Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ι∆ΡΥΤΗΣ - ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n Αβραµόπουλος:

ΤΙ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΤΗΝ Κ.Ο. ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ

Προανακριτική για τη Novartis
Ν.∆.: ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ
TI AΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

«∆ροµολόγια
θανάτου» για ένα
κρεβάτι ΜΕΘ
ΣΕΛ. 6

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΓΚΡΙΜΑΛΝΤΙ

Επανέρχεται η
σύνδεση Πάτρας
-Μπρίντεζι
ΣΕΛ. 2

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

∆ράση για όλους
n Aπόλλωνας:

Εκτός µε ∆ούκα
ΣΕΛ. 21-27

n Νέα δικογραφία

Καταθέτει µήνυση για
τους µάρτυρες

κατά Καµµένου
για τα βλήµατα

ΣΕΛ. 11-12

ΕΝΩ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ ΠΡΟΣ ΒΙ.ΠΕ.

Ολοταχώς
για προσφυγή στην Ε.Ε.

n ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ:

ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
KINΗΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ∆ΗΜ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΣΕΛ. 7

ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ Η ΚΗ∆ΕΙΑ
ΤΟΥ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Η τελευταία
πράξη…
ΣΕΛ. 6

ΣΤΟ ALL STAR GAME

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4762/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΛΛΑ 4 ΝΕΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΕΚΑΒ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Ο στόλος
ανανεώνεται
ΣΕΛ. 9

ΚΥΜΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

Η «Ιοκάστη»
θα σαρώσει
τη χώρα ΣΕΛ. 2

ΤΟΥΣ Ε∆ΙΩΞΑΝ,
ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ

«Ντου» για
παραεµπόριο
ΣΕΛ. 4

Η «ΓΝΩΜΗ» ΜΑΣ
Μπορεί οι κάτοικοι του Ριγανόκαµπου,
της Εγλυκάδας, της Περιβόλας, του Μπεγουλακίου, να αναµένουν την αξιοποίηση
του ανατολικού πάρκου, αλλά έχουν εκφράσει κατά καιρούς την αγανάκτησή
τους, για την παραβατικότητα των Ροµά,
που είναι αυξηµένη ιδιαίτερα στην περιοχή.
Τα δύο αυτά θέµατα τέθηκαν πρόσφατα
από τη Συντονιστική Επιτροπή Συλλόγων
και Φορέων της περιοχής, στο υπουργικό
κλιµάκιο, που βρέθηκε στην Πάτρα µε τις
διαβεβαιώσεις ότι θα εξετασθούν και θα
υπάρξουν θετικές εισηγήσεις για την αντιµετώπισή τους.
Οι κάτοικοι, πάντως, αναµένουν τις εξελίξεις και ζητούν από την πολιτεία να πάρει οριστικά µέτρα για να σταµατήσει την
κατρακύλα και την υποβάθµιση της ποιότητας της ζωής τους.



Τελευταία νέα από την εφημερίδα