είναι Ελλ δα
απόφαση για Τι θα γί
με τα ΤΕΙ και τα πανεπιστήμια»
«Νόμμη η αλλαγή του προέδρου
του Τμήματος Ονολογίας»
Πρωτάθλημα
Ο κ. Χρήστος Σταμπουλής | Συζήτηση στα Δημοτικά Συμβούλια Καβάλας και Δράμας
Η Φιλαργυρία
NECAN hea:ouch
| Φεύγει Το ΤΕΙ από την Καβάλα |
Διευθυντής Δράμας
Του Ευάγγελου Χ. ΜαρηΟΤουλου
και πάει στη Θεσσαλονίκη;
Στις προθέσεις της κυβέρνησης η ενοποίηση
του ΤΕΙ ΑΜΘ με άλλα και έδρα τη Θεσσαλονίκη
ελά του α μου λο
| λανθρωπία και@k
μετά από
καθώς urup
δίου για την
του στη Δράμα Πρόκοτα Υια τον κ χρήΤου Θανάση Πολυμένη
ρίως στην διδαΕΚΕΙ που ebC4Ε μενο στο θέμα της ουνένωσης
του Τ Α. Μακεδονίας-Θράκης με 65ρα την Κα.
λίγο ή πολύ όλοι αγαπάμε το χρήμα Το
χρήμα βέβαια είναι απαραίτητο για να
ήσουμε καινα
σικές ανάγκες τού εαυτού μας και της
οικογένΕ άς μας, Βφόσον αυτό έχει καστο Σταμπουλή, μέχρι Πότε ος υποου0t
ε ώρα την Κομοτηνή
αρνδίως αλλάζουν τα payματα
και το Υπουργείο Παδείας φαετα να προωθΕί την σω| |
rmAn του ΤΕΙ ΑΜ
σε ένα μεγολύ
r poi @n στοβααότου ΑσυνομιούΔε
Αλλά όταν χρειαζόμαστε ένα και
ή περισσότερο, ένα ατοκίνητο κι εμείς έχουμε τρία, δέκα χλιάδες ευρώ ετησίως κι εμείς κερδίζουμε
Εκηλώσεις Την κα αρα
υΤτήσεις για συνένωση μεταξύ
Στη συνάντηση αυτή épet κληθεί και θο
κεται καοπρύταης του ΤΕΑΜΘ κ.
εκατό χιλιάδες ή ένα εκατομμ
αλλά το πάθος μας για τον πλούτο.
για μα éa συν τηση, ηοποία
Ιατά δεν ΕΕυπηρετούντις ανάγκες μας
Ο πρύτανης, oud-τησε το θεμα με τη
δήμαρχο Καβάλας κα Τσανάκα και φέρ8τα να ζ τησε την στήρι ή της, ώστε να ar τρα tel η συγχώνευση του μοναδικού τεχνολογικού τριτοβάθμιου
ιδρύματος στην Π9pupépe a AM-Ο για την δρυση ενός
α ώτατου ρ ματος που θα υπά ετα σε λλη Περιφε
re.nl
Η φιλοχρηματία και ιδιως η ακόρεστη
επιθυμία για πλουτισμό Είναι πραγματι
πάθος το οποίο οφείλεται στην υπερβολική φιλαυτία και στην αδιαφορία
για τους συνανθρώπους μας την κοι
νωνία και την πατριδα Οταν βλεπει κα
| νείς τον γείτονά του να ΤΕινάει και την
Σύμφωνα με όσα έγνον γνωστά,
Υπουργείο Παδε ας να ενοπαήου με σκοπό την ίδρυση
εν ς μεγάλου πα eruσημακού ιδρ ματος στην Κεντρο
Μακεδοία με 6δρα τη ee σσαλονία κλήθηκαν να παρα
στο ν στη συνά τηση που θα Υ υ για τ ς τε κ λεπτομέρεες του soepf ματος.
νώνουν την ερχόμενη Δευτέρα 19 ΦεΟΤΑ του Δι μου Δράμας διοργα
και αυτός χαιρεται τον πλούτο του και
Τα πλούσια σαρακοστιανά εδεοματα
και το καλυτεχνκό πρόγραμμα, σε συνΜε πρωτοβουλία της Δημοτικής Αστυνομίας Δράμας
θαυμαάλλμ νοδο και
| Σεμινάρια οδικής ασφάλειας σε μαθητές |:
Δεν είναι ένας άνθρυπος 4υχικά άρρωτοςκαιανόητο ούψ κά pou
τας στις κασουςτουή σταθομμέναπι
δι χαρτ
στην προσωρνή φυγή από την καθημεριΔημοΤΙκών Γυμνασίων και Λυκείων
-Τσαμπαλάκης: «Θεωρούμε δεδομένο ότι δεν θα μας συμβεί ποτέ
ήποτα θέτοντας τον εαυτό μας αλλ και τους άλλους σε μεγάλο κίνδυνο»
θάρια του; Πόση ανοησία κρύβΕι
καρ λιτυνο ζοντας ταίρι στο
Ευχαριστήριο τίπ
θα ήθελα και δημοσίας να ειχαρι- : Του ea άση Πολυμένη
τος και ότι το μεγαλύτερο αγαθό στη
: Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, κ. AyΑστυνομία Δράμας, έχει Exin
κακών εστίν η φιλαργυρία». Ομως εμείς
πόλης μας, όσο και όλου του Νομού
Το πρόγραμμα έχει ξεηνήσει ήδη
μοιώνΣχολείων κα ήδη προχωράει
οε μαθητές Γυμοσίων καιΛυκείων
ακούμε Εκατοντάδες φορές τα λόγια
αυτά τού Αποστόλου Παύλου. Αλλά και
ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μάς μίλησε με
απόλυτη σαρήνε α « ευκοπωτερον
εστί κάμηλον δια τρυπήματος ραφίδος
: μεγάλη επιτυχία το πρόβλημα που είχα:
και επιστημονικές του γνώσεις γιατί :
εμπνουν την πλήρη4LT στοσύνη προς :
: κάθε πάσχοντα,τιμώνας συγχρόνος :
εις την βασιλείαν
τού θεού εσεαείν».
Taoqundpua ylvo ται τη μ
οδηγούμε στο δρόμο, ή πώς vamprumo
omd στα σΨΜάρια
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Για το λόγο αυτό, χθες το με0mμέρι, ο αρμόδιος προϊστάμενος της
κ. Αγγελος Σολάκης καιοδιαΟΜής
της Δημοτικής Αστυνομίας κ. Γιάννης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
τικά μ σα ενημέρι
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
Αγγειοχειρουργός
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
ολλές φορές α δημόσταλτικό ρόλο, διότι pérouv
[email protected]
μάτων όσον αφορά
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός αηόγευμα Τετάρτης
48χρόνια
Παράδοση
στα σάντουιτς
R "Καλαμιά"
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα