Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ιδρυτής-Ν όλας Καρα λάνος 1951-1974 Ίδιο τρια-Ε δό p1 Σταρίδου L Στυλιανή ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2018
ίοδος Β (1974)"
Ap?άλλο
80-11.
6050 €
B3 του 15ου Δημ. Σχολείου Δράμας
1 1 αρουσίαση
του ντοκιμαντερ
Οι μνήμες ξυπνούν
Στο Καλαμπάκι Δράρας
Το Θρακιώτικο έθιμο
του Καλόγερου
ή « Καλογερ°Δευτέρα
ή «Καλογέρικο»
του Ωδείου Δράμας
Δύο νέες τοποθετήσεις
τμηματαρχών στην Εφορεία
ΠΟΕΔΗΝ: Μειωμένα τα κρεβάτια που λειτουργούν στις Μ.Ε.Θ.
των Νοσοκομείων της Αν. Μακεδονίας Θράκης
Αναβίωση εθιμικών πυρών
Αρχαιοτήτων Δράμας | Πέντε μόνιμοι ιατροί εντατικολόγοι
Για τον εορτασμό της Αποκρ
ΜΕ ΤΙΣ νέες τοποθετήσεις ηηματ
TIO OU Kopcia ao pri μας
ap Μαρία Κοντογια οπούλου αναλου-1για τη Μ.Ε.Θ. του Νοσοκομείου Δράμας!
N. Λάτσης: «Ερχεται και μια αναισθησιολόγος για ένα τουλάχιστον χρόνο
EMENUH κλινών σας
για δύο ολύ
μαίνει με μια έρευνα που exei
που σημαίνει
αναβάθμιση γιατην δατην Epopeia.Ga
epa0οντα ήδη εδώ και χρόνια στην
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δραμας
ouvée μα κατάτις ημέρες της Αποκριάς,
αναφέρεται κατά κύριο λόγο,
Ποιοι δικαιούνται
αναδρομικ έως 800 € | 150 κλινών σε όλες τις Μ 1.000
από τις επικουρικες |τουργούσε επαρκής pecoed
Η περιοχή της Δράμας, onigra για
ρεας ΑΜΘ, υτάρχει η εξής κατάσταση:
negli u 2 0.000 ou
ou o av μο τα κλη ών σας M.Ee. Kae με ν 4050 a eeeig TE qu- Ανατολική Μοεδονία και epom τεράστια
ναΧΒουν αναδρομικά é4ς και 800 apo
οκές τους συ τόξας.anpoi op ς μειώσες
μηνών και αφορούν σε πρώτη φάση όλους
14.15am2 στα σύνοραΤουοίος-Βουλγαρίας μεπληθυ
σμό 608.182 κατοου, Δ αθέτουν 1.1 77 averttuuéves
Νοσοκομειακές κλίνες, με μεγάλη πληρότητα και 4ος
λετουργούν 27 κλίνες ΜΕΟ 13 κληκές εξοπλιομέ
ve t4 ες να λετουργήσου παραμένουνκλε τές
értpens να λετουργον 1 17 κλίνες ΜΕΟ και λε
νουν διοσυλη ωμένοι στη λίστα αομονής προκειμένου να
Αναμμα της Στράλας», το οποίο πραΥματοποηθεί την Κυριακή 18 ΦΕΑρουα.
ρίου, στις 7 το arbyeup, στο εξωκκλήσι
του ΑΙΓιώργηΜυ ρόπολη με τη ανοδεία ζωντανής παραδοσιακής μουοκής,
καιυτοίαοια ταβέρνα.
ΕΤην Αν.
