Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ιδρυτής-Ν κόλαος Καρα λά ος 1951-1974 18ο κτήρια-Exddtpn
Drapiko L Στιλ ανή ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΠαρίοδοςΒ' (1974)"
Ap.9ύλλου 6880-11.567 0,50€
Νέος Ιατροτεχνολογικός εξιπλισμός
για Χονοδρομικό και xepoppo KaAJupinou
| στα κέντρα Υγείας της ηεριτέρειος AMe
Το ιστορικό
του Ωδείου Δράμας
Απογοητευμένος
των αρμοδιοτήτων
από τον κ. Πατακάκη
ειναι οριστικη»
Με ηλεκτροκαρδιογρ φους,
οδοντιατρικό συγκρότημα
απινιδωτές κ.α. ενισχ
τα κένΤρα Υγείας του Ν
λόγων
Επιστολή κατοίκων του Νευροκοπίου προς τον περιφερειάρχη ΑΜΘ Χρ.Μέπο
W φ σμα των Δ κηγορι
Όχι στην ίδρυση |
νέας Νομικής Σχολής
Ζημιώνεται ο Τοπ0S ε κλειστο
sne en
Το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού!
!και συμφιλίωση
των λαών
Του Ευάγγελου Χ.Ma
τι σημαίνει
τε πολιτικές και προσωπικές διαφορές προς |
τ io Θράκης, τη Γαρ uf Ευελπιστούμε ότ θα Αυθούν οποιεσδήπο
φιβρουαρίου 2018, όσον αφορά τις ara-l όφελος της τοπικής KOnuviag»
καν εις του υπουργούΠαιδ ας . Γα:Orav εναι κλειστό το ονο ομικό έτοαιμορραγε όλο το λεκανοπέδιο Νευροκοπίου
τέταρτης Νομής Σχολής στην Πάτρα
Έτο, στις 9 ΦΒρουαρίου, στην ΚομοΣΤΟΑΗ προς τον repupepetpon Av.
ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδότης
ουγκλήθηκ ευρεία ου ο ο η με την συμμε
Κ Neupooriou στην molampppd peran
κακή καταταση που επικρατεί στην περιοχή
σιμο Χοοδρομκού Κέντρου Φαλακρού το
κρατών προς τα φιυκά κράτη, την μη
των αδυνάτυν από τους
πιον του Δημο"priou Παναιστημίου Θρ) τη πλημμελή opyovuon, τη μη ένταξη σε
άνω φορείς, κατέληξίν στο mpa άτυο ψ-| καθυστέρηση των 74.000 ευρύ, κερδίσατε
τητατωνετσκοτών σε ότι6xa σ Οση μετο
Εφράζοντας την αγωνία τους για την κοκης Μετά arό δεξοδική συζήτηση οι ως
προτεραιότητα του 1.600.000 ευρώ, ή την |
ου :00.01 φτιχοί λαοί να ε καθιστα
[Με ομόφωνη απόφαση εκφρ,εται η
πλήρης ναν ίωση όλων στην επιδυκόμενη
με την παραπάνω εξαγγελία ίδρυση éaς
μυής Σχολής και μάλιστα YEuypapeca σε απόσταση από το Νοφαλακρό
άμετους γηγενείς χώρις
(τέταρτη
τόσταση που ετκρατεί στο xic Φαλοκρού
σκετα στην Οικονομκή Επροπή της Περιφέρος Αν.
Μαιοδονίας-epons η οποία θα πρέπ. κυριολειακά
να τρΕΕα για να μπορέσει να β άλαεντός της εβδομάδας
την σχετική απόφαση γιατον πλαοδό η Αν όλα πάνε καλά
και μπορέσει η απόφαση να δημοσευθεί άμεσα, τότε το
Σαββατοκύροκο της Καθαράς Δευτέρας το X10ο ουκό κέντρο θα μ ορ ου ναλεπουργ oul
Σημαίνει ΕΤΕσης αδελφοποίηση των
λαών και μετα pom m c ης οεμα na
τρίδα όλ υν των ανθρώπων ανΕξαρτή
τως φυήςθρησκείας πολιτισμού, ηθών
και εαμυν. Τουτέστον ιδανική κατάεπαγγελματίες που προσφέρουν θόσεις epyoσίας να μην
δουλεύουν για πλημμελείς xe4υσμούς τον πολιτικων, εκ
προσώπων και ό για φυοκά a na όπως πχ άλλαφη ΟοΗίδρυση μας νέος Νουκής-10λής θα
να αποκοπα στην κάλυψη αναγ-1R0-.
