Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ
Την βεβαιότητα όη ο κλάδος των
κατασκευών γίνεται πιο εξωστρεφής, εξέρρασε ο υφυπ. Οικονομιας και Αάπυξης Στέργιος Ποιόρλας, επισημαίνοντας πως ον
χώρα αλλάζουμε νοοτροπία. Σελ. 4
| γινΗΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Για το Σχέδιο Νόμου που ρυθμξε. Το πεδίο παραγωγής, ελέΥχου
και διάθεσης των σκευασμάτων
που περιέχουν φαρμακευτική
κάνναβη,στάθηκε ιδιατέρως ο
Στην συνέχιση Των υψηλών επιδόσε
| ων και Την στρατηγική προτεραιότηΟ Του θεματικού Τουρισμού, ave
ρέρθηκε η υπ. Τουρισμού Έλενα
Κουντουρά επισημαίνοντας Τον στοχο για Τουρισμό όλο Τον χρόνο.
um, Υγείας Ανδρέας Soveo:Σελ 5
Σελ.7
Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 . Αριθμός φύλλου 8874 0,50 ευρώ
Ο ΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΠΙΣΚΙΑΣΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΘΕ ΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
H Novartis στοιχειώνει
τήν"πολιτικη ζώή
TO TT
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΦΙΛΟΔΟΞΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
«Η εταιρική υπευθυνότητα αποτε.
λεί για εμάς ένα εναίο σύστημα που
εμπλέκει το συνολο των Εργαζομένων μας. Έναν τρόπο σκέψης και
ένα αναπόσπαστο στοχείο της ανα.
πτυξακής μας στρατηγικής», δή.
Τα σχεδιά και τις αποφάσεις για τις
επενδύσεις στην παραγωγή αλου.
μίνας. αλλά και τις καινούργιες φ'.
οξεςδραστηριοτητες στον τομέα των έργων EPC και κατασκευών
ανέπτυξε ο πρόεδρος και διευθυ.
νων σύμβουλος του Ομίλου Eudy.
λωσε, ο δο. της Genesis Pharma,
Κωνσταντίνος Eupni&
θετική συνεδρίαση που
ολοκλήρωσε με απώλειες
Υελος Μυτιληναίος.
.Σελ. 6
Σελ.6
I. # B
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ
Η ενίσχυση της ροής Em0Επτών
ειδικα απο την αγορα της Ινδίας
ήταν βασικός στόχος, για τον
onoio συμμετείχε με entTUXia στο
1o Greek Tourism Workshop 2018
Για την ενδυναμωση των προσπα
θειων των εταίρων να βελτώσουν
την απόδοση τους στους κΡίσιμους
τομείς ΕΚΕ και να επιστρέψουν το
μεγιστο δυνατο στην κονωνία, ανα.
φερθηΚΕ Ο Πρόεδρος της Ευυσης
Ελλήνων Επιχειρηματιών Βασίλης
Αποστολο ουλος
Ομιλος Υγεία, με τον διευθύνοντα
σύμβουλο Ανδρέα Kaprandn.
.Σελ. 8
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr