Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9446 . ΕΤΟΣ 330 . TIMH 1.5 Ευρω-ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Φ fIPOYAPIOY 2018
ΞΕΠΑΓΩΝΟΥΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΩΡΊΜΑΝΣΕΙΣ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ 11
ΦεΒρουαρίου
η υποβολή
των αιτησεων
ΣΤΟ ΣΗΜΟΣΙΟ
Σελ.5
Τελος μ E D Πρωταχ νια στ tay rta v μι Acyi Αν υν σεις υπαλληλ γιατοχρονοδιάστημα an 1.1.2016 εως 31.12.20170000 ducaE
Ero ano εδω και r a ημα λογικη ανελι η Τον δημαου ν na BayuE
ται κανοννιά 4κοθε 3 xpOY10 για Yn0XDewTK7ς και Δευτεροβάθυιας ΕΚΤτα δευσης και
κάθε 2 χρόνια για tou ανευστημιακης και Τεχνολογι ης Εκ nocum c μΕ ET 010
aurouc nou dopi01ηκαν από 1 1 2016 και μετά Anarl η μ
31.12.2017 ανεσταλητοαο γιατου υ ΕΤ ντες κατατη 31-12-20150010 YI
αυτους mou δώριστηκαν μετα Την 1 1 .2016 και καταταχθηκαν στα Μ Κ αναοα με τα
r r ά rouc mp000 Τα την tuyo n our pon κοθως και τον κατέχοντα μεταπτυχια
Τόσκα
για Προσλήψεις
αλλοδαπών
θυρο»
on η αναστολή της μαΒΟΙογικης εξελίξης tus
1 . 1 2016 and την Ενικη Σχολή Δημοαιος Διο n0ης
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ο Σουλτς δε θα είναι
υπουργός στη νέα κυβέρνηση
Σελ. 3
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Π. ΜΟΣΚΟΒΙΣΙ
«Ναι μεν αλλά»
HAOLIOIKO τετ α τετ
TAAAIA
Μήνυση κατά
μετα το
μνημονιο
Υια πισσα και νικοτινη
Σελ 3