Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
μέχρι θανάτου
ελεύθερα
Φεβρουαρίου
Αριθ. Φύλλου 5469
Τιμή φύλ.:0,15 € |
Καθημερινή εφημερίδα Κοζανης
BOATAIPOr.
WWF Ελλάς και Δήμος Κοζάνης
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση
για Τη μετάβαση στις λιγνιτικές
περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σελίδα
Weio0ταυρ σεις 11 Φόρος εισοδήματος
για «μαϊμού» δαπάνες
με το νέο έντυπο Ε3
Σε 6 δόσεις η Πληρωμή
ΣΕΝΟ 13/
Το «ηράονο φως»
έχουν λάβει στο υπουργείο
Οικονομικών an τα τεχνικά
κλιμάκια των "θεσμών »
Προκειμένου να προχωρήσουν
σε μια αλλαγή
Που θα επηρεάσει
τον χρόνο εξυηηρέτη0ns
των φορολογικών
υποχρεωσεων εκατομμυριων
φορολογουμένων
Συνεδριάζει η Οικονομική
ΕΠΙΤροΠή της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας
Τρίτη 13 Φεβρουαρίου
Σελίδα 5
Σελίδα 11
1 Δυτικής Μακεδ
Γ' Εθνική:
Στενεύουν τα πράγματα
για την ΑΕΠ
Πρώτ0s παρά την ήττα
Το ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας
συμμετείχε στη
διεθνή συνάντηση
SUPER:ρογραμματος
ΑΠΟΨΕΙΣ
SUPER: Στήριξη των
οικο-καινοτομιών
Αλί στους αθώους
στις διεθνείς αγορές
Σελίδα 24
Supportng eco-innovations
towards international markets)
Διμελής αντιπροσωπε
τον εαυτό του στις τηλεοπτικές εκπομπές, με το NOVARTIS
ως τίτλο και στοιχισμένο δίπλα στους άλλους. σαν τους κατα
ζητούμενους του φαρ Ουέστ ή σαν αφίσα του "Τόλμη και yonτεία"
Ζούμε ξανά την ανακούφιση του ενόχου και το δράμα του
αδώου. Καθώς για τον ένοχο είνα βολικό να ανοίγει μια με
γάλη βεντάλια δήθεν "ενόχων». Μορεί να κρύβεται ανάμεοά
τους. Να λουφάζει. Μπορεί να θολώνειτα νερά του.
σίας του έργου SUPER
από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχε στις 6
& 7 Φεβρουαρίου 2018,
στη Ρίγα της Λετονίας, σε
σεμινάριο με θέμα:"Avaλυση . αξιολόγηση των πεΑντιθέτως, το δράμα του αθώου όταν κατηγορείται και στο.
χίζεται δίπλα σε ενόχους, είναι το χειρότερο μπορεί να
ζήσει άνθρωης. Και κατ'crtKTaow,είναι το χευρότερο για να
γαλουχηθεί κοινωνία. Στερείται κάθε εληδας
ριφερειακών
δομών
Πώς να προχωρήσει το αύριο, αν δεν μπορεί ο ηολίτης να ξεχωρίσει και να εηβραβεύσει αυτόν nou npoondθησε κάτι καλό
για εκείνον. Ωστε ano το βήμα του rp°ηγούμενου, να naOTt[
Ο επόμενος
υποστήριξης των μικρομε.
σαίων επιχειρήσεων προς
την οικο-καινοτομία και
τις διεθνείς αγορέςσυνέχεια στη σελίδα 4.
Σελίδα 12