Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
EITIA
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
"Ο,τι σπέρνεις
θερίζεις!
Σελήνη 25 ήμεραν;Ανατολή ήλίου 721-Moses S8.
Τμή 1,50(με το βιβλίο 46)
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ
ns en men oroar Μυστικός λογαριασμός
anomorg roo
βδομάδα στους καιρούς μας civm aianog στην
ΚΛΙΝΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
ΑΙΚΗΜΕΝΑ ΘΥΜΑΤΑ
tun°ς bantuoc
Ανες μερες μετα την de Ecru.
Πληροφοριες ότι έντοπίσθηκε στήν. Ελβετία
Ti διοφυ.reti opus ano tov Tarpo. Τόν ΣΥάλΝο.xporn ahion Toimpo bvEN0A" pr
Όνομα στα Σκόπια
βάσει της Ιστορίας
ΠΕΡΙΕΡΓΑΡηξικέλευθη πρώτασις τού χαθηγητού Μίλλε
va trmew oor, στην βαση TD cuvDh0 t
intop
,fmitims
μέην Τής
τη; Mimi onway.
Σήμερα
υριε ΙΙΡωθυπουργέ,..»
I legi Αλβανοσλαβίας
Διαβάστε το άρθρο
«Αποδόμηση όλων τών