Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

12
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2018

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ: 46ος ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ: 2424 ΕΚ∆ΟΤΗΣ-Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΣ. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΤΗΝ «Γ»

«∆είχνει» το µέλλον
των αγροτών

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 11

ΣΕΛ. 7

Απουσίασε
η κοινή φωνή
διεκδίκησης

∆ιπλό ανόδου
ΤΟ 2ο ΓΚΟΛ Ο
16ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ

Αχαϊκή-∆ιαγόρας:
ΕΠΣΑ: «Μουσκεµένη»
«Κόλλησαν» σε ισοπαλίες
αγωνιστική

ΣΕΛ. 9

Super θέαµα
στο All
Star Game

Απόλλωνας: Βρίσκει ρυθµό

ΓΡΑΦΕΙ Ο ∆ΙΟΝΥΣΗΣ
Κ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 5

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΥΠΟΚΛΙΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ KAI MEΓΑΛΟΥΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΕΣ

Όλα στο φως,
αλλά µε
κανόνες

Η «ΓΝΩΜΗ» ΜΑΣ
Κάτι περισσότερο θα γνωρίζει ο Επίτροπος
Οικονοµικών, Π. Μοσκοβισί, ο οποίος άφησε
να εννοηθεί ότι µπορεί η Ελλάδα να ετοιµάσει
ένα δικό της, 4ο Μνηµόνιο, το οποίο θα τεθεί
υπό την έγκριση των θεσµών.
Φαίνεται ότι έρχεται µια νέα γενιά από µεταµνηµονιακά προαπαιτούµενα, πριν από τις όποιες αποφάσεις για ελάφρυνση του χρέους.

ΣΕΛ. 45
Η ΟΜΑ∆Α ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

Οι θεσµοί ζητούν αυτό το πλαίσιο να οριστικοποιηθεί πριν από τις αποφάσεις, γι’ αυτό άλλωστε φαίνεται να επισπεύδουν την άφιξή τους
στην Αθήνα.

Άµεση
επέµβαση σε
δύο τροχούς!
ΣΕΛ. 6
2 µ.µ. Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΕΛ. 46

ΣΕΛ. 17-33

«Συµµορίτικα
κατασκευάσµατα»

Η Π.Υ. αναζητά µέσα από τις στάχτες τα κίνητρα των δραστών

Επιστρέφει
στη γη που
τον γέννησε

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: 1-2 ΤΗΝ
ΑΗΤΤΗΤΗ (ΕΝΤΟΣ) ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

Τρεις εµπρησµοί σε λιγότερο από 24 ώρες στην Πάτρα

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΓΙΑ NOVARTIS

FAX: 2610 272 179

ΑΘΛΗΤ ΙΣΜ ΟΣ

ΓΡ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

Τα «καυτά»
ερωτήµατα
ΚΟΜΒΙΚΗ Η ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α
ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610 270 733, 2610 224 441

H µεγάλη «ανατροπή»

ΣΕΛ. 2-3

ΤΟΝ... ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ 41 ΣΕ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΟΣΕ n +ΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ: ΣΤΟΝ ΑΣΟ ΤΟΝ ΒΡΗΚΕ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ 159