Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 14.02.2018
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 1.00 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 5974
Επίσημη τελετή θα πQαγματοποιηθεί την Τρίτη, 27 ΜαQτίου 2018.
ΕΥ: Οι νικητές επιμέρους κατηγοου) για τον «ΕπιχειΟΤματία της χρονιάς
ενοοοχεια:
Ποοειδοποιητικά lert για αναπρόσαομογή στράτηγικής
Την επιτακτική ανάγκη άμεσης αναπροσαρμογής των
στρατηγικων επιΛΟγων του ε ηνικου τουοισμου απο
την οποία θα εξαρτηθεί το μέλλον του τα προσεχή χρόνια αναδεικνύουν οι επιδόσεις των ελληνικών ξενοδοχείων το 2017.
Κυρώσεις σε
φορολογιχων
παραοεισων
Μοσ οβισί
Τα στοιχεία περιλαμβάνονται σε σχετική μελέτη του
Ινστιτούτου Τουριστιχών Ερευνών και Προβλέψεων
κυρώσεις σε βάρος των εννέα
(ΙΤΕΠ) του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας χίοών που περλαμβάνονται
ΕΕΕ) χαι παρουσιάστηκαν χατά τη διάρκεια της 7ης στη μανοη μστα της EUQe)παικής Ένοσης με τους φορολογιΓενιχής Συνέλευσης του που πραγματοποιήθηκε στο ,ούς παραδείσους και απαιτεί
ΣΕΒ: Συνεχίζεται
η βελτίωση του οικονομικού
λίματος
τεοιθώριο της έκθεσης HORECA στο εκθεσιακό κέντοο Metropolitan Expo Athens του Αεροδομίου της
διαφάνεια όσον
δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει
01 55 χ00)ες της γκρίζας λίστας
ητα να επιβληθούν ο ενο)ταίος επίτροπος Οικονουιχών
Υποθέσεων 11LEQ Μοσχοβισί.
Με ε ποοσώπ0UC funds
συναντήθηκε
«Ζητώ να υπάρΕουν ηρώσεις
σε βάρος τ(ον χωρούν της μαώρ
ης λίστας», δήλωσε σήμερα στο
τηλεοπτικό δίκτυο France 2,
EX4Όάζοντας την επιθυμία «τα
κεφάλαια του προϋπολογισμού
της ΕΕ ή τ(ον δημόσιων ευροπαιχων τραπεζών
Το 2018 ξεκίνησε με την ελληνική οικονομία να βρίσκε
ται σε φάση ανάκαμψης, υποστηριζόμενη από τη βελτίωο Γ. Στονονάρα στο Αονδίνο | διακινούνται μέσω των χοημα
τοπιστωτικών κυκλωμάτων
οικονομικου περι
στηρίζει ο ΣΕΒ στην μηνιαία ανάλυσή του. Ειδικότερα, η
ενίσχυση της οικονομικής δρατηριότητας στην Ευρόπη,
αναμένεται να διατηοήσει και να ενισχύσει τον δυναμισμό της ελληνικής βιομηχανικής παραγωγής, των εξα
γωγων και της απασχο νησης.
He%τίμηση αυτή αποτυπώνεται και στις χειμερινές προβ
λέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτρ
Ο Διοικητής της Τράπεζας ενόψει της ολοκλήρωσης του
της Ελλάδος Γιάννης Στο- προγράμματος προσαρμουονάρας συναντήθηκε με γής της χώρους μας, έδωσε
εκπροσώπους θεσμικών μια ενδεικτική αποτίμηση
επενδυτικών κεφαλαίων, στο της Τράπεζας της Ελλάδος
πλαίσιο
Οι δημόσιες ευ0e)παϊκές τράπεγια τις συζητήσεις περί ελάφουνσης χρεους χου, παρουσίασε τις προτεραιότητες ως
προγεύματος
EuQe)παϊκή
TQάπεζα
τυξης,
τράπεζα
το χαΑυτερο τις προηγουμενες εκτιμησεις της για
την ανάπτυξη τόσο στην Ευοωζώνη, όσο και στο σύνολο
της ΕΕ την περίοδο 2017-2019 ( + 2,4% το 2
2018 και + 2% το 2019), ενώ διατήρησε αμετάβλητες τις
προβλέψεις για την Ελλάδα (+1,6% το 2017 και +2,5%
NatWest Markets στο Λον- προς τη διαχείριση ταν μη
Φεβρουαρίου
Ο κ. Στουρνάρας συζητησε
ήρετου
τον χαι την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσε(
ελληνικών
χ0K) ες της μαυρης ^ιστ
φορολογι
από δέκα επενδυτικά)ν
τις προοπτικ
OLZOVO
μεγάλ