Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
: Εθνικισμός :
Συνέντευξη
Αντώνης Νταβανέλ0ς
Αντιπαράθεση με
τον «αριστερό πατριωτισμό»
Ράντζα και
μεγάλες ελλείψεις
: και ΝΑΤΟ
: το ίδιο
: συνδικάτο
προσωπικού
στα νοσοκομεια
>σελ.16
>σελ.11
Εφημερίδα της ανΤΙκαπιτα λιστικής κομμουνιστικής ΑρισΤεράς
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΕΤΟΣ 28.
Α, ΦΥΛΛΟΥ 1.365
www.prin.gr
Ελλάς
Ελλήνων
χρεωμένων
οφειλών TWY ΠΟΝΤών προς την
Αρχής Δημοσίν Εσόδων.
OVARTIS
ένα emo το μύριο στα τέσσερα!
Μάλιστα, στη συντριπτική
για ΨΤυχώ λαϊκά στρώματα,
αφο. ΤΟ 78% Των οφειλετών
χρωστά έως 2.000 ευρώ.
ΤΟ 54,1% χρωστά λοτερα «no
500 ευρω. Το σύνολο TuvXpeur
στο δημόσιο αγγίζει τα 100 δις
κατασχέσεις yrnKE
ATHENS 2004
Ανάλυση
Μαζί τα φάγανε!
Εικόνες λεηλασίας από το πάρτι των ηολυεθνικων στη δnpoma γεια, έφερε στο προσκήνιο
η δικογραφία για την υπόθεση Novartis. Το μεγάλο σκάνδαλο είναι η κυριαρχία της λογικής
του κέρδους. Ανίατη η αρρώστια του καπιταλισμού, μόνο "φάρμακο» n ava tporm tou.
Tou Emupou Poouna
ε πάνω ano 23 δ1s ευρώ υηολογίζεται η ημιά του δημοσίου από την κερδοσκοπία των Πολυεθνκων στον τομέα cns
ηροστατευεϊ to σσυκό ηολιτικό np0ourind, pixvovtas στα μαλακά
tous n°λιτικ0us. Tautoxpovo, to συστημα μένει αλοβητο και άλλΕ5
μυρια μαύρου xpnuatos enEoov σε μι Es, ενω ηολιτικοί ano tov
Σαμαρά και τον rεωργιαδη, μέχρι τον Αβραμόηουλο, tov Στουρνοpa και τον Σαλμά Περιλαμβάνονται στη δικογραφία Η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ σηκα νει tn poipasa tns κάθαρ ns, σημαδευοντα$
tous npoKatoxous tns an ό tn ΝΔ και to ΠΑΣΟΚ. Προκεται για
ooma avtinapd0Eon, Ka Bus o vouos nepi (μη) EuBuvns unoupYcov
Ano m Novartis μέχρι τη Sernens, ard tous Brip eis one
σμού5 μέχρι το μεγάλο φαγ0ndti tuv Ολυμπιακών
ts διαρκεί5 ρηματοδ0tr ons npos το κεφάλαιο, nou an0λαμ8oe
και η οκλητικα φορου Παλλαγη (nx. EponAacres), ο λα s Bere
nus μεγάλες ΕΠΙΧΕΙΡησεις και αστοί ηολιτικοί,μαζί το φαγανε, Ta
κέρδη tous έγιναν τα χρέη μα.. >>> σε. 2, 4
Εκατοντάδες χιλιάδες
Προωθείται ένα νέο μο τέλο
εργασίας. >>> σεΑ. 8-9
Αγώνων και