Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΧΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
dYMO 6681
Το παράδειγμα
[email protected] 8 ΣΕΛΊΔΕΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
Έβαλε δύσκολα αλλά δεν άντεξε
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ
TauriouTHopom ,
,an: :
κά στο πρώτο μέρος, πράΥματ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟ
ΖΕΥΓΟΣ ΚΤΊΣΤΑΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΕΡΓΕΣΊΕΣ ΤΟΥ
Τπτα T OD prapn E.ormo τον τοπικο
μόνο έντονο, Drrn σεμνή τελετή που διοργάνωσε το Σάββατο Π Περιφερειακή Ενοπτα Χίου για νο μπσα το ζεύποίησε πολύ καλή Εμφάνιση
ΧΕΙΡΟΚΡότημα
pcov και πολιτών που Υέμιουν τπν οΡουσα της
Opel 01 pxE5 αλλά και πολίτες ΧΕΙΡΟΚΡοτούσαν ένα ζευγί pl
ευεργετών, που οχεδόν έδειχνΕνα «ντρέπεται», όση ώρα ο
AVTT Tapi pspaapxn5 X]ου ο n lan ςοναφεροτον
Deon μετο μ
τζετ ου Ε Ε, το Ε 0
0τ pee ono onl.thr
όλα αυτά τα xpon, υντααυταία συμβουλη του Πατέρα μου, που
«Ιέρω στι αισθάνεστε δύσκολο να όλη την τμπτική εκδη
μου απε δαν θαίω να βλαστημάνε την ψυχή μου στην ποΡεία της
που δεν πα Ελει ε να ει τιουμμαχοςτου σε κηθεκ/non npo
Η τιμητική ιάκΡιση που απένειμε nn.Ε. Xiou ίτον ένας oxivo
Διαβάστε ακόμη
νουν για τον τοπο μας apoioane ς εσ
ax100 ara
κησε 3-0σετ[email protected] Σάμου.
Αποζημιώσεις υποσχέθηκε ο Γ. Μουζάλας
αλλά μπέρδεψε την ενίσχυση στο Δήμο
em napao ounwa μετε ρααχ oua eri amino ial
κατοι
«Κάλλιο tpya παρά ποτέ
Αυτη πτον Π πρύτη αντίδραση
Ήπια κυκλοφορία από
το Ηρώο στο Βουνάκι
ροές στακές κο μετονοητευτικές
Όπως Είπε αναπληρωτής
0, ακούσαμε τ
μένετοι νο κατατεθεί σε
αποζημιωση των κατοικων τ0u
ζημιές από το μετανάστευ κο.
(Συ μερ αστε πς δυοολες
των κατοκωμ καΒα έχουν αλη
των κατοίκων καΓ8aExaupo
έδωσε στο Δήμο Χιου με αποτέλεσμα την άμεση 0VTopam mu
ρύθμιση που ΕΙΧΕ ψπι ιστΕ για τΠ
Πρακτικά αυτό σημ aiva 0
τροπολογία θα προβλέπει τη χοβοηθεια Λου μπαρομε στα Lrpr
σταμεια πλαατα», σημείωσε κ.
Αντίδραση με εξώδικο
TTEp μΕΤΡικός δράμος του Κήπου, κο Ειδικότερα OTTO
ΑΝΑΨΕ φωτές στο Δήμο Χίου Π Εκ νέου δήλωση του Γιάννη Μουσε
Αλλωστε κ} 01 105 κ. Μουζάλος ξεκαθάρισε στον ερωτώντα
ας προς την κατάσταση που
ΕΤΚρατε, δε, στα νησά του Αι
οικονομικής emτροπής m ποσά που πήρε Π Χ005, άπώς και τα αλλά
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
Τελειώνει το
ραγμα πριν
κλείσει τα 100!