Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Νέες πιέσεις δέχονται τα ελληνικά ομόλογα
S> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 220 . Τιμή Περ.:1.00E A.Φ. 5164 Τετάρτη 14.02.2018
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
MSCI: Καμία
Μετά τη διαβολοβδομάδα
Με ισχυρή άνοδο έκλεισε η Wall
Κομισιόν:
>>> Τελ.
γραφή ελληνικών
μετοχών
Με αργά βήματα η μείωση της ανεργίας
στην Ελλάδα
Τις τριμηνιαίες
στους ομώνυμους δείκτες
αναχοίνυσε η MSCI, στις
οποίες δεν υπήρξε καμία
προσθήκη ή διαγράφή
ε ηνιχαν μετοχων
dard θα υπάρξουν συνολικά δυο προσθήκες και μια διαγραφή τίτλων
(καμία ελληνιχού ενδιαφέοοντος). Ολες
τεθούν σε εφαουογή από την
1η Μαρτίου-Σημειώνεται ότι
στον MSCI Standard Greece
TEQua!βάνονται οι μετοχές
τον ΟΤΕ (στάθμιση 19,1%),
Alpha Bank ΑΛΦΑ 0,00%
(16,79%), ΟΠΑΠ (14,86%),
Εθνική Τράπεζα (11,57%),
Eurobank (10,31%), Jumbo
(10,01%), Τιτάν (7,04%),
Πε4.αιώς (6,35%) και Folli
οειχνει οχετική αναλυση
ΕΛΠΕ: Μειώνει
τον στόχο στα 8,4
Ανακάμπτουν 01 μέτογές
στις ιέθνείς αγορές
Ανάκαμψη παρουσιάζουν σήμε- 2,60%
ρα το πρωί οι μετοχικές αγορές
μετά τη σημαντική πτήση που Οι ανωτέρω υποθέσεις θεω
κατέγραψαν την προηγούμενη ούνται ιδιαίτερα αισιόδοξες,
με ανάλ
νση της Alpha Bank. Το ενδια pέρον της αγοράς εστιάζεται την
τρεχουσα εβδομάδα στην ανακοινοοση των στοιχείον για τον
ύψος του δημοσιονομικού
ελλείμματος ενδεχομένος θα
διαμορφ(οθεί υ ηλοτερα του
αναμενομένου.
από 8,5 ευ
Ο στοχος του ουκονομιχου επιτελειου ειναι το διχτυ ασφα
λείας να ανέλθει συνολικά στα 19-20 δισ. ευρώ μέχρι το
τέλος του προγράμματος. Γιατί δεν ανησυχούν το ΥΠΟΙΚ οι
αναταράξεις στην αγορά ομολόγων. Τα επόμενα ήματα
οσαρμόζει την τιμή-στόχο για
τη μετοχή των Ελληνικών
πλοοο υομό στις ΗΠΑ (14/2).
Πετρελαίων η Επενδυτική
ΤΟάπεζα Ελλάδος, σε έκθε.
Ο Πρόεδρος τουν ΗΠΑ αναμέ
Ψηφίστηκε την Παρασκευή νεται να ανακοινοί)σει σήμερα
νομοσχέδιο στο Κογκρέσο για λεπτομέρειες για το σχέδιο
τη χρηματοδότηση του αμεριχα- αύξησης δαπανών για υποδονικού δημοσίου και για την μές. Σύμαονα με την εκτίαηση
αν ηση ταν &πανών περίπου του Ίνο τιτού του NIESR το ΑΕΙ
300 δισ δολάρια για τα επόμενα στη Μ. Βρετανία παρουσίασε
διατηο
ση της στην οποια
σύσταση "accumulate" για
τον τίτλο
Στα 7 δισ. ευρώ φτάνει ήδη,
συμ4 ωνα με πληροφορίες,
το μαξιαρι διαθεσιμον του
ελληνικού
οποίο έχει χτιστεί από την
χαλοκαιρινή έξοδο στις αγορες, το περυσινο που)τογενες
πλεόνασμα (κοντά στο 4%
του ΑΕΠ, αν προσμετρηθεί
και το κοινωνικο μερισμα
αλλακαι τα repos που εχουν
συναφθεί με φορείς της γενι
κής κυβέρνησης.
στηοιαχή, τα διυλιστήρια της
Μεσογείου έρχονται αντιμετην περ ο ο Νο βριος Ιανο
υάριοςαύηση χατά 0,5% δ
TQ4rVo: 0,5%).
τωπα με λιγοτερο ευνοικό δύο έτη Σύμαωνα με δημο
σιεύματα στον προπο ογισμό
προβλέπεται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας των ΗΠΑ
θα διαμορρα)θεί το 2019 στο
3,2% και εκτιμάται ότι η απόδοση στη λήξη του 10ετούς κρατικού ομολόγου κατά μέσο όρο θα
δημοσιου,
Ωστόσο, τα ΕΛΠΕ ΕΛΠ
0,00% προβλέπεται να παρα
Απουσία
μιχών ανακουνάσεων. Στις
ΗΠΑ αναμένεται οποοϋπολογι σμός για το μήνα Ιανουάριο.
σημαντικών
υχον)ια
ανω του
-δισ. ευρώ
ως το 2022, επιτρέποντας στη
διοίκηση να διατη°ίσει 12d