Η κατάσταση yo κότερα δεν είνα καλύτερη και στο
σ τα Ο ου του η Ο των σνολο της Περ έρεος Αν. Μακεδονίαςκαι των τραπεζών Που ε χα/άθρισμα | (AIO), Σμφωνα με το
στοοεία που διαθέτει και δη
σελ ή
ου τάξεων άνω των 1.300 ευρώ και με το
popo 96 του ν. 43872016 (όμος ΣΥΡΙΖΑκαι
Κατρο an a p a εμε
Σύμφωνα με ανακοίνωση του αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Πατακάκη
Παράλληλα, στην Τουκή Κοινότητα Xaρ ωμέ τηνδ ημές ακρ ή 1808Κλειστό για το Σαββατοκύριακο
Το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού
τις υπηρεσίες και ήταν γνωστό σε όλους από τον Ιανουάριο ακόμα
τωμένης θα ανα μασκο το Σχολείου αμα
του 2016 α
Ο επουολογ σμός όμως δεν
γαλε τα
ETE σ γιατο no pelo
με4 ευρώ
o οδο ελλες
ενώ θα ropeo era τους παρουμόστηκε έτα όΠως τον ψήουον. Σε
ου τάξεις βγΚΟΝ ακόμη και αυήσες έως 35
a una ά-Το κενό χρόνου του ενός Σαββατοκύριακου ειχε προβλεφθεί από
ono oan u
pi ς το
Α του ΝΑΤ
Τέ up50%
θ την Κρι ή 8φ ου ρίου στις
630 το απόγευμα, θα αν af ώσει το équo
Ανομμα της
χώρο του Δημοτιού Σχολείου Κολιας.
eopl ς rqve.να στοιχείο anano5 στικότητας.
Tou eavoor
Πολυμένη
Na nepinou 200.000 συνταξι ύχους Δημοσίου και ΔΕΟ ο επα υπολογισμός επικουρ
κώνέΥΝΕ δύο φορές μέσα σε δύο meg. Τον
λύγουστο του 2016-49γαλο. αυξήσεος στα
35 και40 ευρώ, και τον Σετέμβριο του 2016 το ΕΤΕΑ έκα εξε α τον
-αθορά ποσά, 6ως
του λύτη, για το on το Χονοδρομικό Kev_
τροφολοκρού δεν θα μποροΕνα λετουρ
ΦΕβρουαρίου. Οπως σημαίνει μάλιστα σε
κάποο σημείο, eivai
λης κουστέρησης από πλευρά της npopdρεας στην ανεροη emlév χρημάτυν»,
ενώ σε άλλο σημείο μλάΕί για την «οδιαφορία της Περιφέροας», όσον αφορ
νοδρομκό Κέντρο.
τέλεσμα της μεά
Μετην επαναφορά απόντων μαώσευν, τα
καθαρά ΠΟσά των véuv επικουρικόν κατέ@nκαν και οι αεήσεος Που τους γολε ο επαιπαλονσμός του ονόμου Κατρούγκαλου»
μηδενίστημαν και το καθαρό Ποσά, μετά τον
του 2016, ήτα/μερότερο μεν,
θα μοφαστεί Αραστή γίδα και φασολάδα.
το Χ 0-1
ΣΕΠ έμο
Τιουμ alei όμος μετο Φαλοκρό; Aum τη σ yin oo ooo aave
κηρυχθΕί, umana ένα κενό χρόνου το οποίο προβλεπόταν στη διαδκοοία
λόγω τυν καθυστερήσεων των 7440 pG, αλλά και e ori ς της γρα
Οιεν λόγω ανταξιού οι δναού ται
ναήAKTI
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
μάλιστα αναδρομκά από τονΑ γουστο ή ΣεΑπό την άλλη πλευρα, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι προετοι για μια
αρκετή δοολη χρονη για
το Φαλακρό, κυρίως λόγω
πτέμβριο του 2016.
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
| &aarovuaoo για παρτί
Συ ατο ριακο ηγούμενο
ΝΕΟΣ ΑΞΟ ΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (οισθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
χιόνι επάνω, όπως δεν
Αναίμακτη-Αξονική Στεφανιογραφία
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
[email protected]
που είχε χιόνα, είχε 2.000
Καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
2"Καλαμιά"
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παράδοση
στα σαντουιτς
ΛΑΤΣΕΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα