Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Ι∆ΡΥΤΗΣ - ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ∆ΗΜΟΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΟΥ
ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ ΩΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ

Συγκίνηση
Παυλόπουλου
στον Πύργο

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4763/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ

Πολιτικό «σεισµό» προκαλεί η Novartis
ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ
ΣΕΛ. 19

ΣΕΛ. 4

ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

ΟΛΑ ∆ΕΙΧΝΟΥΝ
ΕΜΠΡΗΣΜΟ...

Στις φλόγες δύο οχήµατα
στου Λαδόπουλου
ΣΕΛ. 38

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Κ. ΠΕΛΕΤΙ∆Η ΣΤΗ ΜΟΝΤΕΝΑ ΙΤΑΛΙΑΣ

«Οι πρόσφυγες
δε θέλουν να
µείνουν Ελλάδα»

4η Νοµική

χωρίς αύξηση
n Ανοιχτό το ενδεχόµενο δηµιουργίας

εισακτέων
n «Στόχος να αποσυµφορηθούν τα

και άλλων τµηµάτων σε διάφορα
πανεπιστήµια και ΤΕΙ της χώρας

αµφιθέατρα στις σχολές υψηλής ζήτησης»,
δήλωσε ο υπουργός στο ΑΠΕ - ΜΠΕ

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 3

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΣΤΙΣ 11 ΤΟ ΠΡΩΙ Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙ∆Α ΝΑ ΜΑΣ… ΞΕΧΑΣΕΙ Η «ΙΟΚΑΣΤΗ»

ΣΗΜΕΡΑ (18:00) ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι
«ΕΛΛΗΝΕΣ – ΞΕΝΟΙ»

Η «ΓΝΩΜΗ» ΜΑΣ
Η ίδρυση νέας νοµικής σχολής (στην
Πάτρα) δεν θα αυξήσει τον αριθµό
των εισακτέων, απάντησε ο Κ. Γαβρόγλου στην κριτική που έγινε µετά
την εξαγγελία ότι, «υπάρχει πληθώρα
δικηγόρων και δεν είναι δυνατόν να
βγαίνουν ακόµα περισσότεροι..». Κατά
τη γνώµη µας, λανθασµένο το επιχείρηµα της κριτικής, λανθασµένο
όµως και το επιχείρηµα του υπουργού.

Οι κορυφαίοι
του µπάσκετ
είναι εδώ

Α2: ∆ΟΥΚΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: 78-82
∆ΥΣΚΟΛΗ ΕΞΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (15:00)

∆οκιµασία στην Καρδίτσα

Ούτε η αύξηση εισακτέων, ούτε το
«µοίρασµα» εισακτέων, αποτελούν
λύσεις ουσίας στο ζήτηµα των πανεπιστηµίων, των τµηµάτων τους και
της γεωγραφικής κατανοµής τους.

ΣΕΛ. 21-28

Η µεγάλη ώρα των «µικρών»
ΑΠΟΨΕ ΤΟ 3ο ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΙ ΜΕ APURIMAC KAI H «ΑΥΛΑΙΑ» ΤΟΥ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ
ΣΕΛ. 6

Το µόνο ζήτηµα ουσίας είναι, εάν η
ελληνική πολιτεία έχει στρατηγικό
σχέδιο για την τριτοβάθµια εκπαίδευση που να περιλαµβάνει τµήµατα
και ειδικότητες µε βάση τις ανάγκες
της χώρας και της εποχής, αλλά και
τη γεωγραφική ανάπτυξη των πανεπιστηµίων µε βάση τις δυνατότητες και
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής…