Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
Φεβρουαρίου
Αριθ. Φύλλου 5468 |
Τιμή φύΑ: 0,15 €
Καθημερινή εφημερίδα Κοζανης
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
«Η πραγματικότητα
και η παραποίησηη αλήθεια
και η παραπλάνηση»
Σελίδα 1
Κουπόνι για το κοινωνικό
οικιακά Τιμολάνιο ond τη ΔΕΗ
Η Επιχειρηση θα είναι πιο σίγχρονη, πιο ανταγωνιστική.
πολύ πιο διεθνοποιημένη an, ότι είναι σημερα.
τόνισε ο Σταθάκης
| Μυτιληναίου για ΑΗΣ Αμυνταίου
Σελίδα 16
στον ενεργεακό τομέα nou εξήγγειλε
tnv npony0ύμενη Τρίτη ουζητώντα
ΔΕΗ Α.Ε.
Πέμπτη ο npoeopos και διευθύνων
ούμβουλ0S ins Mutinnvaios E. Mut1λη
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΜΥΝΤΑΊΟΥ ΌΙΛΟΤΑ
για την επιστολή nou αηέστειλε στη
ΔΕΗ, τον ΥΠουργό Ενέργεαs και το
ΥΠερταμείο μέου) tns onoias καταθέτει
ουΥκεκριμένη Πρόταση για τη μονάδα
του ΑΗΣ Αμυνταίου.
ΟΑΠΝ Κοζάνης
Απαντά αναφορικά με την έντονη
παραφιλολογία για τις προμήθειες
της φετινής Κοζανίτικης Αποκριάς
Σελίδα 11
Σελίδα 12
Euroleague:
Νίκη με ayxos, αλλά
νίκη για Παναθηναϊκό
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΚΤΑΚΤΟ
ΔΕΛΤΙΟ
A ΠΟΨ ΕΙΣ
ΕΠΙΔΕΙΝΩ
ΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ
Σύμφωνα με το Έκτα.
Σελίδα 24
Κυβέρνηση
σε πανικό
κτο Δελτίο Επιδείνωσ
Καιρού που εκδόθηκε
από την Εθνική Μετεω.
Του Κώστα Στούπα
λογική Υπηρεσία
Θα ήταν areavo με βάση τα μέχρι τώρα δείγματα γρα.
φής στην αντιπολίτευση αλλά και στην εξουσία την τελευταία τριετία, η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα να απρδειχτεί
είναι σε θέση να διαχειριστεί με στοιχειώδη επόρΚΕια ένα
σκάνδαλο μεγατόνων
λεί ένα μικρό κομμάτι του ευρύτερου σκανδάλου του
(EMY), επιδείνωση το
ιρου προβλέπεται α
το rpoi του Σαββάτου
10-Φεβρουαρίου-2018
στη Δυτική Μακεδονία
με κύρια χαρακτηρι.
στικά βροχές-καταΜ
δες και χιόνια στα
Novartis nou anteκομμάτι Του αυτό της
φαρμάκου,
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Δεν διαθέτει ούτε την Πολιτική βούληση, ούτε το ηθικό
ανάστημα, ούτε την ικανότητα διαχείρισης της εξουσίας
έτσι ώστε αρμόδιος θεσμός της ανεξάρτητης δικαιοσύ.
νης να κάνει όηος πρέπει και οφείλει τη δουλειά του
συνέχεια στη σελίδα 4