Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Στα 722 ευρώ η μέση σύνταξη τον Δεκέμβριο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 220-Τιμή Περ.:1.00E A.Φ. 5162 Σάββατο 10.02.2018
[email protected]
ή Email:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
ΟΚΕ: Ώρα
αυλοπουλος σε Μοσχο
συμφωνίας για
ναπτυξιακό
χέδιο
Γιατί οι ΗΠΑ κυνηγούν αμείλικτα τη
Novartis
ει τέλος στην αδι
λιτότητα
«Ούριος άνεμος» για το
7ετές με πρ σφορές 68δισ
χεοι.ο με τους βασιχους
άΕονες παρέμβασης για την
αναπτυξιακή στρατηγική της
χωρας αναμενεται να παρου
Ζάππειο
Οικονο
για το αποτέλεσμα δύσχολιον
εκίνησαν τον Ιούνιο του
ΟΚΕ με διακομματική συμφωνία στη Βουλή, να παρου
σιάσει ένα Εθνικό ΑναΤο σχέδιο αυτό, σύμφωνα με
τον πρόεδρο της Επιτροπής
Ινέων ηλικίας 15-24
να βοηθήσει τη χώρα να
ξεπεράσει τη βαθιά χαι πολ.
ι, επίπεδη χρίση που
και η οποία δεν πε
μόνο στην οικονομία
ενέχει στοιχεία πολιτισμική,
ηθικής και κοινωνικής παοΑμετάβλητη
η ανεργια
Η μεγάλη δημοσιονομική
προσαρμογή και κυρίως η
υπέρβαση των δημοσιονο
μικών στόχων τα δύο τελευ- 1 το ποσοστό της ανεργίας Οι άνεργοι μειώθηκαν
ταα χρόνια, έχει σύμφωνα | τον Νοέμβριο, όσο ήταν και κατά 10,7% σε ετήσια
με την Επιτροπή βελτιώσει τα αναθεωρημένα στοιχεία βάση, η κατά 119.363
σημαντικά την αξιοπιστία της
χώρας στις διεθνείς αγορές.
20,9%
διαμορφ)θηκε
του Οκτωβρίου, σύμφωνα άτομα, ενώ σε μηνιαία
με τα στοιχεία του δημο- βάση μειώθηκαν κατά 103
στοσο, αποτε
HOLVI
ατομα
διαπίστωση ότι οι θετικές | σιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ.
ε ξεις δεν συνιστούν μια
αναπτυξιακη δυναμικη της
να ανταποκριθεί στον διεθνή
Οι οικονομικα μη ενεργοι
το συνΟΛΟ των απασχο ο- μειωθηκαν χατα 10.602
άτομα σε σχέση με τον
Νοέμβριο του 2016 (-0,3%)
εργοι ήταν 995.899 ενώ αυξήθηκαν κατά 7.062
Σημαντικό ενδιαφέρον ταν ξέναν επενδυτών για τ
ογο που εκδίδει ο ΟΔΔΗΧ. Οι προσ ορες κινουνται στα
,8 δισ ευρω ποσο υπερδιπ ασιο απο αυτο που αναμένεται
να αντληθεί,και η απόδοση ψαλιδίζεται στο 3,5%
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
οικονομίας η οποια μπο
υμένων ανήλθε τον Νοέμβριο σε 3.761.452 άτομα, οι
ανταγωνισμ
τα διαρθρωτικάποοβλήματα άτομα, ενώ ο οικονομικά μη άτομα σε σχέση με
της εγχώριας οικονομίας. |ενεργός πληθυσμός ανήλθε Οκτώβριο του 201
πιστεύει στην ανάγκη σχε- 1 σε 3.242.383 άτομα
διασμού και εφαρμο
Θετικά είναι τα πρώτα ρές φτάνουν τα 6,8 δισ
μηνυματα που εκπεμποντα
από τις διεθνείς αγορές για «χλειδώνει» στο 3,5% έναντι
D, ενώ το επιτόκιο
απασχο ΛΟυ
καθοδήγησης
)μενου και συνεκτι.
αυξήθηκαν κατά 94.071 Στους νέους ηλικίας 15-24 τη
αρχικής «
(guidance) στο 3,75% το
ατος αναεπταετους ομοΑΟγου
πτυξιακού προσανατολι- 1 ατομα σε σχέση με τον ετών, το ποσοστό της ανεσμού. Για αυτό τον λόγο, | Νοέμβριο του 2016 ργίας διαμορφώθηκε στο
συνέστησε
Εργασίας για την καταγρυφή κατά 9.659 άτομα σε αντίστοιχο μήνα του 2016)
λων των παραγωγικών | μηνιαία βάση (-0,3%)
τάξεων και την ανάδειξη τον
σημείων σύγκλισης.
Σύμφονα με πληροΤορίες
του Reuters, ήδη οι ποοουοσε ένα εύρος 3,5-3,625%
Επιτροπή
! (+2,6%), αλλά μειώθηκαν
43,7%
46,1%