Να σημαώσουμε εδώ on, σύμουνα με τις πληροφορίες
του «Τ ωνού Τύπου αυτή τη στιγμή η όλη eu νη βρf
ατίληψη ότι ένα Πανεποτμο αποτελεί
npoKE
payu u y una
ψεγάδια, πλησιάζει σχεδόν την
popcmuiva ampa τα τυνο ουν τικτης
en Euppyo PU ης
Την εξασφάλιση «Λευκού Ταξί» για την
Epea om μετακίνηση ΑμεΑ στη Δράμα διεκδικεί
ο Σύλλογος Παραπληγικών Ν. Δράμας
!.Ηπρόεδρος του Συλλόγου, κα. ΑΥλοία Κατσιγιάννη μιλάει στον «Π.Τ.»
χριστια ική Βρησκεθε ντέ νατομέν
χε σκεία
ρίως την Καπρ τα
ρόλος της αυτός από όλους τους φορές
την χριστιανική δεν υταρ
ηκαι ατόπαιδιυΕυχαριστήριο
μουσουλμανική η κεί δ
ρος την κομμουνιστική θεωρία. Και για
θα ήθελα και δημοσίας να εν αρι- : Της Σουζάνας οοδωρίδου
τηνμετακίνη η των ΑμεΑ στη Δράμας,
επιδιώκει ο Σύλλογος Παραπληγικών
Ν.Δράμας, γιατην καλύτερη ε4rmpéτηση και μετακίνηση τωνΑμεΑτηςΤΕκαμία σχέση με τα υπ lana τα, ακόμα και αν
aki umepapeua τα
άλλα. Η ειδικής
Γενικού Νοσοκομείου Δράμας κ. Ar
ΛΕΥΚΟ TAXI
γελο Ανυφαντή,οοποίος δια gupoup-.
του προς τους
Μλιστα ο Σύλλογος, ΕΧα αναρτήσα
και ένα ψήφισμα σε γνωστό ιστότατο,
μέσω του οπόου δίεται η alapia
στους πολίτες να συνδράμουν με την
άδεια και πρέπει να βγει
γιαίε μπηρετα αποκλα.
στικά και μόνο άτομα με
κινητική απηρία. Δεν
απόψεις περί ισότητας ταξικής πάλης
: και επιστημονικές του γνώσας γατί :
εμπνέουν την πλήρη αυτιστοσύνη προς
ήφο τους την προσπάθεια ατή του
κάνει άλλα μαθώματ.
Σεερώτησή μας γιατο
Πώςμι ορεί να daapar
στα ένα-Αακό Τα- στη Apqua, η
ra. Κατσιγιάννη επεσήμανε ότι exel
βρεθεί ο ιδιώτης που θαει νατο αγοράσει εδώ και ένα χρόνο και υάρχει
Με αφορμή το ψήφισμα, η εφημεpiba μας EnNon ώ ησε με την πρόεδρο του Συλλόγου Παραπληγκών Ν
αυτό που υπηρετούν αλλά και το No-:
ους μας εξήγησε η κ. ΚαταΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Καλούδης Δοκούτσης
μόνο τις ανάγκες μετακίνησης των
ΑμεΑ, και ίνυταη ειδικής μαθωσης
μενος ώτης ΕΧει προπληρώσει το
Παράβολο των 5.000 ευρώ για την
Πάτκας-Μασμανίδης
τοικρατικά ΝΤΟΝήματα νυν
uompd ουνό τυν που δεντο
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (οισθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Αναίμακτη . Αξονική Στεφανιογραφία
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
[email protected]
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
nam NKO|Aor.me
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παράδοση
στα σαντουιτς
"Καλαμιά',
ΛΑΤΣΕΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα